Документ 940/2007, поточна редакція — Прийняття від 02.10.2007

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відзначення державними нагородами України
працівників освіти

За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти,
багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм та з нагоди
Дня працівників освіти п о с т а н о в л я ю:
Присвоїти почесне звання:
"НАРОДНИЙ ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ"
ГАВРИШ - директорові загальноосвітнього Світлані Андріївні навчального закладу I-II ступенів
"Техніко-економічний ліцей",
м. Дніпропетровськ
ЖОФЧАКУ - директорові Авторського Золтану Золтановичу навчально-виховного комплексу міста
Ужгорода, Закарпатська область
КОМІРЕНКУ - директорові Фастівського Михайлу Митрофановичу ліцею-інтернату, Київська область
ПУШКАР - учительці Луцької загальноосвітньої Надії Степанівні школи I-III ступенів N 16,
Волинська область
Нагородити орденом "За заслуги" II ступеня
ГУБЕНКО - директора Черкаського медичного Інну Яківну коледжу
МАДЗІГОНА - першого віце-президента Академії Василя Миколайовича педагогічних наук України, м. Київ
ТЕРЕНТЬЄВА - директора вищого професійно-технічного
Миколу Васильовича училища N 17 міста Дніпропетровська
Нагородити орденом "За заслуги" III ступеня
АДАМОВСЬКОГО - першого проректора Національного Миколу Григоровича лісотехнічного університету України,
м. Львів
КАЗАЧЕКА - учителя загальноосвітньої школи Івана Івановича I-III ступенів N 29 міста Севастополя
КУЗНЕЦОВА - головного редактора газети Юрія Борисовича "Освіта України", м. Київ
ЧЕРЕВКА - ректора Харківського державного Олександра Івановича університету харчування та торгівлі
ШВЕЦЯ - учителя загальноосвітньої школи Миколу Олександровича I-III ступенів N 14 міста Дружківки,
Донецька область
Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня
ГІРЕНКО - учительку П'ятихатської середньої Любов Муссоївну школи N 2 імені В.С. Шатрова,
Дніпропетровська область
КРИЖКО - директора навчально-виховного Елеонору Іванівну комплексу школи-ліцею "Відкритий
космічний ліцей", м. Сімферополь,
Автономна Республіка Крим
МАГРИЦЬКУ - доцента кафедри української мови Ірину Василівну та літератури Східноукраїнського
національного університету імені
Володимира Даля, м. Луганськ
ПОПОВСЬКУ - директора спеціальної Галину Михайлівну загальноосвітньої школи-інтернату N 11
для слабозорих дітей з поглибленим
вивченням предметів
художньо-естетичного циклу, м. Київ
ТУМАНСЬКУ - директора Київського індустріального
Олену Василівну технікуму
ФІСУН - учительку Оріхівського Любов Артемівну навчально-виховного комплексу N 2,
Запорізька область
Присвоїти почесні звання:
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ"
БЕЛАШ - учительці навчально-виховного Олені Леонідівні комплексу N 10 міста Хмельницького
БИТКІВСЬКІЙ - директорові Богородчанської Уляні Маріанівні загальноосвітньої школи I-III ступенів
N 2, Івано-Франківська область
БОГІНІЧ - учительці, заступникові директора Людмилі Володимирівні спеціальної загальноосвітньої
школи-інтернату міста Житомира
БОЙКУ - директорові Золотниківської Володимиру Сильвестровичу загальноосвітньої школи
I-III ступенів, Тернопільська область
ГНІДІЙ - учительці, директорові Смілянського Софії Анатоліївні природничо-математичного ліцею,
Черкаська область
ГОРОДНИЦЬКІЙ - заступникові директора з Ярославі Михайлівні навчально-виховної роботи
Великобудищанської загальноосвітньої
школи I-III ступенів,
Полтавська область
КОВТУН - учительці спеціалізованої школи Лілії Василівні N 89 міста Києва
КОЛЕСНИКОВІЙ - учительці загальноосвітньої школи Людмилі Зіновіївні I-III ступенів N 2 міста Калинівки,
Вінницька область
КОШЕЛЬНИК - учительці Плахтіївського Вірі Володимирівні навчально-виховного комплексу
"Загальноосвітня школа N 2
I-III ступенів - гімназія",
Одеська область
КРАЙЧУК - учительці Рівненського ліцею-інтернату
Олені Миколаївні
ПРОБИЙГОЛОВІ - учителеві комунального закладу Сергію Вікторовичу "Луганський навчально-виховний
комплекс спеціалізована школа
I ступеня - гімназія N 30",
м. Луганськ
РОМАНЮК - учителеві середньої загальноосвітньої
Євгену Володимировичу школи N 22 міста Львова
САВЕРСЬКІЙ-ЛИХОШВІ - учительці Варвинської районної Валентині Василівні гімназії, Чернігівська область
ТОБОЛІНУ - учителеві Шевченківської Віктору Анатолійовичу загальноосвітньої школи
I-III ступенів, Миколаївська область
ЧЕРКАЧ - учительці Вижницької гімназії, Наталії Іллівні Чернівецька область
ШВИДКІЙ - учительці, директорові Ларисі Семенівні Софіївсько-Борщагівської
спеціалізованої загальноосвітньої
школи I-III ступенів, Київська область
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"
БОРИШЕВСЬКОМУ - завідувачеві лабораторії Інституту Мирославу Йосиповичу психології імені Г.С. Костюка
АПН України, доктору психологічних
наук, професору, члену-кореспонденту
АПН України, м. Київ
ІГНАТЕНКУ - професорові кафедри Національної Олександру Семеновичу академії державного управління при
Президентові України, доктору
технічних наук, професору, м. Київ
КУГУТЯКУ - директорові Інституту історії і Миколі Васильовичу політології Прикарпатського
національного університету імені
Василя Стефаника, доктору історичних
наук, професору, Івано-Франківська
область
СОЛОНЕНКУ - завідувачеві кафедри Національної Івану Миколайовичу академії державного управління при
Президентові України, доктору медичних
наук, професору, м. Київ
ШКЛЯРУ - начальникові відділу Вищої Леоніду Євдокимовичу атестаційної комісії України,
доктору політичних наук, професору,
м. Київ
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ"
БАБКОВІЙ - директорові дошкільного навчального Ользі Дмитрівні закладу N 596 міста Києва
БОЙЧЕНКО - доцентові кафедри Національної Тетяні Євгенівні медичної академії післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
БОРОВСЬКІЙ - директорові Миколаївського обласного
Лідії Андріївні Центру науково-технічної творчості
учнівської молоді
БУРЦІ - директорові Кам'янсько-Дніпровської Миколі Олександровичу загальноосвітньої санаторної
школи-інтернату для дітей з
неспецифічними захворюваннями органів
дихання, Запорізька область
ВДОВИЧЕНКО - начальникові управління освіти Раїсі Петрівні виконавчого комітету Миколаївської
міської ради
ДІБРОВІ - завідувачеві дошкільного навчального
Світлані Венедиктівні закладу (ясла-садок) N 72 "Гномик",
м. Кіровоград
ДМИТРИКУ - директорові Вінницького Олександру Дмитровичу міжрегіонального вищого професійного
училища
ДОБРЯНСЬКОМУ - ректорові Кіровоградського інституту
Ігорю Анатолійовичу регіонального управління та економіки,
професору кафедри
ЄФРЕМОВІЙ - директорові Курульського Лідії Григорівні навчально-виховного комплексу,
Харківська область
ЖУКОВІЙ - учительці, директорові Макіївської Ользі Миколаївні міської загальноосвітньої гімназії,
Донецька область
ЗАВАЛЕВСЬКОМУ - заступникові директора Інституту Юрію Івановичу інноваційних технологій і змісту
освіти Міністерства освіти і науки
України, м. Київ
ЗАЄЦЬ - заступникові голови - керівникові Ірині Михайлівні апарату Севастопольської міської
державної адміністрації
ІВАНИЩУК - завідувачеві кафедри Херсонського Світлані Миколаївні державного університету
КАРЄВІЙ - заступникові директора Луганського Людмилі Іванівні обласного центру науково-технічної
творчості учнівської молоді
КОСИЛУ - директорові Івано-Франківського Михайлу Юрійовичу обласного центру туризму і
краєзнавства учнівської молоді
КОЦУРУ - професорові кафедри Анатолію Петровичу Переяслав-Хмельницького державного
педагогічного університету імені
Григорія Сковороди, Київська область
КУЛАЄЦЬ - заступникові директора з навчальної Галині Петрівні роботи Івано-Франківського державного
аграрного коледжу
КУПРІКОВУ - директорові вищого професійного Михайлу Григоровичу училища N 14 міста Краматорська,
Донецька область
ЛИТВИН - директорові спеціалізованої школи Любові Петрівні N 98 з поглибленим вивченням
англійської мови міста Києва
ЛУКАШЕВИЧУ - завідувачеві кафедри Інституту Миколі Павловичу підготовки кадрів державної служби
зайнятості України, м. Київ
МАКАРЕНКО - завідувачеві дошкільного навчального
Ніні Василівні закладу (ясла-садок) N 31 міста
Херсона
МІНЧЕНКО - методистові Чернівецького обласного Тамарі Антонівні інституту післядипломної педагогічної
освіти
ОГОРОДНІЙЧУК - завідувачеві кафедри Інституту Зої Василівні корекційної педагогіки та психології
Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова,
м. Київ
ПЕТРІВУ - директорові Івано-Франківського Олегу Севериновичу державного центру науково-технічної
та економічної інформації
Міністерства освіти і науки України
САВЧЕНКО - директорові Центру творчості дітей Тетяні Михайлівні та юнацтва Прилуцької міської ради,
Чернігівська область
СЕНЬКУ - директорові Мукачівської спеціальної
Івану Васильовичу загальноосвітньої школи-інтернату
для сліпих та слабозорих дітей
I-II ступенів, Закарпатська область
СІМОЩУКУ - заступникові директора Волинського Віктору Михайловичу технікуму Національного університету
харчових технологій, м. Луцьк
СЬОМИК - учительці колегіуму N 25 міста Олені Броніславівні Кременчука, Полтавська область
ТОРЯНИК - директорові Сумської спеціалізованої
Аллі Григорівні школи I-III ступенів N 7, м. Суми
ЦЬОХУ - директорові Тернопільського центру Володимиру Ігоровичу професійно-технічної освіти N 1
ШЕРГІНУ - завідувачеві кафедри Дипломатичної Сергію Олександровичу академії України при Міністерстві
закордонних справ України, м. Київ
ЯРМАК - завідувачеві дитячого навчального Ніні Данилівні закладу "Промінь", смт Баришівка,
Київська область.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 2 жовтня 2007 року
N 940/2007вгору