Про заходи щодо вдосконалення діяльності органів освіти
Указ Президента України від 10.10.1995942/95
Документ 942/95, поточна редакція — Редакція від 23.02.1999, підстава - 197/99

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо вдосконалення діяльності
органів освіти
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 197/99 від 23.02.99 )

З метою вдосконалення роботи по визначенню відповідності
освітньої діяльності навчально-виховних закладів встановленим
законодавством державним вимогам п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити Державну акредитаційну комісію України. ( Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президента N
197/99 від 23.02.99 ) 2. Призначити ЗГУРОВСЬКОГО Михайла
Захаровича головою Державної акредитаційної комісії України.
3. М.Згуровському подати у місячний строк до Кабінету
Міністрів України проект Положення про Державну акредатаційну
комісію України та пропозиції щодо її персонального складу. 4. Міністерству освіти України подати у місячний строк до
Кабінету Міністрів України проекти: Положення про ліцензування і акредитацію вищих навчальних
закладів; Положення про ліцензування і атестацію професійних
навчально-виховних закладів; Типових положень про ліцензування і атестацію дошкільних,
середніх, позашкільних навчально-виховних закладів та
навчально-виховних закладів для громадян, які потребують
соціальної допомоги та реабілітації. 5. Кабінету Міністрів України: вжити заходів щодо припинення освітньої діяльності закладів,
які не одержали спеціальних дозволів (ліцензій); привести свої рішення у відповідність з цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 10 жовтня 1995 року
N 942/95вгору