Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 796
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2010939
Документ 939-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.10.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.10.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 жовтня 2010 р. N 939
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2010 р. N 796

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня
2010 р. N 796 ( 796-2010-п ) "Про затвердження переліку платних
послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими
установами та закладами системи освіти, що належать до державної і
комунальної форми власності" (Офіційний вісник України, 2010 р.,
N 67, ст. 2410) такі зміни:
в абзаці другому пункту 1 постанови цифру "-8" виключити;
у переліку, затвердженому зазначеною постановою
( 796-2010-п ):
у розділі 1:
пункти 6-8 виключити;
у пункті 14 слово "консультацій," виключити;
пункти 22 і 23 виключити;
пункт 4 розділу 3 виключити;
пункт 13 розділу 8 викласти у такій редакції:
"13) здійснення доступу до Інтернету, локальних і
корпоративних комп'ютерних мереж, автоматизованих баз даних та
пошукових систем, користування електронною поштою для осіб, які не
працюють і не навчаються у відповідному закладі (установі).".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 28вгору