Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р. № 854
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.2013924
Документ 924-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.12.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.01.2014. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 грудня 2013 р. № 924
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р. № 854

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р. № 854 “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями” (ЗП України, 1996 р., № 15, ст. 418; Офіційний вісник України, 1998 р., № 11, ст. 412, № 34, ст. 1277, № 46, ст. 1697, № 50, ст. 1845; 1999 р., № 11, ст. 437; 2001 р., № 20, ст. 856, № 51, ст. 2282; 2002 р., № 34, ст. 1588; 2003 р., № 29, ст. 1463; 2005 р., № 34, ст. 2061) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 грудня 2013 р. № 924

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р. № 854

1. У постанові:

1) у вступній частині цифри “22” замінити цифрами “20”;

2) у пункті 2 слова “Державному комітетові з питань технічного регулювання та споживчої політики, Державній податковій адміністрації” замінити словами “Державній інспекції з питань захисту прав споживачів, Міністерству доходів і зборів”;

3) у пункті 3 слова “Суб’єктам господарської діяльності у сфері” замінити словами “Суб’єктам господарювання сфери”.

2. У Правилах роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених зазначеною постановою:

1) в абзаці першому пункту 1 слова “торгівельного обслуговування” замінити словами “торговельного обслуговування”;

2) в абзаці другому пункту 2 слова “підприємства чи спеціалізовані відділи (секції) магазинів споживчої кооперації,” виключити;

3) в абзаці другому пункту 3 слова “правила санітарії і гігієни; правила техніки безпеки, правила пожежної безпеки тощо” замінити словами “санітарні норми і правила; правила техніки безпеки, правила пожежної безпеки, вимоги законодавства щодо обмеження продажу алкогольних напоїв тощо”;

4) у пункті 4:

перше речення після слів “та іншими нормами” доповнити словами “, а також можливість використання електронних платіжних засобів під час здійснення розрахунків за продані товари відповідно до законодавства”;

у другому реченні слова “торгівельно-технологічним устаткуванням” замінити словами “торговельно-технологічним устаткуванням”;

5) у пункті 5 слова “свідоцтва про відповідність” замінити словами “свідоцтва про визнання відповідності”;

6) пункти 6, 7 і 9 викласти в такій редакції:

“6. Суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити відповідно до законодавства надання споживачам необхідної, доступної та достовірної і своєчасної інформації про товари, а також на вимогу споживачів - інформації про сертифікацію продукції, документи про її якість, безпеку та ціну.

7. Зручний для населення режим роботи спеціалізованих магазинів, спеціалізованих відділів, секцій комунальної форми власності встановлюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад.

Зручний для населення режим роботи спеціалізованих магазинів, спеціалізованих відділів, секцій інших форм власності встановлюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад за погодженням з власником цього об’єкта.”;

“9. Роздрібна торгівля алкогольними напоями забороняється:

у приміщеннях та на території навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, крім ресторанів, що розміщені на території санаторіїв;

у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних організацій;

у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі);

з торгових автоматів;

з рук;

у невизначених для цього місцях.”;

7) в абзаці першому пункту 12 слова “акцизного збору” замінити словами “акцизного податку”, а слова “встановленого зразка” виключити;

8) у пункті 14:

в абзацах шостому, дванадцятому, п’ятнадцятому слово “підприємства” замінити словами “суб’єкта господарювання”;

абзац двадцять другий після слів “для продукції вітчизняного виробництва” доповнити словами”, призначеної для реалізації на території України”;

абзац двадцять дев’ятий після слів “основний склад” доповнити словом “компонентів”;

9) у пункті 15:

в абзаці першому слова “, з простроченим терміном придатності, якщо це не передбачено стандартом” замінити словами “(якщо це не передбачено нормативним документом, обов’язковим до виконання), строк придатності яких минув”;

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“Вина шампанські, ігристі та тихі, вермути, коньяки України і бренді, в яких після закінчення гарантійних строків зберігання не з’явилося помутніння чи видимого осаду, придатні для подальшого зберігання та реалізації.”.

У зв’язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами третім - сьомим;

в абзаці третьому слово “стандартом” замінити словами “нормативним документом, обов’язковим до виконання”;

доповнити абзац четвертий після цифр і слова “0,25 л” цифрами і словом “0,275 л”, а після цифр і слова “0,33 л” - цифрами і словом “0,35 л”;

у першому реченні абзацу п’ятого після слів “Tetra-Pak” доповнити словами “і “Bag in box”, а цифри і слова “0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л” замінити цифрами і словами “0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,275 л, 0,35 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,68 л, 0,7 л, 0,75 л, 0,8 л, 1,0 л”;

10) у пункті 16:

в абзаці першому:

перше речення викласти в такій редакції: “Зберігання алкогольних напоїв здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв, внесених до Єдиного державного реєстру місць зберігання, які відповідають вимогам нормативно-правових актів з питань охорони праці, здоров’я та навколишнього природного середовища, протипожежної безпеки, а також санітарних норм і правил.”;

у другому реченні слова “Приміщення для зберігання” замінити словами “Місця зберігання”;

в абзаці другому слова “приміщеннях для зберігання” замінити словами “місцях зберігання”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, вносять до Єдиного державного реєстру місць зберігання тільки ті місця зберігання алкогольних напоїв, що розташовані за іншою адресою, ніж місце здійснення торгівлі.”;

11) в абзаці третьому пункту 18 цифри “20” замінити цифрами “25”;

12) в абзаці першому пункту 19 слова “У торгівельному залі на відповідному торгівельному обладнанні” замінити словами “У торговельному залі на відповідному торговельному обладнанні”;

13) у пункті 22:

в абзаці сьомому слова “торгівельно-технологічне обладнання” замінити словами “торговельно-технологічне обладнання”;

14) в абзаці першому пункту 29 слова і цифри “Порядку заняття торгівельною діяльністю і правил торгівельного обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 108” та слово “торгівельну” замінити відповідно словами і цифрами “Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 25, ст. 1818; 2011 р., № 51, ст. 2038)” та словом “торговельну”;

15) пункт 30 викласти в такій редакції:

“30. Суб’єкт господарювання повинен забезпечити наявність на видному та доступному для споживачів місці куточка, в якому розміщуються інформація про найменування власника торговельного об’єкта, місцезнаходження і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів, витяги із Закону України “Про захист прав споживачів”, цих Правил, книга відгуків та пропозицій, а у випадках, передбачених законом, копії відповідних дозвільних документів.”;

16) у тексті Правил слова “суб’єкт господарської діяльності” і “підприємство громадського харчування” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “суб’єкт господарювання” і “заклад ресторанного господарства” у відповідному відмінку і числі.вгору