Документ 95-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.01.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.02.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 січня 2019 р. № 95
Київ

Про внесення змін до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674; 2013 р., № 83, ст. 3083; 2015 р., № 72, ст. 2362), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 січня 2019 р. № 95

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи

1. У пункті 3:

1) абзац перший доповнити реченням такого змісту: “У разі коли поділ будівництва на черги визначено на стадії розроблення техніко-економічного обґрунтування (техніко-економічного розрахунка, ескізного проекту), схваленого в установленому порядку, проектна документація може затверджуватися в цілому на об’єкт або за чергами.”;

2) абзац другий виключити.

2. У пункті 4:

1) в абзаці першому слова “коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії (крім випадків, передбачених законодавчими актами)” замінити словами “а також кредитів, наданих під державні гарантії (крім випадків, передбачених законодавчими актами), за наявності відповідних рішень щодо їх залучення”;

2) абзаци другий - п’ятий замінити абзацами такого змісту:

“центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, інші державні органи та державні наукові організації, про що інформують Мінрегіон протягом п’яти робочих днів, - щодо об’єктів загальною кошторисною вартістю від 120 млн. гривень, крім проектів будівництва, визначених абзацом третім цього пункту та пунктом 4-2 цього Порядку;

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад за погодженням протягом п’яти робочих днів з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністраціями - щодо об’єктів, які належать до сфери управління відповідної ради та реалізуються за рахунок коштів місцевого бюджету, загальною кошторисною вартістю від 120 млн. гривень;

державні і комунальні підприємства, установи та організації - щодо об’єктів загальною кошторисною вартістю до 120 млн. гривень, крім проектів будівництва, визначених пунктом 4-2 цього Порядку.”.

3. Пункт 4-1 викласти в такій редакції:

“4-1. Проекти будівництва, що реалізуються за рахунок власних коштів державних та комунальних підприємств, незалежно від вартості проектів затверджуються такими підприємствами за погодженням з органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, до сфери управління яких вони належать, крім проектів будівництва, визначених пунктом 4-2 цього Порядку.”.

4. Доповнити Порядок пунктом 4-2 такого змісту:

“4-2. Проекти будівництва, що реалізуються підприємствами із залученням бюджетних коштів, власних коштів підприємств, а також кредитів, наданих під державні гарантії (крім випадків, передбачених законодавчими актами), суб’єктом управління яких є Кабінет Міністрів України, незалежно від вартості проектів затверджуються такими підприємствами у разі передбачення у затверджених фінансових планах відповідних видатків на реалізацію таких проектів будівництва.”.

5. Пункт 5 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Перед затвердженням проектів будівництва для проведення їх експертизи до проектної документації на будівництво об’єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”, додаються результати проведення такої оцінки.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

6. У пункті 10:

1) в абзаці другому слова “безперешкодного життєвого середовища для” замінити словами “умов для безперешкодного доступу”;

2) доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

“підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”.”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сьомий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

3) доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

“У разі коли об’єктом будівництва є комплекс (будова), до складу якого (якої) входять об’єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) та за сукупними показниками перевищують рівень, установлений для об’єктів з відповідним класом наслідків (відповідальності), проект будівництва підлягає обов’язковій експертизі за всіма напрямами, визначеними абзацом другим цього пункту.”.

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим.вгору