Документ 946-XIV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до пункту 11.11 статті 11
Закону України "Про податок на додану вартість"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 38, ст.343 )

У зв'язку з виданням Указу Президента України від 27 червня
1999 року N 721/99 "Про внесення зміни до Указу Президента України
від 7 серпня 1998 року N 857" з посиланням на пункт 4 розділу XV
"Перехідні положення" Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна
Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Доповнити пункт 11.11 статті 11 Закону України "Про
податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1998 р.,
N 10, ст. 37, N 18, ст. 95; із змінами, внесеними Законом України
( 714-14 ) від 2 червня 1999 року) після абзацу п'ятого новими
абзацами такого змісту:
"До 1 січня 2000 року датою виникнення податкових зобов'язань
за операціями з надання послуг із транспортування газу є дата
зарахування коштів на банківський рахунок платника податку як
оплата наданих послуг (у разі надання послуг за готівкові грошові
кошти - дата їх оприбуткування у касі платника податку), а датою
виникнення права на податковий кредит у продавця зазначених послуг
є дата списання коштів як оплата придбаних послуг. У покупця
послуг з транспортування газу датою виникнення права на податковий
кредит за операціями з отримання таких послуг є дата списання
коштів з банківського рахунка платника податку як оплата цих
послуг або дата виписки відповідного рахунку (товарного чека) - в
разі розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або
комерційних чеків.
У період з 1 січня 2000 року до 1 січня 2003 року норми
абзацу шостого цього пункту діють стосовно операцій з надання
послуг із транспортування газу населенню та установам, що
фінансуються за рахунок бюджету".
У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом восьмим.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 липня 1999 року
N 946-XIVвгору