Документ 950_002-18, чинний, поточна редакція — Підписання від 27.04.2018
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 02.05.2018, підстава - v1472321-18. Подивитися в історії? )

ТЕХНІЧНА УГОДА
між Міністерством оборони України та Агенцією НАТО з підтримки та постачання щодо надання послуг медичного забезпечення другого рівня військовослужбовцям українського національного контингенту в Косово


Дата підписання:

27.04.201802.05.2018


Дата набрання чинності для України:

02.05.2018

1. Преамбула

1.1. Цю Технічну угоду між Міністерством оборони України та Агенцією НАТО з підтримки та постачання щодо надання послуг медичного забезпечення другого рівня військовослужбовцям українського національного контингенту в Косово (далі - Угода) укладено на виконання Угоди про співробітництво у сфері підтримки між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки та постачання (ОНПП), підписаної у м. Брюссель 27 квітня 2015 року (далі - Угода про співробітництво у сфері підтримки), яка є спеціальним письмовим інструментом, про який йдеться у статті 3.1 Угоди про співробітництво у сфері підтримки, та визначає умови, згідно з якими Агенція НАТО з підтримки та постачання (далі - АНПП) забезпечуватиме надання послуг медичного забезпечення другого рівня військовослужбовцям українського національного контингенту в Косово.

1.2. Завдання АНПП визначено у статуті Організації НАТО з підтримки та постачання.

1.3. Офіційний протокол 1-ого засідання Ради учасників від 10 лютого 2017 року R2 MTF/DS/1 береться до уваги.

1.4. Ця Угода відповідає положенням Угоди про співробітництво у сфері підтримки та зазначеним нижче регулюючим документам, які є повністю застосовними та є невід’ємною частиною цієї Технічної угоди:

1.4.1. Функціональна директива ОНТОП № 252 - Загальні положення з продажів;

1.4.2. Функціональна директива ОНПП № 2300 - Фінансові правила та процедури ОНПП;

1.4.3. Функціональна директива ОНТОП № 421 - Політика ціноутворення;

1.4.4. Правила закупівель ОНПП № 4200;

1.4.5. Функціональна директива ОНПП № 2401 - Політика забезпечення якості ОНПП;

1.4.6. Правила АНТОП NR 200-00 - Керівництво з логістики АНТОП;

1.4.7. Функціональна директива ОНПП № 2201 - Управління невідповідностями ОНПП;

1.4.8. Функціональна директива ОНТОП № 261.

2. Визначення сторін

Ця Угода укладається між Міністерством оборони України (далі - Покупець) та АНПП (далі - Сторони).

3. Мета Угоди

3.1. Відповідно до положень цієї Угоди та в межах Правила 3 Функціональної директиви № 2300 АНПП є відповідальною за надання Покупцеві послуг медичного забезпечення другого рівня військовослужбовцям українського національного контингенту в Косово, що стосується загальних спроможностей та управління на період у 5 років.

3.2. У разі, якщо один або більше членів Ради учасників надішле до АНПП запит стосовно запровадження надання стоматологічних послуг установою медичного забезпечення другого рівня в Косово, Покупцю для замовлення цієї додаткової послуги необхідно буде надіслати до АНПП лист-завдання, як це передбачено пунктом 9.1.

4. Визначення

У цій Угоді застосовуються такі визначення:

наземні сили - чисельність присутнього особового складу відповідно до щотижневих звітів національних елементів підтримки, що надаються до секції J1 штабу;

операційні витрати АНПП - витрати на забезпечення, експлуатацію та технічне обслуговування медичної установи другого рівня, які можуть включати в себе створення, поповнення, модифікацію та підтримання запасів та обладнання, ремонт обладнання, придбання витратних матеріалів, непрямих послуг, покриття відповідних транспортних послуг, пов’язаних із виконанням цієї Угоди;

адміністративні витрати АНПП - витрати, пов’язані із внутрішнім функціонуванням АНПП (заробітна плата персоналу АНПП, консультантів та накладні витрати, периодична оплата комунальних послуг, обслуговування будівель та капітальні видатки, утримання комп’ютерної техніки та засобів зв’язку);

Рада учасників - орган, створений за рішенням Штабу Верховного головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, який складається з держав-контрибуторів сил КФОР для прийняття рішень щодо організації та управління медичним забезпеченням другого рівня сил КФОР.

5. Витрати, пов’язані з виконанням Угоди

5.1. АНПП під час обчислення суми операційних та адміністративних витрат Покупця відповідно до цієї Угоди, як це було визначено Радою учасників, буде враховувати чисельність наземних сил.

5.2. Покупець гарантує внесення своєї частки необхідних коштів.

6. Відповідальність АНПП

6.1. Відповідно до Функціональної директиви № 2300 АНПП несе відповідальність за раціональне управління коштами в межах, визначених у статуті Організації НАТО з підтримки та постачання (далі - ОНПП), та відповідно до цілей, викладених у ньому.

6.2. Крім того, АНПП зобов’язана:

аналізувати технічні вимоги, надані Покупцем;

розробляти технічне завдання на основі вимог Покупця;

проводити міжнародні конкурсні торги відповідно до Функціональної директиви ОНПП № 4200;

здійснювати управління контрактами обраних підрядників;

слідкувати за виконанням контракту;

організовувати підсумкові засідання Ради учасників щонайменше двічі на рік або за запитом Покупця.

7. Відповідальність Покупця

Покупець зобов’язаний:

готувати технічні вимоги;

надавати до АНПП технічну інформацію, необхідну для розробки технічного завдання проекту;

схвалювати технічне завдання до того, як АНПП надсилатиме запит на комерційну пропозицію/запит на придбання до підрядників;

погоджувати ціну контракту для переможця тендеру;

вчиняти такі дії, які, на думку Покупця, є цілком необхідними для належної реалізації та виконання положень цієї Угоди;

нести повну фінансову відповідальність за всі види надання послуг, що підлягають виконанню відповідно до положень цієї Угоди;

надавати своєчасну інформацію про очікувані зміни чисельності особового складу;

після отримання відповідного повідомлення надавати персоналу АНПП безперешкодний доступ, необхідний для виконання ним своїх обов’язків.

нести повну відповідальність за правильність та повноту даних, що надаватимуться АНПП.

8. Контактні особи

З метою здійснення координації та взаємодії між Сторонами визначено:

від АНПП:

Функціональні обов’язки

Прізвище та ім’я

Контактний
телефон

Адреса електронної пошти

Технічний співробітник проекту

Філіпп Чоппен

+352 3063 7292

phil.choppen@nspa.nato.int

Старший співробітник із закупівель

Кристина Болдур

+352 3063 6338

cristina.boldur@nspa.nato.int

Фінансовий співробітник

Киля Свенсон

+352 3063 6246

kyla.sveinson@nspa.nato.int

від Покупця - командир національного контингенту.

9. Процедури формування запитів

9.1. Покупець повинен надати специфікацію необхідних вимог за допомогою листа-завдання.

9.2. Покупець несе відповідальність за правильність та повноту даних, що надаватимуться АНПП.

10. Формування ціни

Ціни формуватимуться відповідно до вимог Функціональних директив № 2300 (Фінансові правила та процедури ОНПП) та № 421 (Політика ціноутворення).

11. Фінансові положення

11.1. Фінансові правила та процедури ОНПП, які застосовуються в цій Угоді, також включають у себе Правило 27 та Процедуру XXVII.

11.2. Адміністративні витрати АНПП.

АНПП виставлятиме Покупцеві рахунки на оплату відповідних адміністративних витрат відповідно до вимог Функціональної директиви ОНПП № 2300. Такі витрати розраховуватимуться на підставі Аналізу витрат АНПП. Підтверджені суми доводитимуться до Покупця після кожного календарного року.

11.2.1. Попереднє фінансування адміністративних витрат АНПП.

11.2.1.1. АНПП визначатиме орієнтовний кошторис своїх адміністративних витрат.

11.2.1.2. АНПП надаватиме Покупцю запит на внески, що надасть можливість Покупцю перерахувати на банківський рахунок АНПП орієнтовні суми адміністративних витрат АНПП.

11.2.1.3. Після закінчення кожного календарного року, але не пізніше 30 червня наступного року, фактичні витрати, підраховані в Аналізі витрат, порівнюватимуться із загальною сумою, отриманою від Покупця протягом року, і їхня різниця підлягатиме поверненню або донарахуванню Покупцю.

11.2.2. Оплата адміністративних витрат АНПП.

11.2.2.1. Покупець сплачуватиме адміністративні витрати протягом 30 днів від дати рахунку від АНПП.

11.2.2.2. Платежі за адміністративні витрати повинні бути сплачені в євро на банківський рахунок АНПП: IBAN LU14 0019 1007 7845 4000 BIC/SWIFT:BCEELULL у Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, 1, Place de Metz, L-2954 ЛЮКСЕМБУРГ.

11.3. Операційні витрати АНПП.

11.3.1. Для того, щоб АНПП мала змогу оплачувати рахунки своїх підрядників, Покупець здійснює передоплату товарів, робіт і послуг. З цією метою Покупець на вимогу АНПП щодо внесків як аванс сплачуватиме орієнтовні операційні витрати АНПП відповідно до положень Функціональної директиви № 2300.

11.3.2. АНПП надаватиме щоквартально Покупцю документи щодо фінансового стану, які будуть підставою для визначення потреби в додаткових сплатах.

11.3.3. Рахунки АНПП будуть відшкодовані отриманими авансовими платежами. Після закінчення року або, за необхідності, з іншою періодичністю АНПП надаватиме Покупцю звіт щодо отриманих сум та проведених платежів.

11.3.4. Оплата операційних витрат АНПП.

11.3.4.1. Покупець сплачуватиме операційні витрати протягом 60 днів від дати рахунка.

11.3.4.2. Платежі за операційні витрати сплачуватимуться в євро на банківський рахунок АНПП IBAN LU12 0019 0000 5000 8000, BIC/SWIFT:BCEELULL у Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, 1, Place de Metz, L-2954 ЛЮКСЕМБУРГ.

11.4. Відсотки, які нараховуватимуться на отримані авансові платежі, визначатимуться відповідно до положень Процедури XXXI Функціональної директиви № 2300 та зараховуватимуться Покупцю.

12. Рахунки

Рахунки АНПП повинні містити такі дані:

програма/код проекту;

посилання на положення цієї Угоди;

деталі щодо послуг/постачання, зазначених у рахунку;

додаткові супровідні документи, що надаються за окремим запитом у разі потреби;

сума в євро;

адміністративні витрати;

номер замовлення Покупця;

банківський рахунок АНПП;

умови оплати АНПП.

Рахунки АНПП надсилатимуться в євро в одному оригінальному примірнику за такою адресою:

UKRAINIAN NATIONAL CONTINGENT

CAMP CMLT

BUILDING 123

NOVO SELO

MAXHUNAJ 40000

VUSHTRRI

KOSOVO

Уповноваженими органами Української Сторони для проведення фінансових взаєморозрахунків є:

український національний контингент (основний орган);

Фінансове управління Генерального штабу Збройних Сил України (для проведення фінансових розрахунків у разі виведення, передислокації українського національного контингенту тощо).

13. Доставка, транспортування, страхування

13.1. Відповідно до вимог Правил закупівель Організації НАТО з технічного обслуговування та постачання ОНПП № 4200 та Функціональної директиви № 261 товари, які доставляються АНПП, зазвичай не застраховано, за винятком, коли застосовуються спеціальні положення, зазначені в письмовому запиті Покупця.

13.2. У разі необхідності проведення страхування Покупець своєчасно повідомлятиме про це АНПП письмовим повідомленням із зазначенням переліку товарів або послуг, які підлягають страхуванню. У таких випадках відповідні витрати нестиме Покупець.

14. Податки та митні збори

14.1. Товари та послуги, які перепродаються АНПП від імені НАТО та на виконання завдань ОНПП, як правило, не підлягають оподаткуванню. У разі необхідності сплати будь-яких податків та/або зборів їх покриття здійснює Покупець.

14.2. Усі формальності щодо митного оформлення та сплати відповідних зборів виконуються Покупцем.

15. Контроль якості

15.1. Контроль якості товарів та/або наданих послуг здійснюватиметься відповідно до Функціональної директиви ОНПП № 2401 - Політика забезпечення якості ОНПП.

16. Гарантійні зобов’язання

16.1. Гарантійні зобов’язання будуть надані підрядниками АНПП згідно зі всіма відповідними законами або, як це зазначено в технічному завданні, на користь кінцевого власника наданих товарів та/або послуг.

16.2. АНПП не може надавати жодних гарантій на товари, а також не може гарантувати, що доставлені підрядниками АНПП товари не матимуть дефектів.

16.3. Покупець у разі виявлення дефектів поставлених товарів негайно повідомляє АНПП, що, у свою чергу, дозволить АНПП поінформувати підрядника про відмову у прийнятті доставлених товарів.

16.4. Покупець повідомляє АНПП про всі гарантійні випадки з наданням всеохоплюючого обґрунтування, що дозволить АНПП ініціювати та подати позов до підрядника на користь Покупця.

17. Невідповідність товарів та наданих послуг

17.1. Повідомлення про невідповідність товарів/послуг доводяться до АНПП у Звіті про невідповідність згідно з інструкціями, викладеними у Правилах АНТОП NR 200-00 та Функціональній директиві 2201.

17.2. Покупцю за його запитом надається інформація про стан розгляду всіх його повідомлень про гарантійні випадки або невідповідність.

18. Врегулювання спорів

18.1. У випадку будь-яких спорів, непорозумінь та інших труднощів, які постають під час виконання запитів на надання послуг Покупець та АНПП докладатимуть усих зусиль щодо вирішення їх шляхом переговорів між ними, відповідно до статті 14 Угоди про співробітництво у сфері підтримки. Покупець і АНПП не звертатимуться до будь-якого національного або міжнародного суду чи трибуналу та не залучатимуть третю сторону для врегулювання спорів.

19. Відповідальність

19.1. Застосовуються положення статей 4 та 5 Угоди про співробітництво у сфері підтримки.

20. Дата набрання чинності, термін дії, припинення і внесення змін

20.1. Ця Угода набирає чинності з дати останнього підписання і припиняє свою дію, коли всі її положення будуть виконані.

20.2. У випадку припинення дії Угоди замовлення, які надійшли до закінчення строку її дії, опрацьовуватимуться за тими ж умовами, які були чинними на момент подання замовлень до АНПП.

20.3. Цю Угоду може бути змінено тільки за взаємною письмовою згодою Сторін. Для того, щоб будь-які зміни до цієї Технічної угоди набрали чинності, вони повинні бути погоджені в письмовій формі і підписані обома Сторонами. Такі зміни повинні підписуватись у двох примірниках, один з яких залишиться в Покупця, а інший - в АНПП.

20.4. Цю Угоду може бути припинено за взаємною згодою Сторін або однією зі Сторін відповідно до статті 13 Угоди про співробітництво у сфері підтримки.

20.5. Будь-які витрати, які виникли в результаті виконання замовлень, чинних на момент припинення дії цієї Угоди, включаючи адміністративні витрати, покриватимуться за рахунок Покупця.

21. Зміст та загальні положення

Угода складається зі спеціальних положень, що містять 21 статтю, включаючи цю статтю та регулюючі документи, перелічені в пункті 1.4 цієї Угоди.

Укладено у двох примірниках, кожний українською, французькою та англійською мовами. У разі будь-яких спорів щодо тлумачення положень цієї Угоди, Сторони використовуватимуть текст англійською мовою як такий, що має переважну силу.


За Міністерство оборони України:

За Агенцію НАТО
з підтримки та постачання:


(підпис)

(підпис)


Військовий представник Місії України
при НАТО

Генеральний менеджер


Володимир АСКАРОВ

Петер ДОХМЕН


Дата: 02-5-2018

Дата: 27-4-2018вгору