Документ 933-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.12.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.12.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 грудня 2017 р. № 933
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р. № 1065 і від 11 жовтня 2016 р. № 710

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р. № 1065 “Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 65, ст. 2517; 2008 р., № 35, ст. 1175; 2009 р., № 20, ст. 627; 2011 р., № 79, ст. 2909) і від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739; 2017 р., № 24, ст. 675) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 грудня 2017 р. № 933

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р. № 1065 і від 11 жовтня 2016 р. № 710

1. У Концепції розвитку виставково-ярмаркової діяльності, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р. № 1065:

1) розділ “Виставки і ярмарки” після абзацу п’ятнадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:

“Щороку до 30 березня Кабінет Міністрів України затверджує перелік закордонних міжнародних виставкових та ярмаркових заходів у сфері просування експорту (крім міжнародних виставкових заходів у сфері туризму, а також у сфері озброєння, військової та спеціальної техніки, технологій та товарів подвійного використання), на яких представляються національні експозиції. Зазначений перелік розміщується на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку та надсилається закордонним дипломатичним установам України, дипломатичним установам іноземних держав в Україні.

Рішення про представлення національних експозицій на всесвітніх виставках приймається Кабінетом Міністрів України.”.

У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий - дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим - двадцять першим;

2) у розділі “Фінансування виставок і ярмарків”:

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Представлення національних експозицій на закордонних міжнародних виставкових та ярмаркових заходах у сфері розвитку експорту (крім міжнародних виставкових заходів у сфері туризму, а також у сфері озброєння, військової та спеціальної техніки, технологій та товарів подвійного використання) забезпечується за рахунок коштів їх учасників, спонсорів, а також державного бюджету (зокрема, фінансування оплати оренди місця розташування національної експозиції на території проведення міжнародного виставкового або ярмаркового заходу та розроблення архітектурно-дизайнерського рішення для національної експозиції в межах коштів, передбачених відповідними бюджетними програмами на поточний рік).”.

У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;

в абзаці п’ятому слова “відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” замінити словами “в установленому законом порядку”;

3) у пункті 1 розділу “Державне регулювання у сфері виставкової діяльності” слово “Мінекономрозвитку” замінити словами “центральних органів виконавчої влади”.

2. Абзац перший пункту 17 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 викласти в такій редакції:

“17. Припинення здійснення витрат на проведення виставок, ярмарків, з’їздів, симпозіумів, конгресів за рахунок коштів загального фонду державного бюджету (крім інформаційного та організаційного забезпечення участі України у Франкфуртському міжнародному книжковому ярмарку та Венеціанському бієнале сучасного мистецтва, міжнародних та національних виставкових заходах у сфері туризму, міжнародних виставкових заходах у сфері озброєння, військової та спеціальної техніки, технологій та товарів подвійного використання, а також закордонних міжнародних виставкових та ярмаркових заходах у сфері розвитку експорту).”.вгору