Документ 928-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.08.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.09.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 серпня 2011 р. N 928
Київ
Про внесення змін до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення
фінансової підтримки підприємств агропромислового
комплексу через механізм здешевлення кредитів

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств
агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня
2010 р. N 794 ( 794-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р.,
N 67, ст. 2408, N 93, ст. 3310; 2011 р., N 11, ст. 486), зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2011 р. N 928
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення
фінансової підтримки підприємств агропромислового
комплексу через механізм здешевлення кредитів
( 794-2010-п )

1. У пункті 3:
1) у підпункті 3:
в абзаці першому слова "в тому числі" замінити словами "та
кредитами,", а слова і цифри "у 2010 році" - словами і цифрами "у
2010 і 2011 роках";
абзац дев'ятий після слів "обладнання вітчизняного" доповнити
словами ", а борошномельним і хлібопекарським підприємствам та
іноземного";
2) у підпункті 4:
в абзаці першому слова "в тому числі" замінити словами "та
кредитами,", а слова і цифри "у 2010 році" - словами і цифрами
"у 2010 і 2011 роках";
абзац третій після слів "для теплиць" доповнити словами
", сховищ для зберігання овочів та фруктів".
2. Абзац четвертий пункту 4 замінити абзацами такого змісту:
"до 1 липня 2011 р., - за умови, що сума відсотків за
користування кредитами та за додатково укладеними договорами,
предметом яких є надання банками послуг (розрахункове
обслуговування кредиту, розгляд кредитного проекту, управління
кредитами, консультаційні послуги), не перевищує у національній
валюті 21 відсоток річних, а в іноземній валюті - 13 відсотків
річних;
починаючи з 1 липня 2011 р., - за умови, що сума відсотків за
користування кредитами та за додатково укладеними договорами,
предметом яких є надання банками послуг (розрахункове
обслуговування кредиту, розгляд кредитного проекту, управління
кредитами, консультаційні послуги), не перевищує у національній
валюті 19 відсотків річних, а в іноземній валюті - 10 відсотків
річних.".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий-сьомий вважати відповідно
абзацами шостим-восьмим.
3. В абзаці другому пункту 6 слова "Рада міністрів Автономної
Республіки Крим" замінити словами "Міністерство аграрної політики
та продовольства Автономної Республіки Крим", а слова "заступник
Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим" - словами
"заступник Міністра аграрної політики та продовольства Автономної
Республіки Крим".
4. У пункті 9 слова "Ради міністрів Автономної Республіки
Крим" замінити словами "Міністерства аграрної політики та
продовольства Автономної Республіки Крим".
5. Абзац четвертий пункту 12 після слів "енергозберігаючих
виробничих об'єктів" доповнити словами ", товарно-матеріальних
цінностей, використаних для будівництва та реконструкції
виробничих об'єктів,".
6. В абзаці першому пункту 13 слова і цифри "протягом 10 днів
після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про виділення
коштів для здешевлення кредитів" та "зазначених" виключити.
7. У пункті 14:
абзац другий викласти в такій редакції:
"Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
проводяться в порядку, встановленому Казначейством.";
в абзаці п'ятому слова "Державної казначейської служби"
замінити словом "Казначейства".
8. У тексті Порядку ( 794-2010-п ) слова "Міністерство
аграрної політики Автономної Республіки Крим" та "управління
промисловості та агропромислового розвитку" в усіх відмінках
замінити відповідно словами "Міністерство аграрної політики та
продовольства Автономної Республіки Крим" та "управління
промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового
комплексу" у відповідному відмінку, а слова "Міністерство аграрної
політики та продовольства" в усіх відмінках - словом
"Мінагрополітики".вгору