Document 95-2015-п, valid, current version — Adoption on March 11, 2015
( Last event — Entry into force, gone March 17, 2015. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 березня 2015 р. № 95
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. На часткову зміну пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 “Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271, № 85, ст. 2411) установити, що у 2015 році фінансування витрат, пов’язаних з наданням щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на цю мету.

2. Внести до Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271, № 85, ст. 2411; 2015 р., № 11, ст. 280), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2015 р. № 95

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

1. У пункті 3:

1) в абзаці другому слово “інваліди,” виключити;

2) доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

“для інвалідів - прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність;”.

У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим.

2. В абзаці першому пункту 9 слова “резервного фонду” виключити.on top