Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо безоплатного забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічних працівників

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 10, ст.100)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2145-VIII від 05.09.2017, ВВР, 2017, № 38-39, ст.380}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

{Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2145-VIII від 05.09.2017}

2. Абзаци шостий і дев’ятий частини другої статті 37 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230; 2014 р., № 2-3, ст. 41; 2015 р., № 6, ст. 40) викласти в такій редакції:

"забезпечує підготовку та видання підручників, посібників";

"організовує безоплатне забезпечення підручниками, посібниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічних працівників у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
26 січня 2016 року
№ 940-VIIIПублікації документа