Документ 935/2004, поточна редакція — Прийняття від 19.08.2004

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про стан виконання заходів щодо демілітаризації,
екологічного оздоровлення та дальшого економічного,
соціального і культурного розвитку зони
Балаклавської бухти міста Севастополя

Перед центральними та місцевими органами виконавчої влади
було поставлено завдання щодо демілітаризації, екологічного
оздоровлення та дальшого економічного, соціального і культурного
розвитку зони Балаклавської бухти міста Севастополя.
Аналіз виконання органами виконавчої влади зазначених
завдань, доручень Президента України з цього питання засвідчив
вкрай незадовільне здійснення заходів щодо демілітаризації,
екологічного оздоровлення та дальшого розвитку зони Балаклавської
бухти.
Повільно здійснюється передислокація з узбережжя
Балаклавської бухти закладів та установ Збройних Сил України і
Міністерства внутрішніх справ України.
Основні фонди та майно розформованих військових частин, які
розташовані уздовж узбережжя Балаклавської бухти, повністю не
звільнено, а вивільнене майно передається комерційним структурам з
порушенням законів та за безцінь. В зоні Балаклавської бухти
продовжують працювати екологічно небезпечні виробництва.
Кабінетом Міністрів України не вжито дієвих заходів до
своєчасного виконання завдань з демілітаризації зони Балаклавської
бухти, не забезпечується належний контроль за виконанням
центральними та місцевими органами виконавчої влади поставлених
завдань, не здійснено фінансування з Державного бюджету України
демілітаризації Балаклавської бухти.
З метою забезпечення виконання завдань щодо реформування зони
Балаклавської бухти міста Севастополя, її дальшого економічного,
соціального і культурного розвитку п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
розглянути питання стосовно стану виконання центральними
органами виконавчої влади та Севастопольською міською державною
адміністрацією завдань щодо демілітаризації, екологічного
оздоровлення та дальшого економічного, соціального і культурного
розвитку зони Балаклавської бухти міста Севастополя;
передбачити під час розроблення законопроекту про Державний
бюджет України на 2005 рік кошти в обсязі, необхідному для
реалізації завдань, зазначених в абзаці другому цієї статті, в
тому числі асигнування Міністерству охорони навколишнього
природного середовища України на придбання необхідної кількості
морських транспортних засобів для забезпечення контролю за
виконанням вимог законодавства щодо охорони навколишнього
природного середовища в зоні Балаклавської бухти міста
Севастополя;
створити робочу групу у складі керівників відповідних
центральних органів виконавчої влади та Севастопольської міської
державної адміністрації на чолі з Першим віце-прем'єр-міністром
України, Міністром фінансів України Азаровим Миколою Яновичем для
координації заходів щодо демілітаризації, екологічного
оздоровлення та дальшого економічного, соціального і культурного
розвитку зони Балаклавської бухти міста Севастополя, а також щодо
створення умов для реалізації пілотних проектів розбудови міста
Балаклави як центру міжнародного туризму та відпочинку;
забезпечити вирішення в установленому порядку питання щодо
використання акваторії Балаклавської бухти органами місцевого
самоврядування міста Севастополя;
забезпечити до 1 квітня 2005 року розробку та затвердження
Генерального плану забудови міста Балаклави.
2. Міністерству закордонних справ України, Міністерству
оборони України активізувати переговори стосовно виведення із зони
Балаклавської бухти міста Севастополя підрозділів Чорноморського
флоту Російської Федерації та передачі майна, що вивільняється
українській стороні.
3. Фонду державного майна України передбачити з метою
забезпечення екологічного оздоровлення зони Балаклавської бухти
міста Севастополя в умовах приватизації відкритого акціонерного
товариства "Балаклавське рудоуправління імені О.М. Горького"
зобов'язання інвестора щодо обов'язкового перенесення виробничих
потужностей цього товариства за межі цієї зони.
4. Міністерству оборони України, Службі безпеки України,
Міністерству внутрішніх справ України, Адміністрації Державної
прикордонної служби України, Фонду державного майна України,
Севастопольській міській державній адміністрації:
забезпечити в установленому порядку припинення реалізації
майна та укладення договорів оренди земельних ділянок, що
вивільняються в процесі демілітаризації зони Балаклавської бухти
міста Севастополя, видачу дозволів на будівництво об'єктів в зоні
Балаклавської бухти до затвердження генерального плану забудови;
вжити в установленому порядку заходів щодо припинення
договорів оренди майна, в тому числі земельних ділянок, що
вивільнились в процесі демілітаризації зони Балаклавської бухти
міста Севастополя.
5. Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству
закордонних справ України, Службі безпеки України, Адміністрації
Державної прикордонної служби України вжити невідкладних заходів
для повного та безумовного виконання завдань щодо демілітаризації
зони Балаклавської бухти міста Севастополя, доручень Президента
України з цього питання.
6. У зв'язку з неналежним виконанням завдань щодо
реформування зони Балаклавської бухти міста Севастополя, невжиттям
заходів щодо її демілітаризації, екологічного оздоровлення та
дальшого економічного, соціального і культурного розвитку:
1) звільнити ОЛІЙНИКА Олександра Миколайовича з посади
першого заступника Міністра оборони України;
2) оголосити сувору догану генералу армії України
МАРЧУКУ Євгену Кириловичу - Міністру оборони України;
3) оголосити догану:
ФЕДЯЄВУ Анатолію Григоровичу - заступнику Міністра
промислової політики України;
ЛАЗАРЕНКУ Сергію Жоржийовичу - заступнику Голови Фонду
державного майна України;
ДАНИЛЕНКУ Анатолію Степановичу - Голові Державного комітету
України по земельних ресурсах;
4) вирішити питання щодо доцільності дальшого перебування на
займаних посадах:
Голові Державного комітету України по земельних ресурсах
А. Даниленку - стосовно начальника Севастопольського міського
головного управління земельних ресурсів ПЕТРЕНКА Михайла
Віталійовича;
Міністрові охорони навколишнього природного середовища
України С. Полякову - стосовно начальника Державного управління
екології та природних ресурсів у м. Севастополі
АРТЕМЕНКА Володимира Макаровича;
Голові Фонду державного майна України М. Чечетову - стосовно
начальника регіонального відділення Фонду державного майна України
в м. Севастополі ФЕДОРЕНКА Сергія Володимировича;
5) попередити про персональну відповідальність за виконання
завдань щодо забезпечення економічного, соціального і культурного
розвитку зони Балаклавської бухти та організацію виконання
доручень Президента України з цих питань Міністра промислової
політики України НЕУСТРОЄВА Олександра Леонідовича, Голову Фонду
державного майна України ЧЕЧЕТОВА Михайла Васильовича.
7. Звернути увагу Кабінету Міністрів України на недостатній
рівень контролю за виконанням доручень Президента України та
координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої
влади.
8. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Главу
Адміністрації Президента України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 серпня 2004 року
N 935/2004вгору