Документ 933-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.09.2017, підстава - 617-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 жовтня 2008 р. N 933
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань
державної реєстрації суден
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 159 ( 159-2012-п ) від 29.02.2012
N 617 ( 617-2017-п ) від 18.08.2017 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
державної реєстрації суден зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 жовтня 2008 р. N 933
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України
з питань державної реєстрації суден

1. У Порядку ведення Державного суднового реєстру України і
Суднової книги України, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 26 вересня 1997 р. N 1069 ( 1069-97-п )
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 40, с. 24; 1999 р.,
N 13, ст. 519; 2004 р., N 30, ст. 2016; 2006 р., N 10, ст. 621):
1) доповнити пункт 2 абзацами такого змісту:
"спортивні судна, перелік видів яких затверджує
Мінсім'ямолодьспорт за погодженням з Мінтрансзв'язку;
веслові судна, що використовуються без двигуна, довжиною до
2,5 метра.";
2) підпункт "б" пункту 34 викласти в такій редакції:
"б) копія свідоцтва про придатність судна до плавання (за
наявності) або акт огляду судна перед його реєстрацією;";
3) третє речення абзацу другого пункту 39 викласти в такій
редакції: "Риболовному судну присвоюється реєстраційний номер, що
складається з трьох літер і чотирьох цифр, першою з яких є літера
"Я", а дві наступні - дві перші літери найменування області
(регіону) за місцем реєстрації.";
4) у пункті 40 слова ", а для риболовних суден - печаткою
Укрдержрибгоспу" виключити;
5) у підпункті "а" пункту 42 та абзаці сьомому пункту 48
слова ", а для риболовних суден - Укрдержрибгоспом" виключити;
6) доповнити абзац перший пункту 49 після слова
"фрахтувальник" словами "зареєстрованого судна";
7) доповнити пункт 57 після слів "та Судновій книзі України,"
словами "визначення строку реєстрації (з урахуванням періоду,
зазначеного у суднових документах щодо придатності судна до
плавання), а також скасування записів про реєстрацію суден, у тому
числі риболовних, які зареєстровані з порушенням встановленого
порядку державної реєстрації суден,";
8) у пункті 58:
доповнити підпункт "а" після слів ", а для риболовних суден"
словами ", що підлягають нагляду класифікаційного товариства";
у підпункті "в" слова "торговельних" та ", а для риболовних
суден - Укрдержрибгосп" виключити;
9) у пункті 59 слова "та Укрдержрибгосп" виключити;
10) в абзаці першому пункту 61 слова ", а для риболовних
суден - "Укрдержрибгоспом" виключити;
11) назву додатка 2 до Порядку ( 1069-97-п ) викласти в такій
редакції:
"СУДНОВА КНИГА УКРАЇНИ";
12) у тексті Порядку ( 1069-97-п ) слово "Укрдержрибгосп" у
всіх відмінках замінити словом "Держкомрибгосп" у відповідному
відмінку.

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 159
( 159-2012-п ) від 29.02.2012 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 617
( 617-2017-п ) від 18.08.2017 }вгору