Документ 936-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.04.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 1 Закону України
"Про пенсії за особливі заслуги перед Україною"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 27, ст.367 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 2 статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі
заслуги перед Україною" ( 1767-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 35, ст. 289; 2002 р., N 41, ст. 293; 2004 р.,
N 37, ст. 452) викласти в такій редакції:
"2) ветеранам війни, нагородженим за бойові дії орденом,
медаллю "За відвагу" або медаллю Ушакова, незалежно від часу
нагородження".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 квітня 2007 року
N 936-Vвгору