Документ 944-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.06.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.07.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Протоколу про внесення
змін і доповнень до Угоди про міждержавний обмін
відправленнями спеціального зв'язку від 23 грудня
1993 року та затвердженого нею Положення
про міждержавний обмін відправленнями
спеціального зв'язку
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 39, ст.343 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Протокол про внесення змін і доповнень до Угоди про
міждержавний обмін відправленнями спеціального зв'язку
від 23 грудня 1993 року та затвердженого нею Положення про
міждержавний обмін відправленнями спеціального зв'язку
( 997_632 ), підписаний у м. Москві 16 березня 2001 року,
ратифікувати (додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 червня 2003 року
N 944-IV
___________________
* Додається до оригіналу.вгору