Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Правила, Форма типового документа, Повідомлення, Список, Звернення, Журнал, Картка, Акт, Запит, Вимоги, Розпорядження, Довідка, Припис, Перелік від 07.12.2016921
Документ 921-2016-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.02.2019, підстава - 74-2019-п

Призовники і військовозобов’язані із числа плаваючого складу морського і річкового флоту, які мешкають на судні без реєстрації їх місця проживання, беруться на військовий облік у портах приписки суден чи населених пунктах за місцем дислокації служб персоналу, що обслуговують судна.

Для взяття на військовий облік і зняття з військового обліку призовників і військовозобов’язаних із числа плаваючого складу їх військово-облікові документи подаються до облікових органів за розпорядженням капітанів суден чи адміністрації пароплавств, управлінь і баз флоту, флотилій.

У разі коли судна на період зимової навігації перебазовуються до інших портів, призовники і військовозобов’язані із числа плаваючого складу, які обслуговують судна, повинні залишатися на військовому обліку в службах персоналу відповідних пароплавств, управлінь і баз флоту, флотилій за місцезнаходженням портів приписки суден.

49. Призовники і військовозобов’язані, які працюють у польових геологічних і топографо-геодезичних організаціях, пошукових, знімальних, гідрогеологічних, геофізичних, лісобудівних, землебудівних експедиціях і загонах, на лінійних будівельно-монтажних і спеціалізованих поїздах, шляхових машинних станціях, у пересувних механізованих і спеціалізованих колонах, тунельних, мостобудівних і плаваючих загонах та ділянках, будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних організаціях, управліннях механізації та підводно-технічних робіт, а також в інших прирівняних до таких організаціях, робота в яких пов’язана із постійним переміщенням, які не мають постійного місця проживання в пунктах проведення робіт, беруться на військовий облік службами персоналу за місцезнаходженням таких організацій.

50. Заклади освіти, які здійснюють підготовку жінок за фахом, спорідненим з відповідними військово-обліковими спеціальностями, визначеними Кабінетом Міністрів України, за три місяці до випуску подають до районних (міських) військових комісаріатів відповідний список (додаток 10). Списки долучаються до окремої справи та зберігаються в районному (міському) військовому комісаріаті протягом 30 років.

{Пункт 50 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019}

51. Міноборони через Генеральний штаб Збройних Сил з метою забезпечення функціонування системи військового обліку на підставі результатів аналізу звітних даних, проведених заходів та перевірок стану військового обліку розробляє та подає щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України інформацію про стан військового обліку за минулий рік разом із планом перевірки стану військового обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях. Крім того, визначаються завдання з методологічного, методичного і наукового забезпечення військового обліку, підвищення кваліфікації посадових осіб, відповідальних за організацію військового обліку, забезпечення функціонування системи військового обліку. Також розробляються та вносяться в установленому порядку відповідні проекти актів, спрямованих на врегулювання питань щодо ведення військового обліку.

Генеральний штаб Збройних Сил проводить щороку до 1 березня аналіз стану військового обліку в Збройних Силах та за його результатами видає відповідний наказ.

{Пункт 51 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019}

52. Центральні органи виконавчої влади та інші державні органи на підставі звітів, результатів проведених заходів та перевірок стану військового обліку в минулому році відповідно до компетенції щороку затверджують до 1 лютого накази про стан військового обліку за минулий рік та завдання на наступний рік, а також плани перевірки стану військового обліку, завдання з методологічного, методичного і наукового забезпечення військового обліку та підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку, а також інші заходи із забезпечення функціонування системи військового обліку.

Витяги з наказів подаються до 10 лютого до Генерального штабу Збройних Сил.

53. Місцеві держадміністрації, виконавчі органи міських рад міст обласного значення зобов’язані:

повідомляти щомісяця до 5 числа районні (міські) військові комісаріати про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, зареєстрованих (ліквідованих) на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць (у разі наявності) (додаток 6);

видавати щороку до 1 лютого розпорядження голів обласних, районних держадміністрацій, міських голів міст обласного значення про стан військового обліку на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць за минулий рік та завдання на наступний рік на підставі інформації обласних, районних (міських) військових комісаріатів про стан військового обліку за минулий рік та пропозицій щодо його поліпшення в наступному році, результатів аналізу звітних даних, проведених заходів та перевірок стану військового обліку на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць за минулий рік, пропозицій щодо проведення перевірок стану військового обліку та звірок облікових даних на наступний рік.

Розпорядженнями голів облдержадміністрацій визначаються завдання щодо методичного забезпечення військового обліку призовників і військовозобов’язаних та підвищення кваліфікації посадових осіб, забезпечення функціонування системи військового обліку призовників і військовозобов’язаних на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та затверджуються плани проведення перевірок стану військового обліку. Зазначені розпорядження надсилаються щороку до 10 лютого до оперативних командувань відповідно до військово-адміністративного поділу території України, доводяться до відома райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад міст обласного значення та обласних військових комісаріатів.

Розпорядженнями голів райдержадміністрацій, міських голів міст обласного значення визначаються завдання щодо методичного забезпечення військового обліку призовників і військовозобов’язаних та підвищення кваліфікації посадових осіб, затверджуються плани проведення перевірок районними (міськими) військовими комісаріатами стану військового обліку, плани звіряння облікових даних виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, підприємств, установ та організацій на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів. Зазначені розпорядження надсилаються щороку до 20 січня до облдержадміністрацій, районних (міських) військових комісаріатів та виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, міст районного значення, підприємств, установ та організацій відповідно до адміністративно-територіального устрою, а відповідні розпорядження міських голів міст обласного значення - до облдержадміністрацій, районних (міських) військових комісаріатів, підприємств, установ та організацій відповідно до адміністративно-територіального устрою.

{Пункт 53 в редакції Постанови КМ № 74 від 06.02.2019}

54. Командування Сухопутних військ Збройних Сил на підставі результатів аналізу звітних даних, проведених заходів та перевірок стану військового обліку органами військового управління та обласними військовими комісаріатами за минулий рік затверджують щороку до 10 лютого накази про стан військового обліку в органах військового управління та обласних військових комісаріатах за минулий рік та завдання на наступний рік. Крім того, в наказах визначаються завдання щодо методичного забезпечення військового обліку та підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку, а також щодо поліпшення стану ведення військового обліку в органах військового управління та обласних військових комісаріатах. Витяги з наказів надсилаються до 20 лютого до Генерального штабу Збройних Сил та доводяться до відома оперативних командувань.

{Пункт 54 в редакції Постанови КМ № 74 від 06.02.2019}

55. Оперативні командування:

на підставі результатів аналізу звітних даних щодо перевірок стану військового обліку, проведених у минулому році заходів затверджують до 30 січня накази про стан військового обліку призовників і військовозобов’язаних за минулий рік та завдання на наступний рік. Крім того, визначаються завдання з методичного забезпечення військового обліку та підвищення кваліфікації посадових осіб, відповідальних за організацію та ведення військового обліку, а також інші заходи щодо забезпечення функціонування системи військового обліку. Витяги з наказів надсилаються до 5 лютого до Командування Сухопутних військ, Генерального штабу Збройних Сил та доводяться до відома облдержадміністрацій;

подають до 20 лютого для затвердження до Генерального штабу Збройних Сил плани перевірок стану військового обліку на території відповідальності.

56. Районні (міські) військові комісаріати:

організовують та ведуть військовий облік на відповідній території;

здійснюють взяття, зняття або виключення з військового обліку призовників і військовозобов’язаних у випадках, передбачених законодавством;

виявляють призовників і військовозобов’язаних, які проживають (перебувають) на відповідній території, проте не перебувають на військовому обліку;

організовують оповіщення призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до районних (міських) військових комісаріатів для оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, приписки до призовної дільниці, взяття на військовий облік, призначення на воєнний час, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних та забезпечують здійснення контролю за їх прибуттям;

{Абзац п'ятий пункту 56 в редакції Постанови КМ № 74 від 06.02.2019}

організовують та забезпечують зберігання облікової документації призовників і військовозобов’язаних та персональних даних, які містяться в них;

інформують щороку до 1 січня відповідні районні держадміністрації або міські ради та вносять на їх розгляд пропозиції щодо поліпшення стану військового обліку на відповідній території;

{Абзац сьомий пункту 56 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019}

згідно з планами, затвердженими відповідними районними держадміністраціями або міськими радами, здійснюють контроль на відповідній території за станом військового обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях (крім СБУ);

{Абзац восьмий пункту 56 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019}

здійснюють взяття на військовий облік військовозобов’язаних - жінок на підставі списків із закладів освіти;

забезпечують громадян військово-обліковими документами та зберігання зданих або вилучених у призовників і військовозобов’язаних військово-облікових документів;

надсилають запити до органів, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, з метою встановлення місцезнаходження призовників і військовозобов’язаних (додаток 11);

ведуть провадження у справах про адміністративні правопорушення стосовно осіб, відповідальних за ведення військового обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, призовників і військовозобов’язаних, які порушують правила військового обліку;

повідомляють органам досудового розслідування про факти, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення громадянами, які ухиляються від військового обліку, призову на строкову військову службу, на військову службу за мобілізацією або від проходження навчальних (перевірочних) зборів (додаток 12);

звертаються до органів Національної поліції для розшуку, затримання та доставки до районних (міських) військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку (додаток 13);

виконують архівно-довідкову роботу з питань військового обліку;

виконують функції з ведення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних відповідно до покладених обов’язків.

{Пункт 56 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019}

Персонально-якісний облік призовників і військовозобов’язаних ведеться районними (міськими) військовими комісаріатами шляхом обліку персональних та службових даних призовників і військовозобов’язаних, які узагальнюються в особових справах призовників або в облікових картках військовозобов’язаних та реєструються в Єдиному державному реєстрі військовозобов’язаних.

{Пункт 56 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019}

Взяття на військовий облік, зняття та виключення з військового обліку призовників і військовозобов’язаних у районних (міських) військових комісаріатах здійснюється за їх особистої присутності. При цьому взяття на військовий облік, зняття або виключення з нього здійснюється за умови наявності паспорта громадянина України та військово-облікових документів, визначених у пункті 16 цього Порядку.

Виключення з військового обліку осіб, які за рішенням суду визнані недієздатними, оголошені померлими (які пропали безвісти) або засуджені до позбавлення волі, здійснюється без їх особистої присутності.

Про взяття призовників і військовозобов’язаних на військовий облік, зняття та виключення з нього в їх військово-облікових документах проставляються відповідні відмітки.

У разі відсутності у призовників і військовозобов’язаних військово-облікових документів районні (міські) військові комісаріати беруть їх на військовий облік, знімають або виключають з нього лише після відновлення зазначених документів.

56-1. Обласні військові комісаріати здійснюють:

постійну взаємодію з облдержадміністраціями щодо організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

керівництво військовим обліком призовників і військовозобов’язаних на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, контроль за його станом, у тому числі в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та органах, що забезпечують функціонування системи військового обліку призовників і військовозобов’язаних на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (крім СБУ);

контроль та аналіз стану військово-облікової роботи в підпорядкованих районних (міських) військових комісаріатах, методичне супроводження заходів з військового обліку призовників і військовозобов’язаних та видання щороку наказів щодо стану військового обліку;

інформування щороку до 20 січня відповідних облдержадміністрацій та надання пропозицій щодо поліпшення стану військового обліку на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

проведення архівної роботи з питань проходження громадянами військової служби та надання інформації відповідно до вимог законодавства;

забезпечення взаємодії щодо ведення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних відповідно до покладених обов’язків.

На підставі результатів аналізу звітних даних, проведених заходів та перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних районними (міськими) військовими комісаріатами за минулий рік військові комісари обласних військових комісаріатів затверджують щороку до 25 січня накази про стан військового обліку в районних (міських) військових комісаріатах за минулий рік та завдання на наступний рік. Крім того, в наказах визначаються завдання щодо методичного забезпечення військового обліку та підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку, а також інші заходи щодо поліпшення стану ведення військового обліку в районних (міських) військових комісаріатах. Витяги з наказів до 1 лютого надсилаються до оперативних командувань.

{Порядок доповнено пунктом 56-1 згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019}

57. Дипломатичні та консульські представництва України:

забезпечують прибуття до місця проживання на територію України громадян, які досягли повноліття і не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, для проходження призовної комісії;

сприяють поверненню військовозобов’язаних в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час;

повідомляють у семиденний строк з дня взяття на консульський облік або зняття з нього про призовників і військовозобов’язаних відповідним районним (міським) військовим комісаріатам за місцем перебування їх на військовому обліку;

ведуть військовий облік призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на тимчасовому консульському обліку, за списком (додаток 14). Список зберігається в консульський установі протягом п’яти років;

проводять роз’яснювальну роботу із призовниками і військовозобов’язаними щодо виконання ними встановлених правил військового обліку;

повідомляють відповідним районним (міським) військовим комісаріатам про призовників і військовозобов’язаних, які порушують встановлені правила військового обліку.

58. Органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб:

здійснюють реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов’язаних лише в разі наявності в їх військово-облікових документах позначок районних (міських) військових комісаріатів про зняття з військового обліку або перебування на військовому обліку за місцем проживання (додаток 15);

надсилають щомісяця до 5 числа до районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов’язаних (додаток 16);

повідомляють про місце перебування зареєстрованих призовників і військовозобов’язаних на запити районних (міських) військових комісаріатів (додаток 17);

{Абзац п'ятий пункту 58 виключено на підставі Постанови КМ № 74 від 06.02.2019}

надають районним (міським) військовим комісаріатам допомогу у прийнятті призовників і військовозобов’язаних на військовий облік, здійснення контролю за виконанням ними правил військового обліку та виявлення призовників і військовозобов’язаних, які порушують зазначені правила. Повідомлення про виявлення таких осіб надсилаються до районних (міських) військових комісаріатів.

59. Органи Національної поліції:

за зверненням районних (міських) військових комісаріатів здійснюють досудове розслідування стосовно ухилення військовозобов’язаних від військового обліку (додаток 12);

за зверненням органів місцевого самоврядування та районних (міських) військових комісаріатів здійснюють розшук, затримання і доставку до районних (міських) військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку (додатки 5, 13);

за зверненням районних (міських) військових комісаріатів здійснюють інформування щодо наявності судимості або перебування під слідством призовників і військовозобов’язаних, які приймаються на військову службу за контрактом.

{Пункт 59 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019}

60. Органи державної реєстрації актів цивільного стану повідомляють у семиденний строк районним (міським) військовим комісаріатам, в яких перебувають на військовому обліку призовники і військовозобов’язані, про державну реєстрацію шлюбу, розірвання шлюбу, зміну імені, смерті призовників і військовозобов’язаних, вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також про зміну прізвища, імені, по батькові та інших даних зазначених осіб (додаток 19).

{Пункт 60 в редакції Постанови КМ № 74 від 06.02.2019}

61. Органи досудового розслідування повідомляють у семиденний строк районним (міським) військовим комісаріатам про призовників і військовозобов’язаних, щодо яких повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (додаток 20).

62. Суди:

повідомляють у семиденний строк районним (міським) військовим комісаріатам про призовників, щодо яких кримінальні справи розглядаються судами, а також про вироки щодо призовників і військовозобов’язаних, які набрали законної сили;

вилучають та надсилають до відповідних районних (міських) військових комісаріатів військово-облікові документи призовників і військовозобов’язаних, засуджених до позбавлення волі, обмеження волі або арешту.

63. Медико-соціальні експертні комісії повідомляють у семиденний строк відповідним районним (міським) військовим комісаріатам про призовників і військовозобов’язаних, яких визнано інвалідами (додаток 21).

64. Керівники лікувальних закладів під час проведення призову громадян на строкову військову службу повідомляють у триденний строк відповідним районним (міським) військовим комісаріатам про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні (додаток 22).

65. Житлово-експлуатаційні організації, інші організації або підприємства та установи, що здійснюють експлуатацію будинків, а також власники будинків відповідно до розпоряджень районних (міських) військових комісаріатів (додаток 23) та рішень виконавчих органів сільських, селищних та міських рад своєчасно подають необхідні відомості до зазначених органів про призовників і військовозобов’язаних, сповіщають їх про виклик до районних (міських) військових комісаріатів шляхом вручення повісток (додаток 24) та забезпечують прибуття за викликом.

65-1. Територіальні органи Держстату надають щороку до 1 грудня відповідним районним (міським) військовим комісаріатам інформацію про державні органи, підприємства, установи та організації, які розташовані на території відповідного району (міста).

{Порядок доповнено пунктом 65-1 згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019}

65-2. Територіальні органи ДМС надсилають у двотижневий строк до районних (міських) військових комісаріатів та органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, повідомлення про осіб віком від 17 до 60 років, які отримали громадянство України (додаток 18).

{Порядок доповнено пунктом 65-2 згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019}

66. Командири військових частин інших військових формувань, а також керівники підприємств, установ та організацій, які перебувають у підпорядкуванні інших військових формувань, надсилають у семиденний строк до районних (міських) військових комісаріатів витяги з наказів про прийняття на військову службу призовників і військовозобов’язаних для виключення їх з військового обліку, вилучені військово-облікові документи, а також список таких осіб (додаток 25).

67. Для зняття з військового обліку військовозобов’язаних, яких після проходження строкової військової служби прийнято на службу до органів Національної поліції, органів і підрозділів цивільного захисту, Держспецзв’язку та Державної кримінально-виконавчої служби, відповідні працівники зазначених органів вилучають у військовозобов’язаних військово-облікові документи, які надсилають у семиденний строк до районних (міських) військових комісаріатів за місцем перебування призовників і військовозобов’язаних на військовому обліку разом з витягами з наказів про прийняття на службу та списком (додаток 25).

68. Районні (міські) військові комісаріати у десятиденний строк з дня отримання військово-облікових документів, списків у двох екземплярах та витягів із наказів про прийняття на військову службу або службу до органів, визначених у пункті 67 цього Порядку, призовників чи військовозобов’язаних проставляють в їх військово-облікових документах та списках відмітки про виключення з військового обліку та надсилають військово-облікові документи з другими примірниками списків до органів, визначених у пункті 67 цього Порядку.

69. Інші військові формування, органи Національної поліції, органи і підрозділи цивільного захисту, Держспецзв’язку та Державна кримінально-виконавча служба організовують облік та зберігання списків і військово-облікових документів. Посадові особи, винні у втраті військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних, несуть відповідальність згідно із законодавством.

70. Керівники органів, зазначених у пункті 67 цього Порядку, командири військових частин інших військових формувань повідомляють у семиденний строк відповідним районним (міським) військовим комісаріатам про звільнення військовозобов’язаних із служби, яким повертають під розписку особисті військово-облікові документи та видають довідки (додаток 26).

71. Наявність військово-облікових документів, зданих призовниками і військовозобов’язаними на зберігання до відповідних державних органів, підприємств, установ та організацій перевіряється щороку комісіями, що утворюються згідно з наказами відповідних керівників, із складенням актів.

72. У разі виявлення втрати військово-облікових документів посадовими особами, на зберігання яким їх здано призовниками і військовозобов’язаними, наказами керівників таких посадових осіб призначається службове розслідування. Винні посадові особи притягуються до відповідальності згідно із законодавством. Витяги з наказів про результати такого розслідування вручаються призовникам або військовозобов’язаним для подання до районних (міських) військових комісаріатів за місцем їх перебування на військовому обліку для відновлення військово-облікових документів.

73. Штаби оперативних командувань щороку до 1 березня затверджують плани перевірки стану військового обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях (крім СБУ), який доводиться до відома відповідних керівників. Копії наказів надсилаються до 10 березня до Генерального штабу Збройних Сил.

Програма перевірки доводиться штабами оперативних командувань до відома державних органів, підприємств, установ та організацій не пізніше ніж за десять днів до її початку (додаток 27).

{Пункт 73 в редакції Постанови КМ № 74 від 06.02.2019}

74. Генеральний штаб Збройних Сил проводить перевірку стану військового обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що провадять діяльність на території України (крім СБУ).

{Абзац перший пункту 74 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019}

За результатами перевірки складаються акти, які в чотирнадцятиденний строк після її закінчення надсилаються керівникам державних органів, підприємств, установ та організацій та органам військового управління для реагування і вжиття заходів згідно із законодавством.

Результати перевірки державних органів, підприємств, установ та організацій вносяться до журналів обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів (додаток 7).

Командування Сухопутних військ Збройних Сил та оперативні командування з питань організації та ведення військового обліку перевіряються Генеральним штабом Збройних Сил один раз на три роки. За результатами перевірки складаються акти, які в чотирнадцятиденний строк після її закінчення надсилаються до Командування Сухопутних військ Збройних Сил та оперативних командувань для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством.

75. Командування Сухопутних військ Збройних Сил здійснює загальне керівництво та контроль за роботою оперативних командувань, обласних та районних (міських) військових комісаріатів з питань організації та ведення військового обліку, а також вживає заходів реагування на виявлені правопорушення. Відповідно до плану, затвердженого Генеральним штабом Збройних Сил, Командування Сухопутних військ Збройних Сил не рідше одного разу на два роки проводить перевірку організації та ведення військового обліку в оперативних командуваннях, обласних та районних (міських) військових комісаріатах, які перебувають в їх підпорядкуванні. За результатами перевірки складаються акти, які в чотирнадцятиденний строк після її закінчення надсилаються до Генерального штабу Збройних Сил та оперативних командувань для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством.

76. Оперативні командування відповідно до затвердженого Генеральним штабом Збройних Сил плану проводять перевірку державних органів, підприємств, установ та організацій, що перебувають у межах зони відповідальності відповідно до військово-адміністративного поділу території України (крім СБУ). За результатами перевірки складаються акти, які в чотирнадцятиденний строк після її закінчення надсилаються керівникам державних органів, підприємств, установ та організацій, в яких проводилася перевірка, до Генерального штабу Збройних Сил та обласних військових комісаріатів для реагування і вжиття заходів згідно із законодавством. Результати перевірки вносяться до журналів обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

{Абзац перший пункту 76 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019}

Оперативні командування відповідно до планів, затверджених Командуванням Сухопутних військ Збройних Сил, проводять щороку перевірку стану організації та ведення військового обліку не менш як у 30 відсотках обласних військових комісаріатів (крім СБУ). За результатами перевірки складаються акти, які в чотирнадцятиденний строк після її закінчення надсилаються до Командування Сухопутних військ Збройних Сил та обласних військових комісаріатів (крім СБУ) для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством.

{Абзац другий пункту 76 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019}

77. Обласні військові комісаріати у взаємодії з облдержадміністраціями проводять відповідно до затверджених ними планів перевірку державних органів, підприємств, установ та організацій, що перебувають на відповідній території (крім СБУ).

{Абзац перший пункту 77 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019}

За результатами перевірки складаються акти, які в чотирнадцятиденний строк після її закінчення надсилаються відповідним керівникам, до оперативних командувань та районних (міських) військових комісаріатів для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством. Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

Обласні військові комісаріати відповідно до планів, затверджених оперативними командуваннями, проводять щороку перевірку стану організації та ведення військового обліку не менш як у 30 відсотках районних (міських) військових комісаріатів. За результатами перевірки складаються акти, які в чотирнадцятиденний строк після її закінчення надсилаються до штабів оперативних командувань та районних (міських) військових комісаріатів для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством.

78. Районні (міські) військові комісаріати відповідно до затверджених районними держадміністраціями, міськими радами планів щороку проводять перевірку виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, а також підприємств, установ та організацій, що перебувають на території їх відповідальності та в яких працюють військовозобов’язані, що заброньовані за ними, а також військовозобов’язані, які мають мобілізаційні розпорядження. Решта виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, підприємств, установ та організацій перевіряються один раз на три роки. Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів (додаток 7) і журналу обліку перевірок стану військового обліку районного (міського) військового комісаріату (додаток 28), який після закінчення зберігається сім років.

{Пункт 78 із змінами, внесеними згідно з  Постановою КМ № 74 від 06.02.2019}

79. Центральні органи виконавчої влади та інші державні органи відповідно до затверджених ними планів проводять щороку перевірку стану військового обліку на підприємствах, в установах та організаціях, які перебувають у сфері їх управління.

За результатами перевірки складаються акти, які в чотирнадцятиденний строк після її закінчення надсилаються відповідним керівникам та районним (міським) військовим комісаріатам для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством. Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

80. Облдержадміністрації відповідно до затверджених ними планів у взаємодії з обласними військовими комісаріатами проводять перевірку державних органів, підприємств, установ та організацій, що перебувають на території їх відповідальності.

За результатами перевірки складаються акти, які в чотирнадцятиденний строк після її закінчення надсилаються відповідним керівникам, до оперативних командувань та відповідних районних (міських) військових комісаріатів для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством. Результати перевірок об’єктів перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

81. Райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад у взаємодії з районними (міськими) військовими комісаріатами відповідно до планів, затверджених розпорядженнями голів райдержадміністрацій або рішеннями виконавчих органів міських рад, проводять перевірку стану військового обліку в органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, які здійснюють бронювання військовозобов’язаних та в яких працюють призначені в команди на воєнний час військовозобов’язані, перевіряються один раз на рік. Решта органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій перевіряється один раз на три роки. Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

{Пункт 81 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019}

82. Головами комісій з перевірки стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних державних органів, підприємств, установ та організацій, що розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, призначаються:

комісії обласного рівня - заступник голови облдержадміністрації;

комісії районного рівня - заступник голови райдержадміністрації;

комісії міського рівня - заступник міського голови (у мм. Києві, Севастополі - заступник голови Київської, Севастопольської міськдержадміністрації відповідно).

До складу комісій включаються в обов’язковому порядку представники:

обласних, районних (міських) військових комісаріатів;

мобілізаційних підрозділів обласних, районних держадміністрацій, виконавчих органів з питань мобілізаційної роботи міських рад;

органів (підрозділів) поліції;

структурних підрозділів обласних, районних держадміністрацій, виконавчих органів міських рад з питань охорони здоров’я;

структурних підрозділів обласних, районних держадміністрацій, виконавчих органів міських рад з питань освіти та науки;

підприємств, установ і організацій інших галузей економіки за згодою.

Голові комісії або його заступнику, що проводить перевірку стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних, вручається підписаний відповідним керівником та завірений печаткою припис на право проведення перевірки стану військового обліку (додаток 29) та затверджується план його роботи.

{Пункт 82 в редакції Постанови КМ № 74 від 06.02.2019}

83. Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій перевіряють наявність приписів та документів, що засвідчують особу у посадових осіб, які проводять перевірку, та допускають їх до роботи з визначеними документами.

{Пункт 83 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019}

84. Голови комісій, що проводять перевірку, на початку її проведення доводять до відома керівників державних органів, підприємств, установ та організацій плани роботи, а після завершення оголошують результати перевірки, які вносять до журналів обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

85. Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій, на яких проведено перевірку стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних, організовують та забезпечують усунення виявлених недоліків. Про вжиті заходи до усунення недоліків зазначені керівники інформують у визначені в акті (журналі обліку результатів перевірки та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів) строки керівника органу, який проводив перевірку.

{Пункт 85 в редакції Постанови КМ № 74 від 06.02.2019}Додаток 1
до Порядку

ПРАВИЛА
військового обліку призовників і військовозобов’язаних

1. Призовники і військовозобов’язані повинні:

перебувати на військовому обліку за місцем проживання у районних (міських) військових комісаріатах (військовозобов’язані СБУ - у Центральному управлінні або регіональних органах СБУ), за місцем роботи (навчання) на підприємствах, в установах, організаціях, виконавчих органах сільських, селищних та міських рад, а також у разі тимчасового вибуття за межі України за місцем консульського обліку в дипломатичних установах України;

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019}

прибувати за викликом районних (міських) військових комісаріатів (органів СБУ) на збірні пункти, призовні дільниці у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках або розпорядженнях районних (міських) військових комісаріатів (органів СБУ)), для взяття на військовий облік та визначення призначення на воєнний час, оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних;

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019}

не змінювати місце фактичного проживання (перебування) з моменту оголошення мобілізації, а у воєнний час не виїжджати з місця проживання без дозволу військового комісара районного (міського) військового комісаріату, відповідних керівників СБУ або Служби зовнішньої розвідки;

проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії районних (міських) військових комісаріатів;

проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі;

особисто у семиденний строк прибувати до районних (міських) військових комісаріатів (органів СБУ) з паспортом громадянина України і військово-обліковими документами для зняття з військового обліку в разі вибуття в іншу місцевість до нового місця проживання, у службові відрядження, на навчання, у відпустку чи на лікування (строком понад три місяці за межі України), у разі зміни місця проживання в межах міста з переїздом на територію іншого адміністративного району;

{Абзац сьомий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019}

особисто повідомляти у семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну їх сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади;

негайно повідомляти районним (міським) військовим комісаріатам (органам СБУ) за місцем військового обліку про втрату військово-облікового документа;

{Абзац дев'ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019}

подавати щороку до 1 жовтня до районних (міських) військових комісаріатів документи, що підтверджують право призовників на відстрочку від призову на строкову військову службу.

2. У разі коли за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку прибувають до призовної дільниці в чотирнадцятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову на строкову військову службу, визначеного указом Президента України.

3. Призовники і військовозобов’язані за порушення встановлених пунктами 1 і 2 цього додатка, а також за порушення законодавства про військовий обов’язок і військову службу, про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, умисне псування військово-облікових документів чи втрату їх з необережності, неявку за викликом до районних (міських) військових комісаріатів (органів СБУ) без поважних причин, за несвоєчасне повідомлення обліковому органу, де перебувають на військовому обліку, даних про зміну їх сімейного стану, стану здоров’я (після тривалого лікування хвороби та (або) хвороби, яка спричинила часткову (повну) втрату працездатності), адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади притягуються до адміністративної відповідальності у порядку, визначеному Кодексом України про адміністративні правопорушення.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019}

4. Керівники та посадові особи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, військових частин, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування та форми власності, а також власники будинків за порушення законодавства про військовий обов’язок і військову службу, про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, за неподання до районних (міських) військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, за прийняття на роботу призовників і військовозобов’язаних, які не перебувають на військовому обліку, незабезпечення сповіщення призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до районного (міського) військового комісаріату, перешкоду їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці, несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, та неподання відомостей про призовників і військовозобов’язаних несуть відповідальність згідно із законом.

5. Громадяни, які ухиляються від призову на строкову військову службу, призову за мобілізацією, військового обліку або спеціальних (перевірочних) зборів, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством.Додаток 2
до Порядку

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну облікових даних


Додаток 3
до Порядку

СПИСОК
громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019}


Додаток 4
до Порядку

Розписка


Додаток 5
до Порядку

ЗВЕРНЕННЯ
щодо ухилення громадян від виконання військового обов’язку


Додаток 6
до Порядку

ПОВІДОМЛЕННЯ
про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій


Додаток 7
до Порядку

ЖУРНАЛ
обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019}


Додаток 8
до Порядку

КАРТКА ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ


Додаток 9
до Порядку

АКТ
про знищення карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних


Додаток 10
до Порядку

СПИСОК
жінок, які мають фах, споріднений з відповідною військово-обліковою спеціальністю


Додаток 11
до Порядку

ЗАПИТ


Додаток 12
до Порядку

ПОВІДОМЛЕННЯ
про кримінальне правопорушення


Додаток 13
до Порядку

ПОВІДОМЛЕННЯ
щодо ухилення громадян від виконання військового обов’язку


Додаток 14
до Порядку

СПИСОК
призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на тимчасовому консульському облікувгору