Документ 943/2000, поточна редакція — Редакція від 20.04.2011, підстава - 442/2011

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про зміни та визнання такими, що втратили
чинність, деяких актів Президента України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 850/2001 ( 850/2001 ) від 21.09.2001
N 725/2002 ( 725/2002 ) від 20.08.2002
N 1158/2002 ( 1158/2002 ) від 16.12.2002
N 402/2003 ( 402/2003 ) від 13.05.2003
N 1009/2004 ( 1009/2004 ) від 27.08.2004
N 442/2011 ( 442/2011 ) від 08.04.2011 }

У зв'язку з Законом України від 24 грудня 1999 року "Про
внесення змін до Кодексу законів про працю України" ( 1356-14 )
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести до актів Президента України такі зміни:
1) перше речення пункту 5 Розпорядження Президента України
від 15 квітня 1992 року N 58 ( 58/92-рп ) "Про Статут,
організаційну структуру, чисельність, фонд заробітної плати та
матеріально-технічне забезпечення Національного інституту
стратегічних досліджень" виключити;

{ Пункт 2 статті 1 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 1158/2002 ( 1158/2002 ) від 16.12.2002 }

3) у частині другій статті 2 Указу Президента України від
11 жовтня 1994 року N 587 ( 587/94 ) "Про національні заклади
культури" (із змінами, внесеними Указом Президента України від
15 січня 1996 року N 58 ( 58/96 ) слова "укладає і розриває
контракти з керівниками цих закладів (генеральними директорами -
художніми (науковими) керівниками)" виключити;
4) абзац другий пункту 13 Положення про національний заклад
(установу) України, затвердженого Указом Президента України від
16 червня 1995 року N 451 ( 451/95 ) (із змінами, внесеними Указом
Президента України від 27 січня 1999 року N 70 ( 70/99 )
виключити;

{ Пункт 5 статті 1 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 850/2001 ( 850/2001 ) від 21.09.2001 }

{ Пункт 6 статті 1 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 442/2011 ( 442/2011 ) від 08.04.2011 }

7) у Статуті Національного інституту українсько-російських
відносин, затвердженому Указом Президента України від 29 липня
1997 року N 719 ( 719/97 ):
абзац третій підпункту "в" пункту 13 виключити;
в абзаці п'ятому пункту 27 слова "(за контрактами або на
громадських засадах)" виключити;

{ Пункт 8 статті 1 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 725/2002 ( 725/2002 ) від 20.08.2002 }

9) в абзаці шостому пункту 8 Статуту Українського інституту
досліджень навколишнього середовища і ресурсів, затвердженого
Указом Президента України від 16 лютого 1998 року N 119
( 119/98 ), слова "використовувати контрактну систему оплати
праці" виключити;

{ Пункт 10 статті 1 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 1009/2004 ( 1009/2004 ) від 27.08.2004 }

{ Пункт 11 статті 1 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 402/2003 ( 402/2003 ) від 13.05.2003 }

12) в абзаці першому пункту 9.5 розділу 9 Статуту Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, затвердженого
Указом Президента України від 14 січня 2000 року N 64 ( 64/2000 ),
слово "контрактів" виключити.
2. Визнати таким, що втратило чинність, Розпорядження
Президента України від 31 грудня 1991 року N 15 ( 15/91-рп ) "Про
структуру, штати та оплату праці працівників Адміністрації
Президента України".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 1 серпня 2000 року
N 943/2000вгору