Деякі питання протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Склад колегіального органу, Перелік від 11.07.2007926
Документ 926-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.03.2019, підстава - 214-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 липня 2007 р. № 926
Київ

Деякі питання протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 621 від 24.06.2009
№ 346 від 28.03.2011
№ 717 від 06.07.2011
№ 1161 від 02.11.2011
№ 712 від 18.09.2013
№ 431 від 26.06.2015
№ 263 від 12.04.2017
№ 294 від 26.04.2017
№ 214 від 13.03.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Національну раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу як консультативно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів України.

2. Затвердити Положення про Національну раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу та її склад, що додаються.

3. Ліквідувати Національну координаційну раду з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, Міжвідомчу комісію по боротьбі з туберкульозом і наглядову раду з питань реалізації спільного із Світовим банком проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні".

{Пункт 4 втратив чинність одночасно з набранням чинності Указом  Президента на підставі Постанови КМ № 346 від 28.03.2011}

5. Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій утворити регіональні ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

6. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком (додається).

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2007 р. № 926

ПОЛОЖЕННЯ
про Національну раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

1. Національна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі - Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним Кабінетом Міністрів України. Рада забезпечує виконання Кабінетом Міністрів України функцій Національного координатора з виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 712 від 18.09.2013}

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетів та забезпечення реалізації державної політики з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, консолідованого використання коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах, коштів міжнародних та громадських організацій, призначених для фінансування програм і заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, з метою їх раціонального та ефективного витрачання;

сприяння узгодженій діяльності міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, міжнародних та громадських організацій, у тому числі тих, що об'єднують людей, які живуть з туберкульозом та ВІЛ-інфекцією/СНІДом, представників груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, трансгендерних людей, внутрішньо переміщених осіб, учасників операції Об’єднаних сил та антитерористичної операції, бізнесових кіл, об'єднань профспілок і роботодавців та релігійних організацій з метою реалізації на державному рівні проектів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, у тому числі грантів Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією;

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 712 від 18.09.2013, № 263 від 12.04.2017, № 214 від 13.03.2019}

проведення моніторингу виконання програм та здійснення заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;

участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, програм та заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;

інформування Кабінету Міністрів України та громадськості про результати здійснення заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

1) утворювати в разі потреби консультаційні, експертні та робочі групи із залученням провідних учених, фахівців науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, інших установ та організацій (за згодою їх керівників);

2) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо використання коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах для протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

5. Раду очолює Віце-прем’єр-міністр України відповідно до розподілу функціональних повноважень.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1161 від 02.11.2011, № 712 від 18.09.2013}

Голова Ради має двох заступників.

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 621 від 24.06.2009, № 1161 від 02.11.2011, № 431 від 26.06.2015}

Один із заступників є представником громадських організацій людей, які живуть з туберкульозом або ВІЛ-інфекцією/СНІДом, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (за згодою). Заступник голови Ради з числа представників громадських організацій людей, які живуть з туберкульозом або ВІЛ-інфекцією/СНІДом, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, обирається членами Ради на її засіданні з урахуванням принципу забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків.

{Абзац третій пункту 5 в редакції Постанови КМ № 263 від 12.04.2017}

Секретарем Ради є представник МОЗ, який не входить до складу Ради.

{Абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 431 від 26.06.2015}

6. До складу Ради входять:

голова Ради, його заступники;

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 431 від 26.06.2015}

представники міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, відповідних міжнародних та громадських організацій, у тому числі тих, що об'єднують людей, які живуть з туберкульозом та ВІЛ-інфекцією/СНІДом, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, трансгендерних людей, внутрішньо переміщених осіб, учасників операції Об’єднаних сил та антитерористичної операції, а також представники бізнесових кіл, об'єднань профспілок і роботодавців та релігійних організацій;

{Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 263 від 12.04.2017, № 214 від 13.03.2019}

провідні спеціалісти у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

У складі Ради кількість представників громадських організацій не повинна перевищувати кількості представників органів державної влади.

{Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 214 від 13.03.2019}

Персональний склад Ради затверджує її голова за поданням МОЗ. Формування персонального складу Ради здійснюється з урахуванням принципу забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків.

{Абзац пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1161 від 02.11.2011, № 431 від 26.06.2015, № 263 від 12.04.2017}

Голова Ради має право вносити зміни до її складу за поданням МОЗ відповідно до порядку, визначеного у регламенті Ради.

{Абзац пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1161 від 02.11.2011, № 431 від 26.06.2015}

7. Для ефективного виконання окремих завдань Ради можуть утворюватися постійно діючі комітети та президія Ради.

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 214 від 13.03.2019}

Головами комітетів є члени Ради.

До складу комітетів можуть входити, крім членів Ради, представники органів виконавчої влади, міжнародних та громадських організацій, у тому числі тих, що об’єднують людей, які живуть з туберкульозом та ВІЛ-інфекцією/СНІДом, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, бізнесових кіл, об'єднань профспілок і роботодавців та релігійних організацій.

{Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 263 від 12.04.2017}

Головою президії Ради є голова Ради, який формує та затверджує її персональний склад.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 214 від 13.03.2019}

8. Організаційною формою роботи Ради є засідання, що проводяться відповідно до плану роботи, який затверджує голова, але не рідше ніж один раз на три місяці.

Порядок діяльності Ради визначається її регламентом, який затверджується на засіданні Ради.

9. Голова Ради може запрошувати експертів, представників громадськості та засобів масової інформації для участі в засіданнях Ради.

10. Засідання Ради вважається правоможним у разі присутності на ньому не менш як двох третин її членів.

11. Засідання Ради проводить її голова або за дорученням голови один з його заступників.

12. Рішення Ради приймається двома третинами голосів її членів, присутніх на засіданні.

Рішення Ради оформлюється протоколом, який підписує головуючий на її засіданні.

Рішення Ради мають рекомендаційний характер і можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідних актів Кабінету Міністрів України або надання доручень Прем'єр-міністром України.

13. Рада здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень та розглядає на своїх засіданнях стан їх виконання.

14. Відповідальність за роботу Ради несе її голова.

15. Рада інформує громадськість про свою діяльність, прийняті на засіданнях рішення та стан їх виконання.

16. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Ради здійснюється секретаріатом, функції якого покладаються на МОЗ.

{Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 717 від 06.07.2011, № 431 від 26.06.2015}

17. Діяльність Ради та її секретаріату проводиться на громадських засадах.

18. Рада використовує в роботі бланк із своїм найменуванням.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2007 р. № 926

СКЛАД
Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

Віце-прем’єр-міністр України, голова Ради

Міністр охорони здоров’я, заступник голови Ради

Представник громадських організацій людей, які живуть з туберкульозом або ВІЛ-інфекцією/СНІДом, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, заступник голови Ради (за згодою)

Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра молоді та спорту

Заступник Міністра оборони

Заступник Міністра охорони здоров’я

Заступник Міністра соціальної політики

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра юстиції

Народний депутат України (за згодою)

Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

Представник МОН

Представник МТОТ

По одному представнику від:

Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій (за згодою);

державної установи “Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України” (за згодою);

об’єднань профспілок (за згодою);

об’єднань організацій роботодавців (за згодою);

Товариства Червоного Хреста України (за згодою);

Представництва ООН в Україні (за згодою);

двосторонніх міжурядових агенцій (за згодою);

міжнародних неурядових організацій (за згодою);

ділових кіл (за згодою);

Національної академії медичних наук (за згодою);

всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування (за згодою);

громадських організацій людей, які живуть з туберкульозом (за згодою);

громадських організацій людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом (за згодою);

громадських організацій, які представляють інтереси споживачів ін’єкційних наркотиків (за згодою);

громадських організацій, які представляють інтереси осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду (за згодою);

громадських організацій, які представляють інтереси чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками (за згодою)

громадських організацій, які представляють інтереси жінок, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом (за згодою);

громадських організацій, які представляють інтереси осіб, які утримуються в установах виконання покарань, звільнених від відбування покарань у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк (за згодою);

громадських організацій, які представляють інтереси трансгендерних людей (за згодою);

громадських організацій, які представляють інтереси внутрішньо переміщених осіб (за згодою);

громадських організацій, які представляють інтереси учасників операції Об’єднаних сил та антитерористичної операції (за згодою)

Чотири представники громадських організацій, зокрема молодіжних, які працюють у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (за згодою)

{Склад із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 621 від 24.06.2009, № 717 від 06.07.2011, № 1161 від 02.11.2011; в редакції Постанови КМ № 712 від 18.09.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 431 від 26.06.2015; в редакції Постанови КМ № 263 від 12.04.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 214 від 13.03.2019}

{Зміни до складу див. в Постанові КМ № 294 від 26.04.2017}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2007 р. № 926

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2000 р. № 1480 "Про утворення Міжвідомчої комісії по боротьбі з туберкульозом" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 40, ст. 1686).

2. Абзац шостий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 1004 "Про керівника деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України".

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 971 "Про утворення наглядової ради з питань реалізації спільного із Світовим банком проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1363).

4. Абзаци тринадцятий і двадцять сьомий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 2003 р. № 106 "Про керівника деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України".

5. Пункт 62 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1106 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 30, ст. 1546).

6. Абзац дев'ятий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2004 р. № 946 "Про керівників деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 30, ст. 2009) та пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених зазначеною постановою.

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2005 р. № 352 "Про утворення Національної координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 20, ст. 1068).

8. Абзац п'ятий підпункту 4 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2005 р. № 579 "Про керівників деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 28, ст. 1650).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2005 р. № 1286 "Про внесення зміни до Положення про наглядову раду з питань реалізації спільного із Світовим банком проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 52, ст. 3322).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. № 961 "Про внесення змін до пункту 6 Положення про наглядову раду з питань реалізації спільного із Світовим банком проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 28, ст. 2023).

11. Пункт 23 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності робочих органів, утворених Кабінетом Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2006 р. № 1379 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 40, ст. 2683).

12. Пункт 12 та абзац сімдесят четвертий підпункту 1 пункту 21 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності робочих органів, утворених Кабінетом Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 1694 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 50, ст. 3318).вгору