Документ 930-2017-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.11.2018, підстава - 906-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 грудня 2017 р. № 930
Київ

Питання оплати праці працівників Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, посади яких не належать до посад державної служби

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 906 від 31.10.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити розміри посадових окладів працівників Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, посади яких не належать до посад державної служби, згідно з додатками 1-3.

Розміри посадових окладів, затверджені додатками 1-3, змінюються пропорційно підвищенню розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

2. Надати право керівникам Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України (далі - Академія та Інститути) в межах затвердженого фонду оплати праці:

1) установлювати працівникам, зазначеним у пункті 1 цієї постанови:

а) надбавку за високі досягнення у праці - в розмірі до 50 відсотків посадового окладу;

б) надбавку за виконання особливо важливої роботи - в розмірі до 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи та порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або їх розміри зменшуються;

в) доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку) - в розмірі до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника.

Доплата не встановлюється заступникам керівників Академії та Інститутів, заступникам керівників структурних підрозділів;

г) доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу - в розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок і доплати) та посадовим окладом працівника, який виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, якщо працівник, що виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником;

2) призначати премії працівникам відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів, передбачених на преміювання, та економії фонду оплати праці.

Конкретні умови, порядок і розміри преміювання працівників визначаються у положеннях про преміювання та матеріальне заохочення працівників Академії та Інститутів.

3. Виплачувати працівникам Академії та Інститутів, зазначеним у пункті 1 цієї постанови:

1) надбавку за вислугу років - у розмірі 3 відсотків посадового окладу за кожен календарний рік залежно від стажу роботи, але не більш як 50 відсотків посадового окладу.

При цьому до стажу роботи зараховується період роботи на посаді, раніше набутий стаж державної служби та періоди роботи, передбачені статтею 46 Закону України “Про державну службу”;

2) надбавку за почесне звання “заслужений” - у розмірі 5 відсотків посадового окладу;

3) доплату за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук з відповідної спеціальності - у розмірах 5 і 10 відсотків посадового окладу відповідно.

Надбавка за почесне звання та доплата за науковий ступінь виплачується працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з наявним почесним званням або науковим ступенем;

4) матеріальну допомогу на оздоровлення під час надання щорічної відпустки - в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

4. Працівникам Академії та Інститутів, зазначеним у пункті 1 цієї постанови, може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань - у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

5. Преміювання керівників Академії та Інститутів, установлення їм надбавок, доплат, передбачених цією постановою, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань здійснюється за рішенням органу вищого рівня.

6. Умови оплати праці інших категорій працівників Академії та Інститутів, для яких вони не передбачені цією постановою, встановлюються відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників установ, закладів та організацій згідно із законодавством.

7. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 грудня 2017 р. № 930
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2018 р. № 906)

РОЗМІРИ
посадових окладів працівників Національної академії державного управління при Президентові України, посади яких не належать до посад державної служби

Найменування посади

Розмір посадового окладу, гривень

Національна академія

регіональні інститути

Президент

18 000


Перший віце-президент

15 800


Віце-президенти

14 500


Директор Інституту

13 500

14 500

Перший заступник директора Інституту

12 600

13 050

Заступник директора Інституту

11 500

11 600

Головний бухгалтер

12 000

10 400

Керівник управління, самостійного Центру

11 400

9 000

Заступник керівника управління, самостійного Центру

10 100

8 000

Керівник самостійного відділу

10 800

7 500

Заступник керівника самостійного відділу

9 800

6 500

Керівник відділу у складі управління, Інституту, Центру

8 900

6 000

Заступник керівника відділу у складі управління, Інституту, Центру

8 400

5 700

Керівник самостійного сектору

8 900

6 500

Керівник сектору у складі управління, самостійного відділу, Інституту, Центру

8 200

5 400

Радник президента

9 900


Помічник президента

7 300


Провідний фахівець

7 500

4 800

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 906 від 31.10.2018 - застосовується з 1 травня 2018 року}


Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 грудня 2017 р. № 930
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2018 р. № 906)

РОЗМІРИ
посадових окладів працівників Національного інституту стратегічних досліджень, посади яких не належать до посад державної служби

Найменування посади

Розмір посадового окладу, гривень

Директор

18 000

Перший заступник директора

15 800

Заступник директора

14 500

Головний бухгалтер

12 000

Завідувач самостійного відділу, керівник Центру

10 800

Заступник завідувача самостійного відділу, керівника Центру

9 800

Завідувач самостійного сектору

8 900

Завідувач сектору у складі самостійного відділу, Центру

8 200

Головний консультант, провідний фахівець

7 500

__________
Примітка.


Посадові оклади, передбачені цим додатком, підвищуються на 25 відсотків.

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 906 від 31.10.2018 - застосовується з 1 травня 2018 року}


Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 грудня 2017 р. № 930
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2018 р. № 906)

РОЗМІРИ
посадових окладів працівників Інституту законодавства Верховної Ради України, посади яких не належать до посад державної служби

Найменування посади

Розмір посадового окладу, гривень

Директор

18 000

Перший заступник директора (з наукової роботи)

15 800

Заступник директора, заступник директора - головний бухгалтер

14 500

Керівник самостійного відділу

10 800

Заступник керівника самостійного відділу

9 800

Керівник сектору у складі самостійного відділу

8 200

Вчений секретар, головний науковий співробітник

7 700

Головний консультант

7 500

Провідний консультант

7 100

Консультант

6 000

Фахівець

5 500

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 906 від 31.10.2018 - застосовується з 1 травня 2018 року}
вгору