Питання Національного аграрного університету
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу від 30.10.2008945
Документ 945-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.05.2015, підстава - 247-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 жовтня 2008 р. N 945
Київ
Питання Національного аграрного університету
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 637 ( 637-2010-п ) від 28.07.2010
N 652 ( 652-2011-п ) від 09.06.2011
N 247 ( 247-2015-п ) від 29.04.2015 }

Для розширення навчальної, дослідницької та інноваційної
діяльності Національного аграрного університету з метою
задоволення потреб агропромислової, природоохоронної та інших
галузей економіки, а також враховуючи необхідність адаптації такої
діяльності до вимог міжнародних організацій дослідницьких
університетів Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію Міністерства аграрної політики про
перейменування Національного аграрного університету в Національний
університет біоресурсів і природокористування України.

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 652
( 652-2011-п ) від 09.06.2011 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 247
( 247-2015-п ) від 29.04.2015 }

4. Міністерству освіти і науки подати у тримісячний строк
Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо поетапного зменшення
вдвічі протягом 2009-2011 років нормативів чисельності аспірантів
і докторантів Національного університету біоресурсів і
природокористування України в розрахунку на одну штатну посаду
науково-педагогічних працівників.

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 247
( 247-2015-п ) від 29.04.2015 }

6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Київській
міській державній адміністрації, Закарпатській, Київській,
Одеській, Тернопільській та Чернігівській обласним державним
адміністраціям:
вирішити в установленому порядку до 1 січня 2009 р. питання
про переоформлення Національному університету біоресурсів і
природокористування України державних актів на право постійного
користування земельними ділянками, які належали юридичним особам,
що були включені до складу Національного аграрного університету на
правах відокремлених структурних підрозділів.

{ Абзац третій пункту 6 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 247 ( 247-2015-п ) від 29.04.2015 }

7. Міністерству аграрної політики подати Кабінетові Міністрів
України в установленому порядку пропозиції про внесення змін до
актів законодавства у зв'язку з прийняттям цієї постанови.
8. Визнати такими, що втратили чинність:
пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня
2001 р. N 202 ( 202-2001-п ) "Про Національний аграрний
університет" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 10, ст. 408);
розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2006 р. N 657 ( 657-2006-р ) "Про склад наглядової ради
Національного аграрного університету" (Офіційний вісник України,
2007 р., N 1, ст. 47).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

{ Склад втратив чинність на підставі Постанови КМ N 652
( 652-2011-п ) від 09.06.2011 }

{ Зміни втратили чинність на підставі Постанови КМ N 247
( 247-2015-п ) від 29.04.2015 }вгору