Документ 927-97-п, поточна редакція — Прийняття від 27.08.1997

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 серпня 1997 р. N 927
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державного обліку запасів, експертизи,
оцінки та списання корисних копалин

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити зміни, що вносяться до деяких постанов Кабінету
Міністрів України з питань державного обліку запасів, експертизи,
оцінки та списання корисних копалин (додаються).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.33
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 1997 р. N 927
Зміни,
що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України
з питань державного обліку запасів, експертизи,
оцінки та списання корисних копалин

1. У Положенні про порядок проведення державної експертизи та
оцінки запасів корисних копалин, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1994 р. N 865
( 865-94-п ) (ЗП України, 1995 р., N 3, ст. 55), пункти 6, 15, 17
та 23 викласти у такій редакції:
"6. Залежно від вивченості і промислового призначення запасів
корисних копалин їх державна експертиза та оцінка можуть
завершуватися: апробацією запасів корисних копалин попередньо розвіданих
родовищ для визначення їх промислового значення; затвердженням запасів корисних копалин розвіданих родовищ,
призначених для проектування і будівництва нових, продовження
терміну дії працюючих гірничодобувних і переробних підприємств".
"15. Запаси корисних копалин підлягають підрахунку і обліку
згідно з Класифікацією запасів і ресурсів корисних копалин
державного фонду надр".
"17. Єдині принципи підрахунку, геолого-економічної оцінки і
державного обліку запасів корисних копалин згідно з рівнем їх
промислового значення та ступенем геологічного
і техніко-економічного вивчення, умови, що визначають
підготовленість розвіданих родовищ корисних копалин до
промислового освоєння, а також основні принципи кількісної оцінки
ресурсів корисних копалин, встановлюються Класифікацією запасів і
ресурсів корисних копалин державного фонду надр".
"23. Рішення ДКЗ приймаються на пленарних засіданнях і
оформляються протоколами. Своїми рішеннями ДКЗ забезпечує
здійснення єдиної політики в установленні принципів оцінки запасів
корисних копалин, опрацюванні кондицій на мінеральну сировину,
визначенні підготовленості родовищ до промислового освоєння
відповідно до законодавства України".
2. Пункт 15 Положення про порядок списання запасів корисних
копалин з обліку гірничодобувного підприємства, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. N 58
( 58-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 93), викласти у такій
редакції:
"15. Зміни запасів корисних копалин, в тому числі списання у
зв'язку з переоцінкою їх у ДКЗ, з причин, передбачених
Класифікацією запасів і ресурсів корисних копалин державного
фонду надр, провадяться на підставі відповідних рішень ДКЗ".
3. Пункт 11 Порядку державного обліку родовищ, запасів і
проявів корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 31 січня 1995 р. N 75 ( 75-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 99), викласти у такій редакції:
"11. Облік запасів корисних копалин у державному балансі
здійснюється згідно з Класифікацією запасів і ресурсів корисних
копалин державного фонду надр".вгору