Документ 932-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.04.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.06.2007. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни до статті 4 Закону України
"Про реабілітацію інвалідів в Україні"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 27, ст.366 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Статтю 4 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" ( 2961-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 2-3, ст. 36) доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
     "жінок після мастектомії в частині забезпечення їх протезно-ортопедичними виробами".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 13 квітня 2007 року
N 932-Vвгору