Документ 93-2003-п, попередня редакція — Редакція від 01.06.2012, підстава - 422-2012-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 січня 2003 р. № 93
Київ

Про справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 21.05.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1995 від 24.12.2003
№ 45 від 15.01.2005
№ 355 від 18.05.2005
№ 105 від 06.02.2006
№ 442 від 05.04.2006
№ 987 від 12.11.2008
№ 1016 від 05.10.2011
№ 422 від 21.05.2012}

Відповідно до частини восьмої статті 247 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 21.05.2012}

1. Затвердити розмір плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів (додається).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 21.05.2012}

2. Установити, що:

плата за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них (далі - плата), справляється за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи до митного органу у порядку, визначеному Міністерством фінансів;

плата справляється у гривні за офіційним (валютним) курсом, встановленим Національним банком, що діє на дату подання митної декларації, а у разі, коли виконання митних формальностей не пов’язано з поданням митної декларації, - на дату фактичної сплати;

кошти, що надійшли від справляння плати, зараховуються до державного бюджету.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 422 від 21.05.2012}

3. Внести до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1998 р. № 1625 "Про експорт окремих видів товарів до Республіки Молдова" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 41, ст. 1514) такі зміни:

в абзаці першому слова і цифри "абзацу другого пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р. № 65 "Про ставки митних зборів" в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 1998 р. № 285 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 10, ст. 381, № 19, ст. 706)" виключити;

абзац другий виключити.

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

5. Ця постанова набирає чинності з дати набрання чинності частиною тринадцятою статті 71 Митного кодексу України.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1995 від 24.12.2003, № 45 від 15.01.2005, № 105 від 06.02.2006}

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2003 р. № 93

РОЗМІРИ
плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів

Назва операції

За одну годину роботи
(незалежно від кількості посадових осіб митного органу, залучених до виконання митних формальностей), євро

1.

Виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів:у робочий час

20


у надурочний, нічний час і вихідні дні

40


у святкові та неробочі дні

50

2.

Виконання митних формальностей митними органами у місцях розташування митних органів поза робочим часом, установленим для митних органів:у надурочний, нічний час і вихідні дні

40


у святкові та неробочі дні

50

{Розмір плати із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 442 від 05.04.2006, № 987 від 12.11.2008; в редакції Постанови КМ № 422 від 21.05.2012}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2003 р. № 93

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р. № 65 "Про ставки митних зборів" (газета "Урядовий кур'єр" від 1 лютого 1997 р.).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 1997 р. № 224 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р. № 65" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 12, с. 130).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 1998 р. № 285 "Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р. № 65" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 10, ст. 381).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 1998 р. № 670 "Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р. № 65" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 19, ст. 706).

{Пункт 5 вилучено на підставі Постанови КМ № 355 від 18.05.2005}

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1477 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р. № 65" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 38, ст. 1401).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 840 "Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р. № 65" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 20, ст. 893).

8. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 р. № 920 "Про затвердження Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 22, ст. 1005).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 червня 1999 р. № 1116 "Про деякі питання справляння митних зборів" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 25, ст. 1182).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 1999 р. № 1187 "Про митний збір за митне оформлення із застосуванням митного забезпечення у вигляді пломб" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 27, ст. 1332).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 1999 р. № 1237 "Про зниження ставок митних зборів для підприємств легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області, які є учасниками економічного експерименту" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 28, ст. 1416).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 1999 р. № 1293 "Про деякі заходи щодо спрощення митного оформлення нафти та нафтопродуктів" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 29, ст. 1486).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 1999 р. № 1759 "Про деякі питання справляння митних зборів" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 39, ст. 1942).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. № 2165 "Про справляння митного збору під час митного оформлення товарів, що ввозяться в Україну для потреб атомних електростанцій" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 48, ст. 2361).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2000 р. № 396 "Про призупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1998 р. № 1460" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 8, ст. 320).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2000 р. № 1494 "Про тимчасове припинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1998 р. № 1460" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 40, ст. 1697).

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2001 р. № 413 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р. № 65" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 18, ст. 791).

18. Пункт 12 змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1493 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 42, ст. 1925).вгору