Документ 945-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.12.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.12.2016. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 грудня 2016 р. № 945
Київ

Про внесення змін до Порядку виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 12, ст. 446; 2009 р., № 35, ст. 1207; 2012 р., № 7, ст. 249; 2013 р., № 63, ст. 2281; 2015 р., № 14, ст. 362), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 грудня 2016 р. № 945

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

1. Пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

“На інвалідів, дітей-інвалідів, яких зареєстровано як внутрішньо переміщених осіб та які мають право на забезпечення автомобілями, оформлюється без призначення та виплати компенсації особова справа за їх фактичним місцем проживання/перебування згідно з довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на підставі документів, передбачених пунктами 9 та 15 цього Порядку. Для призначення та виплати компенсації оформлені особові справи інвалідів, дітей-інвалідів, які переселилися з тимчасово окупованої території, надсилаються до структурного підрозділу соціального захисту населення Херсонської області, а особові справи інвалідів, дітей-інвалідів, які переселилися з територій проведення антитерористичної операції, - до структурного підрозділу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання.”.

2. У пункті 9:

1) підпункт 4 після слів і цифр “(для осіб, зазначених у підпункті 2 пункту 14 цього Порядку)” доповнити словами і цифрами “, крім інвалідів I та II групи із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), інвалідів війни I групи по зору або без обох рук, інвалідів із куксами обох ніг і рук - копія висновку МСЕК про встановлення відповідної групи інвалідності”;

2) доповнити пункт підпунктом 5 такого змісту:

“5) копія посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілого від Чорнобильської катастрофи - для осіб, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також для громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1).”.

3. Пункт 11 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Підставою для виплати компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів інвалідам I та II групи із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), інвалідам війни I групи по зору або без обох рук, інвалідам із куксами обох ніг і рук є заява та інші документи, передбачені пунктом 9 цього Порядку.”.

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим.

4. Доповнити Порядок пунктом 15-1 такого змісту:

“15-1. Компенсації призначаються та виплачуються окремо кожному членові сім’ї, яка взята на облік для забезпечення автомобілем як сім’я, що складається з двох і більше інвалідів, або забезпечена ним.”.вгору