Про організацію особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 12.10.2010924
Документ 924-2010-п, попередня редакція — Редакція від 04.01.2019, підстава - 1139-2018-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 жовтня 2010 р. N 924
Київ
Про організацію особистого прийому
громадян у Кабінеті Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 615 ( 615-2016-п ) від 08.09.2016
N 1139 ( 1139-2018-п ) від 27.12.2018 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого
прийому громадян у Кабінеті Міністрів України, що додається.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 11 вересня 2003 р. N 1447 ( 1447-2003-п )
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 38, ст. 2026).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 41

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2010 р. N 924
ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому
громадян у Кабінеті Міністрів України
1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та
проведення особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів
України.
2. Особистий прийом громадян Прем'єр-міністром України
відповідно до статті 23 Закону України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ) проводиться в установленому ним порядку.
3. Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри України
та міністри, які не очолюють міністерства, здійснюють особистий
прийом громадян згідно із компетенцією у приймальні Кабінету
Міністрів України з 15-ї до 17-ї години у визначені графіком
особистого прийому громадян дні. Такий графік затверджується
Державним секретарем Кабінету Міністрів України за погодженням з
Прем’єр-міністром України.
У разі відсутності Першого віце-прем’єр-міністра чи одного з
віце-прем’єр-міністрів України або міністрів, які не очолюють
міністерства, особистий прийом проводять уповноважені ними
посадові особи. Інші міністри проводять особистий прийом громадян
безпосередньо у приміщеннях міністерств у визначеному ними
порядку. { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1139 ( 1139-2018-п ) від
27.12.2018 }
4. Попередній запис на особистий прийом до Першого
віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів України та
міністрів, які не очолюють міністерства, здійснюється працівниками
Управління з питань роботи із зверненнями громадян Секретаріату
Кабінету Міністрів України (далі - Управління) разом з
працівниками служб Першого віце-прем’єр-міністра чи одного з
віце-прем’єр-міністрів України або міністрів, які не очолюють
міністерства, у визначені графіком дні з 10-ї до 13-ї години.
{ Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1139
( 1139-2018-п ) від 27.12.2018 }
Запис громадян на прийом до Першого віце-прем'єр-міністра,
віце-прем'єр-міністрів України проводиться у разі, коли питання,
порушене громадянином, не вирішено після особистого прийому іншими
членами Кабінету Міністрів України відповідно до компетенції.
За дорученням керівництва Секретаріату Кабінету Міністрів
України до проведення попереднього запису громадян на особистий
прийом до Першого віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів
України та міністрів, які не очолюють міністерства, можуть
залучатися працівники відповідних структурних підрозділів
Секретаріату Кабінету Міністрів України. { Абзац третій пункту 4
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1139
( 1139-2018-п ) від 27.12.2018 }
Прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України
"Мати-героїня", інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв
Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України
проводиться в першочерговому порядку.
5. Особистий прийом громадян в дні, не визначені графіком,
крім вихідних та святкових, проводиться працівниками Управління з
10-ї до 13-ї та з 14-ї до 17-ї години, в суботу - з 10-ї до
13-ї години.
5-1. У разі звернення громадян, дії яких створюють небезпеку
для оточуючих, особистий прийом громадян може бути припинений з
одночасним зверненням до уповноважених органів відповідно до
компетенції. { Порядок доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ N 1139
( 1139-2018-п ) від 27.12.2018 }
6. Вхід громадян до приймальні Кабінету Міністрів України не
потребує оформлення перепустки та пред'явлення документів, що
посвідчують особу.
7. Інформація про порядок і графік особистого прийому
громадян Першим віце-прем’єр-міністром, віце-прем’єр-міністрами
України та міністрами, які не очолюють міністерства, публікується
у газеті "Урядовий кур'єр", розміщується на Урядовому порталі та у
приймальні Кабінету Міністрів України. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1139
( 1139-2018-п ) від 27.12.2018 }
8. Для запису на особистий прийом громадянин повинен
пред'явити документ, що посвідчує його особу.
Під час попереднього запису на особистий прийом з'ясовується
прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст
порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної
влади він звертався і яке було прийняте рішення, визначається
посадова особа чи орган державної влади, до компетенції яких
належить вирішення питання, вивчаються документи, інші матеріали,
що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви
(клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).
Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина,
що не стосуються його звернення.
9. Повторний прийом громадянина з питання, яке вже
розглядалося Першим віце-прем’єр-міністром,
віце-прем’єр-міністрами України та міністрами, які не очолюють
міністерства, проводиться в разі, якщо питання, порушене у першому
зверненні, не було вирішено по суті. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1139
( 1139-2018-п ) від 27.12.2018 }
10. У разі повторного звернення громадянина вивчаються
матеріали з порушеного питання, з'ясовуються причини повторного
звернення, надаються необхідні роз'яснення та можлива допомога.
11. Під час проведення особистого прийому громадян можуть
бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в
установленому порядку, та/або особи, які перебувають у родинних
відносинах з такими громадянами.
Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого
прийому громадян не допускається.
12. Письмове звернення, яке подається громадянином на
особистому прийомі, оформлюється відповідно до вимог статті 5
Закону України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ).
Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється
письмово або усно (за його бажанням).
13. З урахуванням рішення, прийнятого під час особистого
прийому посадовою особою, яка його проводила, працівники
Управління, відповідних служб та структурних підрозділів
Секретаріату Кабінету Міністрів України опрацьовують проекти
резолюцій до звернень громадян і подають їх на розгляд Першого
віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністра України та
відповідного міністра.
14. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються
відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в
органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях
громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно
від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 348
( 348-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 85;
2008 р., N 73, ст. 2461).
15. Управління проводить систематичний аналіз і узагальнення
звернень громадян на особистому прийомі, подає відповідну
інформацію один раз на півроку керівництву Секретаріату Кабінету
Міністрів, один раз на рік - Кабінетові Міністрів України.вгору