Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Вимоги, Форма типового документа, Декларація, План, Заходи від 01.08.2013927
Документ 927-2013-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.12.2016, підстава - 973-2016-п

__________
Примітка.


1. Для бензинів Е5 і Е7 додатково дозволяється використання інших, крім біоетанолу, кисневмісних добавок (метанолу - до 3 відсотків, ізопропілового спирту - до 10 відсотків, ізобутилового спирту - до 10 відсотків, третбутилового спирту - до 7 відсотків, простих етерів - до 15 відсотків, інших органічних кисневих сполук з температурою кінця кипіння не вище ніж 210 °С - до 10 відсотків) за умови, що масова частка кисню не перевищуватиме 2,7 відсотка.
2. Для бензинів Е10 додатково дозволяється використання інших, крім біоетанолу, кисневмісних добавок (метанолу - до 3 відсотків, ізопропілового спирту - до 12 відсотків, ізобутилового спирту - до 15 відсотків, третбутилового спирту - до 15 відсотків, простих етерів - до 22 відсотків, інших органічних кисневих сполук з температурою кінця кипіння не вище ніж 210 °С - до 15 відсотків) за умови, що масова частка кисню не перевищуватиме 3,7 відсотка.
Додаток 3
до Технічного регламенту

ВИМОГИ
щодо характеристик дизельного палива

Назва показника

Одиниця виміру

Значення норм за екологічним класом

Євро3

Євро4

Євро5

Вміст сірки

міліграмів на один кілограм

не більше 350

не більше 50

не більше 10

Температура спалаху в закритому тиглі

градусів

не нижче 40

не нижче 55

не нижче 55

Фракційний склад - 95 відсотків об’ємних переганяється при температурі

-“-

не вище 360

не вище 360

не вище 360

Масова частка полі-циклічних ароматичних вуглеводнів

відсотків

не більше 11

не більше 11

не більше 8

Цетанове число:

одиниць
дизельного палива літнього


не менше 51

не менше 51

не менше 51

дизельного палива зимового


не менше 49

не менше 49

не менше 49

дизельного палива арктичного


не менше 48

не менше 48

не менше 48

Гранична температура фільтрованості:

градусів
дизельного палива літнього


не вище мінус 5

не вище мінус 5

не вище мінус 5

дизельного палива зимового


не вище мінус 20

не вище мінус 20

не вище мінус 20

дизельного арктичного палива


не вище мінус 30

не вище мінус 30

не вище мінус 30

Змащувальна здатність (діаметр плями зносу при температурі 60 оС)

мікрометрів

не більше 460

не більше 460

не більше 460

Об’ємна частка метилових/етилових естерів жирних кислот:

відсотків
для дизельних палив В0


0

0

0

для дизельних палив В5


не більше 5

не більше 5

не більше 5

для дизельних палив В7


понад 5 та не більше 7

понад 5 та не більше 7

понад 5 та не більше 7

__________
Примітка.


1. Об’ємна частка метилових/етилових естерів жирних кислот визначається у разі їх додавання до дизельного палива.
2. При температурі навколишнього природного середовища нижче мінус 20 оС не рекомендовано використання в дизельному паливі метилових/етилових естерів жирних кислот.
Додаток 4
до Технічного регламенту

ВИМОГИ
щодо характеристик суднових палив

Назва показника

Одиниця виміру

Значення норм

Густина при температурі 15 оС

кілограмів на один куб. метр

не більше 900

В’язкість кінематична при температурі 40 оС

кв. міліметрів на секунду

в межах 1,4-11

Температура спалаху в закритому тиглі

градусів

не нижче 60

Температура застигання:

-“-


зимового палива


не вище мінус 6

літнього палива


не вище 0

Масова частка сірки

відсотків

не більше 2 (до 31 грудня 2013 р.)

не більше 1,5 (з 1 січня 2014 р.)

не більше 1 (з 1 січня 2017 р.)

не більше 0,5 (з 1 січня 2020 р.)

Цетановий індекс не менше

одиниць

не менше 35

Зольність не більше

відсотків масових

не більше 0,01

Вміст сірководню не більше

-“-

не більше 0,0002 (з 1 січня 2017 р.)
Додаток 5
до Технічного регламенту

ВИМОГИ
щодо характеристик котельних палив (мазутів та пічного побутового рідкого)

Назва показника

Одиниця виміру

Значення норм для видів палив

пічне побутове рідке

мазут

Масова частка сірки:

відсотківнизькосірчистого палива


не більше 0,5

не більше 0,5

малосірчистого паливане більше 1

сірчистого палива


не більше 1,1

не більше 2

високосірчистого паливане більше 3,5

Температура спалаху у відкритому тиглі

градусів

не нижче 45

не нижче 90

В’язкість:
умовна при температурі 80 оС

умовних градусів


не більше 16

кінематична при температурі 20 оС

кв. міліметрів на секунду

не більше 8


Зольність:

відсотківмалозольного палива


не більше 0,02

не більше 0,05

зольного паливане більше 0,14

Густина при температурі 20 оС

кілограмів на один куб. метр

в межах 830-900

в межах 870-1100

Температура застигання*

градусів

не вище мінус 15

не вище 25

для мазуту із парафінистої та високопарафінистої нафтине вище 42

Теплота згоряння (нижча) в перерахунку на сухе паливо (не бракувальна):

кДж на один кілограмнизькосірчистого, мало- сірчистого і сірчистого палива


не менше 40100

не менше 40530

високосірчистого паливане менше 39900

Масова частка води

відсотків

сліди

не більше 1

__________
*У період з 1 квітня до 1 жовтня дозволяється вводити в обіг паливо пічне побутове рідке з температурою застигання не вище мінус 5 оС.Додаток 6
до Технічного регламенту

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідністьЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2013 р. № 927

ПЛАН ЗАХОДІВ
із застосування Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1. Розроблення та актуалізація національних стандартів, у тому числі гармонізованих з міжнародними та європейськими, на палива та на методи випробувань палив

Міненерговугілля Мінекономрозвитку

постійно

2. Формування та публікування переліку стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності палив вимогам Технічного регламенту

Мінекономрозвитку Міненерговугілля

-“-

3. Призначення органів з оцінки відповідності

-“-

-“-

4. Внесення у разі потреби змін до Технічного регламенту

Міненерговугілля Мінприроди Мінекономрозвитку

-“-

5. Забезпечення обов’язкового застосування вимог Технічного регламенту

Міненерговугілля Держекоінспекція Міндоходів Мінприроди

починаючи з 2014 року

6. Розроблення та затвердження Порядку визначення випробувальних лабораторій

Міненерговугілля

вересень 2013 року

7. Розроблення та впровадження системи моніторингу якості палива в Україні

Міненерговугілля Мінекономрозвитку Держекоінспекція

починаючи з 2014 року
вгору