Документ 939-99-п, поточна редакція — Прийняття від 02.06.1999

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 червня 1999 р. N 939
Київ
Про внесення змін і доповнень до постанови
Кабінету Міністрів України від 26 січня 1999 р. N 88

З метою забезпечення своєчасного і в повному обсязі
надходження доходів до Державного бюджету України на 1999 рік
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до завдань щодо мобілізації податків, зборів
(обов'язкових платежів) до зведеного бюджету України на 1999 рік,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня
1999 р. N 88 ( 88-99-п ), такі зміни і доповнення:
1) в абзаці першому цифри "1171500" замінити цифрами
"2300000";
2) після абзацу першого доповнити новим абзацом такого
змісту:
"у тому числі підприємства державної форми власності те саме 560000".
У зв'язку з цим абзаци другий - двадцять сьомий вважати
відповідно абзацами третім - двадцять восьмим;
3) в абзаці другому цифри "2356700" замінити цифрами
"1400000";
4) абзаци сьомий і чотирнадцятий відповідно викласти в такій
редакції:
"Комітет медичної та мікробіологічної промисловості -"- 59000";
"Укрцемент -"- 21300";
5) в абзаці двадцять третьому цифри "9710" замінити цифрами
"30000";
6) в абзаці двадцять четвертому літери "МНС" замінити словом
"Мінекобезпеки";
7) абзаци двадцять сьомий та двадцять восьмий викласти в
такій редакції:
"Ліцензійна палата плата за видачу ліцензій та дозволів 170000
Комітет з монополії плата за видачу ліцензій на 4446";
на виробництво виробництво спирту етилового,
та обіг спирту, коньячного і плодового, алкогольних
алкогольних напоїв, напоїв і тютюнових виробів, на право
тютюнових виробів оптової торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими виробами
8) доповнити завдання абзацом такого змісту:
"МЗЕЗторг плата за видачу будь-яких ліцензій 80000".
та реєстраційних карток, а також за
реєстрацію представництв

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 67вгору