Документ 929_034, поточна редакція — Редакція від 01.01.2012

ТЛУМАЧЕННЯ ПКТ-10
Державна допомога: відсутність конкретного зв'язку з операційною діяльністю

{Текст Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зі змінами станом на 1 січня 2012 року.}

{Текст міжнародного стандарту в актуальному стані див. на сайті Міністерства фінансів України http://www.minfin.gov.ua/}

Посилання

МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових політиках та помилки";

МСБО 20 "Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу".

Проблема

1. У деяких країнах державну допомогу суб'єктам господарювання можуть спрямовувати на заохочення або довгострокову підтримку господарської діяльності в певних регіонах чи секторах промисловості. Умови для одержання такої допомоги можуть не бути пов'язані з конкретною операційною діяльністю суб'єкта господарювання. Прикладом такої допомоги є передача державою ресурсів суб'єктові господарювання, який:

а) здійснює діяльність у певній галузі;

б) продовжує діяльність у нещодавно приватизованій галузі, або

в) починає чи продовжує вести свій бізнес у малорозвинених регіонах.

2. Проблема полягає в тому, чи є така державна допомога "державним грантом", на який поширюється сфера застосування МСБО 20, а отже, чи треба її обліковувати відповідно до цього Стандарту.

Консенсус

3. Державна допомога суб'єктам господарювання відповідає визначенню державних грантів, наведеному в МСБО 20, навіть якщо немає умов, конкретно пов'язаних з операційною діяльністю суб'єкта господарювання, крім вимоги функціонувати у певних регіонах чи секторах промисловості. Отже, такі гранти не слід прямо відображати за кредитом власного капіталу.

Дата консенсусу

Січень 1998 р.

Дата набрання чинності

Це Тлумачення набирає чинності 1 серпня 1998 р. Зміни в облікових політиках слід відображати відповідно до МСБО 8.

{Текст взято з сайту Мінфіну України http://www.minfin.gov.ua/}вгору