Документ 945-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.09.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.09.2011. Подивитися в історії? )


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 7 вересня 2011 р. N 945
Київ
 
Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для фінансування
заходів з докорінного поліпшення земель
науково-дослідних господарств

 
     Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з докорінного поліпшення земель науково-дослідних господарств, що додається.

 
   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 
     Інд. 70

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 2011 р. N 945
 
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для фінансування
заходів з докорінного поліпшення земель
науково-дослідних господарств

 
     1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Докорінне поліпшення земель науково-дослідних господарств" (далі - бюджетні кошти).
 
     2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Національна академія аграрних наук (далі - Академія).
 
     3. Бюджетні кошти спрямовуються науково-дослідним господарствам на проведення заходів з хімічної меліорації (вапнування, гіпсування) ґрунтів, включаючи оплату вартості послуг з виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення таких заходів, вартості меліорантів, витрат, пов'язаних з їх транспортуванням і внесенням (розкидання та загортання) у ґрунт, без урахування сум податку на додану вартість.
 
     4. Одержувачі бюджетних коштів визначаються за результатами конкурсу, порядок проведення якого встановлюється Академією.
 
     Основними критеріями визначення переможців конкурсу є:
 
     досвід роботи за відповідним профілем не менш як два роки та наявність відповідної кваліфікації;
 
     затвердження бездефіцитного фінансового плану на поточний рік, фінансово-економічного розрахунку (обґрунтування) здійснення заходів з хімічної меліорації ґрунтів;
 
     відсутність збитків за результатами господарської діяльності за останні два роки та простроченої заборгованості з погашення кредитів.
 
     Академія розміщує у друкованих засобах масової інформації та на своєму веб-сайті оголошення про проведення конкурсу.
 
     5. За результатами конкурсу Академія затверджує перелік одержувачів бюджетних коштів.
 
     6. Одержувачами бюджетних коштів не можуть бути науково-дослідні господарства, які визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство, які перебувають у процесі ліквідації.
 
     7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.
 
     Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням вимог бюджетного законодавства.
 
     8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому Казначейством.
 
     9. Академія щокварталу до 25 числа наступного місяця та в місячний строк після закінчення бюджетного року подає Мінфіну звітність про використання та спрямування бюджетних коштів із зазначенням результатів аналізу ефективності їх використання.
 
     10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору