Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2018945
Документ 945-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.10.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.11.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 жовтня 2018 р. № 945
Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 81
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 2018 р. № 945

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 335 “Про Координаційну раду з питань реформування державного управління” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 42, ст. 1577; 2017 р., № 40, ст. 1259):

1) після позиції

“Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України, секретар Координаційної ради”

доповнити додаток такою позицією:

“Державний секретар Кабінету Міністрів України”;

2) після позиції

“Голова Державного агентства з питань електронного урядування”

доповнити додаток такою позицією:

“Заступник Голови Держаудитслужби”.

2. Перше речення абзацу п’ятого розділу “Проблема, яка потребує розв’язання” Концепції запровадження посад фахівців з питань реформ, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2016 р. № 905 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 99, ст. 3233; 2017 р., № 70, ст. 2128), викласти в такій редакції: “До кінця 2018 року передбачено запровадити та заповнити 700 посад фахівців з питань реформ, до кінця 2019 року - 2500 посад, до кінця 2020 року - 3000 посад.”.

3. У Порядку розподілу і використання бюджетних коштів на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 647 “Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 70, ст. 2120; 2018 р., № 29, ст. 1020):

1) у пункті 5:

абзаци другий і третій викласти в такій редакції:

“виплату фахівцям з питань реформ, посади яких введені у директоратах Секретаріату Кабінету Міністрів України, директоратах міністерств, генеральних департаментах інших центральних органів виконавчої влади, що утворюються для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування державної політики у відповідних сферах, із стратегічним плануванням діяльності та координацією роботи із забезпечення формування державної політики, та Урядовому офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції (генеральним директорам, заступникам генеральних директорів, директорам генеральних департаментів, керівникам експертних груп, керівникам експертних підгруп, державним експертам) понад встановлену граничну чисельність працівників, визначену додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882), посадових окладів, надбавки за виконання особливо важливої роботи, надбавки за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, надбавки за вислугу років, надбавки за ранг державного службовця - з дня призначення на посаду, якщо інше не передбачено законодавством, місячних премій або квартальних премій, премій за результатами щорічного оцінювання;

виплату Державному секретарю Кабінету Міністрів України, його першому заступнику та заступникам, державним секретарям міністерств, Голові НАДС, його першому заступнику та заступнику, Голові Державного агентства з питань електронного урядування, його першому заступнику та заступнику, а також фахівцям з питань реформ, посади яких введено в межах встановленої граничної чисельності працівників, визначеної додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85, з урахуванням положень абзаців сьомого - двадцятого пункту 9 цього Порядку, надбавки за виконання особливо важливої роботи;”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Техніка, меблі, інше обладнання та устаткування (зокрема персональний комп’ютер або ноутбук, стіл письмовий, крісло офісне (стілець), подовжувач, багатофункціональний пристрій, інформаційна панель, зовнішній диск, фліпчарт, принтер, планшет, клавіатура для планшета, ліцензійне програмне забезпечення, картриджі), придбані у 2017 році Господарсько-фінансовим департаментом Секретаріату Кабінету Міністрів України за програмою “Проведення ремонту, реконструкції, облаштування приміщень, створення та впровадження інформаційно-аналітичних систем, придбання техніки, меблів, іншого обладнання та устаткування, їх зберігання в рамках здійснення комплексної реформи державного управління”, передаються в установленому порядку органам державної влади, залученим до реалізації комплексної реформи державного управління, для облаштування робочих місць фахівців з питань реформ у межах ліміту, визначеного абзацами сьомим - двадцятим пункту 9 цього Порядку (з урахуванням раніше придбаної або переданої техніки для зазначених потреб), на підставі обґрунтованих звернень таких органів та за рішенням (рішеннями) Координаційної ради з питань реформування державного управління, утвореної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 335 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 42, ст. 1577). Техніка, меблі, інше обладнання та устаткування, які не були передані, залишаються в розпорядженні Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Зазначені техніка, меблі, інше обладнання та устаткування, придбані для фахівців з питань реформ, можуть тимчасово, до призначення фахівців з питань реформ, використовуватися іншими працівниками Секретаріату Кабінету Міністрів України, органу державної влади.”;

2) доповнити Порядок пунктом 5-1 такого змісту:

“5-1. Розмір місячної або квартальної премії державних службовців, зазначених в абзацах другому і третьому пункту 5 цього Порядку (у разі встановлення такої премії), не може перевищувати:

30 відсотків посадового окладу - для місячної премії;

90 відсотків посадового окладу - для квартальної премії.”.

4. У Типовому порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 70, ст. 2124; 2018 р., № 26, ст. 937):

1) останній абзац пункту 4 замінити абзацами такого змісту:

“Служба управління персоналом державного органу, в якому працює державний службовець, надає консультативну допомогу учасникам оцінювання та здійснює заходи щодо організації оцінювання, у тому числі готує проекти наказів про:

проведення оцінювання державних службовців, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В”, із списком державних службовців, оцінювання яких проводиться;

затвердження результатів оцінювання державних службовців, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В”.”;

2) доповнити Типовий порядок пунктами 13-1 та 26-1 такого змісту:

“13-1. Наказ (розпорядження) керівника державної служби у відповідному державному органі про преміювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А”, “Б” і “В” та отримали відмінні оцінки за результатами оцінювання, видається на підставі затверджених висновків щодо результатів оцінювання таких державних службовців.”;

“26-1. За результатами оцінювання державний службовець, який займає посаду державної служби категорії “А”, разом із службою управління персоналом складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за формою згідно з додатком 9, яку затверджує особа, яка готувала пропозиції щодо результатів оцінювання такого державного службовця відповідно до пункту 19 цього Типового порядку.”;

3) доповнити Типовий порядок додатком 9 такого змісту:


“Додаток 9
до Типового порядку

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА
підвищення рівня професійної компетентності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії “А”.

5. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 235 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 29, ст. 1020) виключити.вгору