Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 вересня 2011 р. N 945
Київ
Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для фінансування
заходів з докорінного поліпшення земель
науково-дослідних господарств

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для фінансування заходів з докорінного
поліпшення земель науково-дослідних господарств, що
додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 2011 р. N 945
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для фінансування
заходів з докорінного поліпшення земель
науково-дослідних господарств

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті за програмою
"Докорінне поліпшення земель науково-дослідних господарств"
(далі - бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним
виконавцем бюджетної програми є Національна академія аграрних наук
(далі - Академія).
3. Бюджетні кошти спрямовуються науково-дослідним
господарствам на проведення заходів з хімічної меліорації
(вапнування, гіпсування) ґрунтів, включаючи оплату вартості послуг
з виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення
таких заходів, вартості меліорантів, витрат, пов'язаних з їх
транспортуванням і внесенням (розкидання та загортання) у ґрунт,
без урахування сум податку на додану вартість.
4. Одержувачі бюджетних коштів визначаються за результатами
конкурсу, порядок проведення якого встановлюється Академією.
Основними критеріями визначення переможців конкурсу є:
досвід роботи за відповідним профілем не менш як два роки та
наявність відповідної кваліфікації;
затвердження бездефіцитного фінансового плану на поточний
рік, фінансово-економічного розрахунку (обґрунтування) здійснення
заходів з хімічної меліорації ґрунтів;
відсутність збитків за результатами господарської діяльності
за останні два роки та простроченої заборгованості з погашення
кредитів.
Академія розміщує у друкованих засобах масової інформації та
на своєму веб-сайті оголошення про проведення конкурсу.
5. За результатами конкурсу Академія затверджує перелік
одержувачів бюджетних коштів.
6. Одержувачами бюджетних коштів не можуть бути
науково-дослідні господарства, які визнані банкрутами або щодо
яких порушено справу про банкрутство, які перебувають у процесі
ліквідації.
7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних
коштів здійснюється в установленому законом порядку.
Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з
урахуванням вимог бюджетного законодавства.
8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку
інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а
також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах
Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням
бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому
Казначейством.
9. Академія щокварталу до 25 числа наступного місяця та в
місячний строк після закінчення бюджетного року подає Мінфіну
звітність про використання та спрямування бюджетних коштів із
зазначенням результатів аналізу ефективності їх використання.
10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством
порядку.


Публікації документа