Документ 93-94-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.08.2004, підстава - 1109-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 лютого 1994 р. N 93
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1109 ( 1109-2004-п ) від 25.08.2004 )
Про перехід на нову систему плати за житло і
комунальні послуги та до адресних субсидій цих
витрат окремим категоріям громадян
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 733 ( 733-94-п ) від 21.10.94 )

З метою створення ефективного ринкового механізму
функціонування житлово-комунального господарства і підвищення
рівня обслуговування населення Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Здійснити протягом 1994-1996 років поетапний перехід на
нову систему плати за користування житлом або його утримання, за
послуги водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, яка
передбачає наближення діючих цін і тарифів до рівня фактичних
витрат, і перехід до щомісячної субсидії окремим категоріям
громадян на оплату житла та комунальних послуг.

2. ( Абзац перший пункту 2 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 733 ( 733-94-п ) від 21.10.94 )

Передбачити громадянам, середньомісячний сукупний доход яких
не перевищує визначений в установленому порядку розмір межі
малозабезпеченості, субсидію на покриття зазначених витрат у межах
норм загальної площі забезпечення житлом і норм споживання послуг.
З введенням в дію декларування доходів громадян плата за
користування житлом або його утримання, та за послуги водо-,
тепло-, газопостачання, водовідведення, а також адресні субсидії
окремим категоріям громадян встановлюються диференційовано залежно
від сукупного доходу сім'ї.
3. Нова система плати за житло і комунальні послуги
поширюється: на громадян, які проживають у державному та
громадському житловому фонді, - щодо плати за користування житлом;
на громадян, які проживають у приватизованому житловому фонді та
фонді житлово-будівельних (житлових) кооперативів, - щодо плати на
утримання житла; на громадян, які проживають у житловому фонді
незалежно від форм власності, - щодо плати за послуги водо-,
тепло-, газопостачання та водовідведення.
4. Державному комітетові по житлово-комунальному
господарству:
здійснювати разом з Міністерством економіки і Міністерством
фінансів координацію роботи, пов'язаної з поетапним переходом на
нову систему плати за користування житлом або його утримання,
послуги водо-, тепло-, газопостачання та водовідведення;
затвердити у тримісячний термін за погодженням з
Міністерством економіки методику розрахунку економічно
обгрунтованих цін і тарифів на користування житлом або його
утримання, послуги водо-, тепло-, газопостачання та
водовідведення, а також порядок визначення нормативів (по
регіонах) щодо забезпечення послугами водо-, тепло-,
газопостачання та водовідведення для визначення розміру субсидій;
підготувати разом з Міністерством юстиції у тримісячний
термін пропозиції про внесення до чинного законодавства змін і
доповнень щодо визначення розміру плати за користування житлом,
маючи на увазі врахування його споживчої якості, а також
відповідальності громадян за несвоєчасне внесення плати за
користування житлом і послугами водо-, тепло-, газопостачання та
водовідведення.
5. Міністерству соціального захисту населення, Міністерству
економіки, Міністерству праці, Державному комітетові по
житлово-комунальному господарству, Міністерству фінансів разом з
Радою Міністрів Республіки Крим, обласними, Київською і
Севастопольською міськими державними адміністраціями у двомісячний
термін розробити механізм надання окремим категоріям громадян
щомісячних безготівкових субсидій на покриття витрат на
користування житлом або його утримання та послуги водо-, тепло-,
газопостачання і водовідведення.
6. Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Раді
Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській
міським державним адміністраціям забезпечити видачу дотацій
підприємствам житлово-комунального господарства, що надають
послуги населенню за регульованими тарифами, та передбачити
джерела видатків на видачу субсидій для покриття витрат громадян
на користування житлом або його утримання та послуги водо-,
тепло-, газопостачання і водовідведення з урахуванням середнього
доходу на члена сім'ї.
7. Міністерству економіки у місячний термін розглянути
пропозицію Міністерства енергетики та електрифікації про
встановлення єдиного тарифу на електроенергію для всіх побутових
споживачів на рівні не нижче розрахункової собівартості
електроенергії.
8. Міністерству фінансів передбачати у розрахунках до
бюджетів Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя
виділення коштів на надання пільг щодо квартирної плати і плати за
комунальні послуги окремим категоріям громадян відповідно до
чинного законодавства.
9. Державному комітетові по житлово-комунальному господарству
разом з Міністерством економіки, Міністерством будівництва і
архітектури, Міністерством машинобудування, військово-промислового
комплексу і конверсії, Державним комітетом по нафті і газу в
тримісячний термін розробити та внести до Кабінету Міністрів
України програму впровадження технічних засобів для визначення
витрат теплової енергії, газу та води і регулювання їх споживання
населенням.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО
Інд. 35вгору