Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2010929
Документ 929-2010-п, перша редакція — Прийняття від 12.10.2010
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 жовтня 2010 р. N 929
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2010 р. N 929
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію
України, вивезення з території України або транзиту через
територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 1997 р. N 146 ( 146-97-п ) (Офіційний вісник України,
1997 р., число 6, с. 78; 2001 р., N 13, ст. 556; 2004 р., N 19,
ст. 1319; 2007 р., N 93, ст. 3413):
1) у Порядку ( 146-97-п ):
у першому реченні пункту 2 слова "Комітетом з контролю за
наркотиками (далі - Комітет)" замінити словами "Державним
комітетом з питань контролю за наркотиками (далі -
Держкомнаркоконтроль)";
в абзаці дванадцятому пункту 15 і абзаці тринадцятому пункту
17 слова "Комітету з контролю за наркотиками" замінити словом
"Держкомнаркоконтролю";
у тексті Порядку ( 146-97-п ) слово "Комітет" в усіх
відмінках замінити словом "Держкомнаркоконтроль" у відповідному
відмінку;
2) у додатках 1 і 2 до Порядку ( 146-97-п ) слова "Committee
on Narcotic Drugs Control" замінити словами "State Committee of
Ukraine on Drugs Control", а слова "Комітет з контролю за
наркотиками України" в усіх відмінках - словами "Державний комітет
України з питань контролю за наркотиками" у відповідному відмінку,
а у додатку 3 слова "Комітет з питань контролю за наркотиками" і
слова "Committee on Narcotic Drugs Control" замінити відповідно
словами "Державний комітет України з питань контролю за
наркотиками" та "State Committee of Ukraine on Drugs Control".
2. У пункті 25-1 графи "Орган ліцензування" переліку органів
ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2000 р. N 1698 ( 1698-2000-п ) (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 46, ст. 2001; 2007 р., N 93, ст. 3412), слова
"Комітет з контролю за наркотиками" замінити словами "Державний
комітет з питань контролю за наркотиками".
3. У графі "Центральні органи виконавчої влади, інші державні
органи" переліку центральних органів виконавчої влади, інших
державних органів, відповідальних за виконання зобов'язань, що
випливають із членства України в міжнародних організаціях,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня
2002 р. N 1371 ( 1371-2002-п ) "Про порядок участі центральних
органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій,
членом яких є Україна" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 38,
ст. 1776; 2010 р., N 16, ст. 747, N 41, ст. 1336, N 51, ст. 1696,
N 52, ст. 1741, N 58, ст. 2025):
у пункті 1 у позиції "Комісія з наркотичних засобів" після
слова "МВС" доповнити словами ", Державний комітет з питань
контролю за наркотиками";
у пункті 3:
у позиції "Міжнародна організація кримінальної поліції
(Інтерпол)" після слова "МВС" доповнити словами ", Державний
комітет з питань контролю за наркотиками";
позицію "Робоча група з питань боротьби з тероризмом,
організованою злочинністю та розповсюдженням наркотиків" після
слова "Держмитслужба" доповнити словами ", Державний комітет з
питань контролю за наркотиками";
у пункті 5 позицію "Міжнародна конференція протидії
наркотикам" після слів "Адміністрація Держприкордонслужби"
доповнити словами ", Державний комітет з питань контролю за
наркотиками".
4. В абзаці четвертому пункту 3 Порядку здійснення державного
контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня
2005 р. N 902 ( 902-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 37, ст. 2297; 2010 р., N 17, ст. 787, N 75, ст. 2668), слова
"Комітетом з контролю за наркотиками" замінити словами "Державним
комітетом з питань контролю за наркотиками".
5. У пункті 9 Порядку перевезення хворими, які прямують
транзитом через територію України, наркотичних засобів і
психотропних речовин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 8 листопада 2007 р. N 1307 ( 1307-2007-п ) (Офіційний
вісник України, 2007 р., N 86, ст. 3161), слова "та МОЗ" замінити
словами ", МОЗ та Державний комітет з питань контролю за
наркотиками".
6. У пункті 3 Порядку ліцензування діяльності, пов'язаної з
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня
2007 р. N 1387 ( 1387-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 93, ст. 3412):
в абзаці першому слова "Комітет з контролю за наркотиками"
замінити словами "Державний комітет з питань контролю за
наркотиками";
в абзаці другому слово "МОЗ" замінити словами "Державним
комітетом з питань контролю за наркотиками".
7. У Правилах проведення операцій з обладнанням для
виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, яке підлягає контролю, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. N 211
( 211-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 23, ст. 685):
в абзаці другому пункту 3 слова "Комітетом з контролю за
наркотиками (далі - Комітет)" замінити словами "Державним
комітетом з питань контролю за наркотиками (далі -
Держкомнаркоконтроль)";
у тексті Правил ( 211-2008-п ) слово "Комітет" в усіх
відмінках замінити словом "Держкомнаркоконтроль" у відповідному
відмінку.
8. У другому реченні пункту 20 Порядку використання
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у
ветеринарній медицині, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 9 квітня 2008 р. N 334 ( 334-2008-п ) (Офіційний
вісник України, 2008 р., N 28, ст. 893), слова "Комітетові з
контролю за наркотиками" замінити словом "Державному комітетові з
питань контролю за наркотиками".
9. В абзаці сьомому пункту 4 і пункті 5 Умов запобігання
розкраданню рослин, включених до переліку наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1026
( 1026-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 91, ст.
3024), слова "Комітетом з контролю за наркотиками" замінити
словами "Державним комітетом з питань контролю за наркотиками".
10. В абзаці третьому пунктів 32 і 37 Правил надання послуг
поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 5 березня 2009 р. N 270 ( 270-2009-п ) (Офіційний
вісник України, 2009 р., N 23, ст. 750), слова "Комітетом з
контролю за наркотиками" замінити словами "Державним комітетом з
питань контролю за наркотиками".
11. У Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та
контролю за їх обігом, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 3 червня 2009 р. N 589 ( 589-2009-п ) (Офіційний
вісник України, 2009 р., N 44, ст. 1477):
у пункті 5 слова "Комітетом з контролю за наркотиками (далі -
Комітет)" замінити словами "Державним комітетом з питань контролю
за наркотиками (далі - Держкомнаркоконтроль)";
у тексті Порядку ( 589-2009-п ) слово "Комітет" в усіх
відмінках замінити словом "Держкомнаркоконтроль" у відповідному
відмінку.
12. В абзаці третьому пункту 6 Порядку використання
наркотичних засобів і психотропних речовин під час дресирування
службових собак для розшуку таких засобів і речовин, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. N 831
( 831-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 60, ст.
2121), слова "Комітетові з контролю за наркотиками" замінити
словами "Державному комітетові з питань контролю за наркотиками".вгору