Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2008938
Документ 938-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.04.2011, підстава - 312-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 жовтня 2008 р. N 938
Київ
Про внесення змін до деяких актів
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 312 ( 312-2011-п ) від 30.03.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з 25 жовтня 2008 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 жовтня 2008 р. N 938
ЗМІНИ,
що вносяться до актів
Кабінету Міністрів України

1. Абзац третій пункту 8 додатка до постанови Кабінету
Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 ( 1548-96-п ) "Про
встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих
органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України,
1996 р., N 21, ст. 596; Офіційний вісник України, 2000 р., N 28,
ст. 1167; 2005 р., N 33, ст. 1989; 2006 р., N 50, ст. 3321;
2008 р., N 29, ст. 926) викласти в такій редакції:
"роздрібні ціни на природний газ для потреб населення;".
2. У пункті 8 постанови Кабінету Міністрів України від
29 квітня 2006 р. N 605 ( 605-2006-п ) "Деякі питання діяльності
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (Офіційний
вісник України, 2006 р., N 18, ст. 1349; 2008 р., N 49, ст. 1575)
абзаци третій-сьомий виключити.
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 312
( 312-2011-п ) від 30.03.2011 }вгору