Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2012930
Документ 930-2012-п, попередня редакція — Редакція від 15.05.2015, підстава - 247-2015-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 жовтня 2012 р. № 930
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1162 від 19.12.2012
№ 154 від 20.02.2013
№ 180 від 13.03.2013
№ 468 від 17.09.2014
№ 582 від 30.10.2014
№ 247 від 29.04.2015}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 жовтня 2012 р. № 930

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391 “Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 13, ст. 495; 1999 р., № 39, ст. 1943; 2001 р., № 21, ст. 933; 2003 р., № 21, ст. 937; 2004 р., № 25, ст. 1650; 2006 р., № 22, ст. 1635; 2011 р., № 67, ст. 2572; 2012 р., № 55, ст. 2213):

1) у пункті 2 постанови слова “Державному комітету по земельних ресурсах” замінити словами “Державному агентству земельних ресурсів”;

2) у тексті Положення, затвердженого зазначеною постановою, слово “Держкомзем” у всіх відмінках замінити словом “Держземагентство” у відповідному відмінку.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. № 1075 “Про Порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 28, ст. 1048; 2004 р., № 25, ст. 1650; 2006 р., № 22, ст. 1635; 2010 р., № 1, ст. 6):

1) у пункті 2 постанови слова “Державний комітет із земельних ресурсів” замінити словами “Державне агентство земельних ресурсів”;

2) у тексті Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово “Держкомзем” у всіх відмінках замінити словом “Держземагентство” у відповідному відмінку.

3. В абзаці третьому пункту 3 правового режиму зон санітарної охорони водних об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2024 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 51, ст. 1890; 2003 р., № 21, ст. 937), слова “Держжитлокомунгоспу” і “Мінекобезпеки, Держкомземом, Держводгоспом, Держкомгеології” замінити відповідно словами “Мінрегіону” і “Мінприроди, Держземагентством, Держводагентством, Держгеонадрами”.

4. У Порядку охорони геодезичних пунктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 1999 р. № 1284 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 29, ст. 1485; 2004 р., № 25, ст. 1650; 2006 р., № 22, ст. 1635; 2010 р., № 1, ст. 6):

1) у пункті 4 слова “Держкомзему та його органів на місцях”, в абзаці третьому пункту 7 слова “Держкомзему та їх органів на місцях” і в пункті 11 слова “Держкомзему або їх органів на місцях” замінити словами “Держземагентства або його територіальних органів”;

2) у пункті 12 слово “Держкомзему” замінити словом “Держземагентства”.

{Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 247 від 29.04.2015}

6. У Порядку розроблення та затвердження спеціальних методик щодо економічного обґрунтування проектів розвитку курортів та економічної оцінки їх природних лікувальних ресурсів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 452 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 20, ст. 858):

1) у пункті 5 слова “Мінекоресурсів, Держкоммолодьспорттуризмом, Держкомземом, Держводгоспом, Держбудом” і “Мінекономіки” замінити відповідно словами “Мінприроди, Мінінфраструктури, Держземагентством, Держводагентством, Мінрегіоном” і “Мінекономрозвитку”;

2) у першому і другому реченнях пункту 6 слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінекономрозвитку”.

{Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 468 від 17.09.2014}

8. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. № 1781 “Про затвердження Положення про регіональні кадастри природних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 1, ст. 10; 2009 р., № 69, ст. 2384):

1) у пункті 2 постанови:

в абзаці другому слова “Державного комітету по земельних ресурсах” замінити словами “Державного агентства земельних ресурсів”;

в абзаці третьому слова “Державним комітетом по земельних ресурсах” замінити словами “Державним агентством земельних ресурсів”;

2) у пункті 4 Положення про регіональні кадастри природних ресурсів, затвердженого зазначеною постановою, слова “територіальні органи Держкомзему, Держкомлісгоспу, Держводгоспу” замінити словами “Держлісагентство, Держводагентство, територіальні органи Держземагентства ”.

{Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 180 від 13.03.2013}

10. В абзаці другому пункту 6 Порядку проведення моніторингу реалізації Генеральної схеми планування території України і тексті заходів з реалізації Генеральної схеми планування території України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1291 “Про забезпечення реалізації Закону України “Про Генеральну схему планування території України” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1695), слово “Держкомзем” у всіх відмінках замінити словом “Держземагентство” у відповідному відмінку.

11. В абзацах другому і тридцять першому пункту 3 і абзаці дев’ятому пункту 5 у графі “Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи” переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 “Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 38, ст. 1776; 2011 р., № 97, ст. 3536; 2012 р., № 3, ст. 91, № 24, ст. 917, № 50, ст. 1972, № 62, ст. 2520), слово “Мінагрополітики” замінити словом “Держземагентство”.

12. У пунктах 34 і 35 у графі “Виконавці” заходів щодо виконання завдань, які випливають з послань Президента України до Верховної Ради України “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки”, “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році”, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2002 р. № 1394 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 38, ст. 1789; 2003 р., № 37, ст. 1981; 2004 р., № 16, ст. 1116, № 52, ст. 3451; 2011 р., № 71, ст. 2684), слово “Держкомзем” замінити словом “Держземагентство”.

{Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 180 від 13.03.2013}

14. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 р. № 122 “Про організацію робіт та методику розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв)” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 5, ст. 241):

1) у пункті 2 постанови слова “Державний комітет по земельних ресурсах” замінити словами “Державне агентство земельних ресурсів”;

2) у пунктах 7 і 11 Порядку організації робіт та методики розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв), затвердженого зазначеною постановою, слово “Держкомзему” замінити словом “Держземагентства”.

15. В абзаці першому пункту 2 і абзаці четвертому пункту 7 Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 467 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 15, ст. 1043; 2005 р., № 8, ст. 436; 2011 р., № 35, ст. 1451; 2012 р., № 24, ст. 917), слово “Держкомзему” замінити словом “Держземагентства”.

16. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2004 р. № 1303 “Про затвердження Порядку визнання Державним комітетом по земельних ресурсах статусу саморегулівної організації оцінювачів, що проводять експертну грошову оцінку земельних ділянок” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 40, ст. 2629):

1) у назві і тексті постанови слова “Державним комітетом по земельних ресурсах” замінити словами “Державним агентством земельних ресурсів”;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова “Державним комітетом по земельних ресурсах” замінити словами “Державним агентством земельних ресурсів”;

в абзаці шостому пункту 3 слово “Держкомземом” замінити словом “Мінагрополітики”;

у тексті Порядку слово “Держкомзем” у всіх відмінках замінити словом “Держземагентство” у відповідному відмінку;

у додатку до Порядку слово “Держкомземом” замінити словом “Держземагентством”.

{Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 180 від 13.03.2013}

18. У тексті Положення про Державний фонд документації із землеустрою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1553 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 46, ст. 3039; 2006 р., № 30, ст. 2142), та додатку 2 до нього слово “Держкомзем” у всіх відмінках замінити словом “Держземагентство” у відповідному відмінку.

19. У тексті Порядку реєстрації об’єктів державної експертизи землевпорядної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. № 974 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 28, ст. 2031), слово “Держкомзем” у всіх відмінках замінити словом “Держземагентство” у відповідному відмінку.

20. У Порядку збирання, використання, поширення інформації про опустелювання та деградацію земель, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. № 998 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 29, ст. 2096):

1) у пункті 2:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) МНС щороку:

до 30 квітня:

- про особливості гідрометеорологічних процесів в Україні;

- про забруднення ґрунтів за даними базових спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища;

- про вміст забруднювальних речовин;

до 30 липня - узагальнені відомості про гідрологічний режим поверхневих вод;”;

підпункт 4 виключити;

2) у тексті Порядку слова “Держкомзем”, “Держкомлісгосп”, “Державна геологічна служба”, “Держводгосп” і “Мінбуд” замінити відповідно словами “Держземагентство”, “Держлісагентство”, “Держгеонадра”, “Держводагентство” і “Мінрегіон”.

{Пункт 21 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1162 від 19.12.2012}

22. У пункті 7 Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 941 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 53, ст. 2164), слово “Держземагентством” замінити словом “Мінагрополітики”.

{Пункт 23 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 180 від 13.03.2013}

24. В абзацах першому і другому пункту 4 Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 р. № 439 “Про деякі питання посвідчення права власності на земельну ділянку” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 33, ст. 1153, № 65, ст. 2271; 2011 р., № 59, ст. 2374), слово “Держкомзему” замінити словом “Держземагентства”.

25. У Порядку продажу об’єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками державної власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 689 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 51, ст. 1734; 2011р., № 61, ст. 2435):

1) в абзаці шостому пункту 2 слово “Держкомзем” замінити словом “Держземагентство”;

2) в абзаці сьомому пункту 4 слова “чи його територіальним органом” виключити;

3) у тексті Порядку слова “орган Державного казначейства” у всіх відмінках і формах числа замінити словами “територіальний орган Казначейства” у відповідному відмінку і числі.

{Пункт 26 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 582 від 30.10.2014}

27. У Порядку проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування або перейменування географічних об’єктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 р. № 1166 (Офіційний вісник України, 2009, № 86, ст. 2903), та додатку до нього слово “Укргеодезкартографія” у всіх відмінках замінити словом “Держземагентство” у відповідному відмінку.

{Пункт 28 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 180 від 13.03.2013}

{Пункт 29 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 154 від 20.02.2013}

{Пункт 30 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 180 від 13.03.2013}

{Пункт 31 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 180 від 13.03.2013}

{Пункт 32 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 180 від 13.03.2013}

33. У Положенні про містобудівний кадастр, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 559 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1673):

1) у пункті 13:

абзац третій викласти в такій редакції:

“Держземагентство - за топографо-геодезичні та картографічні матеріали на відповідні одиниці обліку територіального об’єкта у вигляді наборів геопросторових даних, за документацію із землеустрою та за дані державного земельного кадастру;”;

абзац четвертий виключити;

2) в абзаці другому пункту 27 слова “, наданої Мінагрополітики,” виключити.вгору