Документ 920-2000-п, поточна редакція — Редакція від 26.07.2016, підстава - 437-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 червня 2000 р. N 920
Київ
Про Положення про порядок забезпечення
інспекційної діяльності згідно з Конвенцією про
заборону розробки, виробництва, накопичення і
застосування хімічної зброї та про її знищення
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003
N 1700 ( 1700-2006-п ) від 08.12.2006
N 37 ( 37-2015-п ) від 04.02.2015
N 437 ( 437-2016-п ) від 13.07.2016 }

На виконання абзацу третього статті 2 Указу Президента
України від 25 січня 1999 р. N 50 ( 50/99 ) "Про Програму
виконання Конвенції про заборону розробки, виробництва,
накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення на
1999-2008 роки" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про порядок забезпечення інспекційної
діяльності згідно з Конвенцією про заборону розробки, виробництва,
накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення
( 995_182 ) (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2000 р. N 920
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок забезпечення інспекційної діяльності
згідно з Конвенцією про заборону розробки, виробництва,
накопичення і застосування хімічної зброї
та про її знищення ( 995_182 )
( У тексті слово "Держкомкордон" в усіх відмінках замінено
словами "Адміністрація Держприкордонслужби" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 1402 ( 1402-2003-п ) від
04.09.2003 )

Загальна частина
1. Це Положення визначає порядок взаємодії міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення
інспекційної діяльності згідно з Конвенцією про заборону розробки,
виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її
знищення (далі - Конвенція).
2. У цьому Положенні поняття вживаються у такому значенні:
Організація - міжнародна Організація по забороні хімічної
зброї, заснована відповідно до статті VIII Конвенції;
Технічний Секретаріат Організації - адміністративний орган
Організації, заснований відповідно до статті VIII Конвенції;
інспекційна група - група інспекторів та помічників
інспекторів, які призначені Генеральним директором Організації для
проведення конкретної інспекції на території України;
інспектор - особа, яка призначена Технічним Секретаріатом
Організації для проведення інспекцій або відвідування відповідно
до Конвенції;
мандат на інспекцію - вказівки, які дає Генеральний директор
Організації інспекційній групі стосовно проведення конкретної
інспекції;
інспекція за вимогою - інспекція будь-якого об'єкта або місця
на території України, запит на проведення якої подає інша
держава-учасниця згідно з статтею IX Конвенції;
інспекційне обладнання - пристрої та прилади, необхідні для
виконання обов'язків інспекційної групи, які були в установленому
порядку атестовані Технічним Секретаріатом Організації та
затверджені Конференцією держав-учасниць Конвенції. Таке
обладнання може також означати канцелярське приладдя або
реєстраційні матеріали, які могла б використовувати інспекційна
група;
угода щодо об'єкта - угода або домовленість між Україною та
Організацією щодо конкретного об'єкта, який підлягає перевірці на
місці відповідно до Конвенції;
місце інспекції - будь-який об'єкт або ділянка, де
проводиться інспекція, конкретно визначені у відповідній угоді
щодо об'єкта або у запиті на інспекцію або у мандаті чи у запиті
на інспекцію, розширеному альтернативним або остаточним
периметром;
спостерігач - представник держави-учасниці, що запитує
інспекцію, або третьої держави-учасниці для нагляду за інспекцією
на вимогу;
період інспекції - період часу з моменту прибуття
інспекційної групи на місце інспекції до її відбуття з місця
інспекції, виключаючи час, який витрачається на інструктажі до та
після діяльності з перевірки;
період перебування у державі - період часу з моменту прибуття
інспекційної групи до пункту в'їзду до її відбуття з держави з
пункту виїзду;
пункт в'їзду/виїзду - пункт пропуску через державний кордон
України, визначений для прибуття в країну інспекційних груп з
метою проведення інспекції згідно з Конвенцією або для їх відбуття
після завершення своєї місії;
група супроводження - особи, які виділяються Україною для
супроводження інспекційної групи та надання їй допомоги на період
її перебування в державі. Члени групи супроводження є офіційними
представниками України як держави, що інспектується;
передова група - особи із складу групи супроводження, що
призначаються для здійснення перевірки готовності об'єкта до
інспектування та вирішення на місці інспекції організаційних
питань.
3. Пунктами в’їзду/виїзду інспекційної групи є пункти
пропуску через державний кордон в міжнародних аеропортах
"Бориспіль", "Київ (Жуляни)", "Львів". { Абзац перший пункту 3 в
редакції Постанови КМ N 37 ( 37-2015-п ) від 04.02.2015 }
Національний орган з виконання Україною Конвенції (далі -
Національний орган) спільно з Мінтрансом та Адміністрацією
Держприкордонслужби, у разі потреби, змінює або уточнює пункти
в'їзду/виїзду інспекційної групи на територію або з території
України.
4. Національний орган спільно з Мінтрансом забезпечує надання
та інформує Організацію про постійний номер дипломатичного дозволу
для нерейсового літака, що перевозить інспекційну групу та
інспекційне обладнання на територію України.
5. Загальна координація діяльності щодо зустрічі інспекційної
групи в пункті в'їзду/виїзду здійснюється Національним органом.
6. Для цілей забезпечення інспекційної діяльності відповідно
до своєї компетенції та завдань, що визначаються цим Положенням,
залучаються МЗС, Міноборони, Національна поліція, МНС,
Міністерство екології та природних ресурсів, Мінекономіки,
Мінтранс, Міністерство освіти і науки, Держпромполітики, СБУ,
Адміністрація Держспецзв'язку, Держмитслужба, Адміністрація
Держприкордонслужби, Держкомзв'язку, Національна академія наук та
відповідні місцеві органи виконавчої влади. { Абзац перший пункту
6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1700
( 1700-2006-п ) від 08.12.2006, N 437 ( 437-2016-п ) від
13.07.2016 }
Необхідність залучення представників міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади для цілей інспекційної
діяльності у кожному конкретному випадку визначається Національним
органом.
7. Для вирішення організаційних питань забезпечення
інспекційної діяльності центральні та місцеві органи виконавчої
влади, а також Національна академія наук повідомляє Національний
орган про контактні телефони, номери факсимільних апаратів, а
також прізвища призначених їх відповідальних представників.
8. Зустріч інспекційної групи у пункті в'їзду/виїзду
здійснюється групою супроводження, що формується Національним
органом на міжвідомчій основі. До групи супроводження включаються
представники:
від Національного органу - керівник групи;
від Держпромполітики - заступник керівника групи - керівник
передової групи;
від Міноборони - супроводжуючі, відповідальні за заходи, що
визначені у пункті 17 цього Положення, перекладачі (у разі
потреби);
від СБУ та Адміністрації Держспецзв'язку - супроводжуючі,
спеціалісти (по 1-2 представники) з питань перевірки обладнання;
{ Абзац п'ятий пункту 8 в редакції Постанови КМ N 1700
( 1700-2006-п ) від 08.12.2006 }
від Міністерства екології та природних ресурсів - спеціалісти
з питань перевірки впливу об'єкта на навколишнє природне
середовище та відбору проб для аналізу.
Представники інших центральних органів виконавчої влади
включаються до групи супроводження у разі потреби.
9. Кількість представників міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, що від'їжджають у складі групи
супроводження на місце інспекції, визначається під час її
формування керівником групи за узгодженням з відповідними
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.
Підготовка до проведення інспекційної діяльності
10. Підготовка об'єктів до проведення інспекційної діяльності
здійснюється керівниками об'єктів, що підлягають інспектуванню.
Керівники об'єктів, які підлягають інспектуванню, призначають
відповідальних за підготовку об'єктів, які входять до складу групи
супроводження. Про такі призначення повідомляється Національний
орган.
11. Відповідальні за підготовку об'єктів до інспектування:
керують організацією роботи з підготовки об'єктів до
інспектування;
розробляють положення, інструкції, методичні посібники для
забезпечення супроводження інспекційної групи на місці інспекції;
здійснюють контроль за підготовкою відповідних карт, іншої
документації і матеріалів про об'єкт та діяльність, яка
проводиться на ньому, для цілей передінспекційного інструктажу
інспекційної групи на місці інспекції;
готують передінспекційний інструктаж;
вживають заходів до підготовки робочого приміщення
інспекційної групи;
здійснюють контроль за підготовкою місць відпочинку,
харчування інспекційної групи та групи супроводження, наявністю
медичного обслуговування на місці інспекції;
забезпечують взаємодію з місцевими органами виконавчої влади
з питань забезпечення інспекційної діяльності на місці інспекції;
здійснюють спільно з відповідними міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади заходи, спрямовані на
забезпечення охорони інформації з обмеженим доступом;
сприяють забезпеченню безпеки інспекційної групи на місці
інспекції;
визначають кількість персоналу, який буде задіяно для
забезпечення інспекції, а також його завдання, зобов'язання та
відповідальність;
забезпечують послуги перекладачів (у разі потреби);
вживають інших заходів, необхідних для забезпечення
проведення інспекції.
12. Для забезпечення охорони інформації з обмеженим доступом
на об'єктах вживаються заходи відповідно до Інструкції про порядок
охорони державної таємниці, а також іншої інформації з обмеженим
доступом, що є власністю держави, під час прийому іноземних
делегацій, груп та окремих іноземців і проведення роботи з ними,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України N 558
( 558-96-п ) від 22 травня 1996 року.
13. Загальний контроль за підготовкою об'єктів до
інспектування здійснює Національний орган спільно з
Держпромполітики.
14. Перевірка готовності об'єкта до інспектування, а також
вирішення організаційних питань на місці інспекції, що
визначаються цим Положенням, здійснюється передовою групою. До
складу передової групи входять представники Держпромполітики, СБУ,
Міністерства екології та природних ресурсів.
Заходи із забезпечення проведення інспекції
15. Для цілей забезпечення інспекційної діяльності група
супроводження забезпечується згідно із пунктом 54 відповідними
засобами зв'язку.
Держкомзв'язку видає інспекційній групі дозволи на тимчасове
використання на території України радіоелектронних засобів з
присвоєнням відповідних частот у разі, коли вона використовує
власні засоби зв'язку.
Адміністрація Держспецзв'язку визначає та контролює згідно з
відповідними положеннями Конвенції та законодавством України
порядок використання інспекційною групою інспекційного обладнання
на місці інспекції, яке вона має право доставляти на місце
інспекції в порядку, передбаченому Конвенцією та законодавством
України. { Абзац третій пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1700 ( 1700-2006-п ) від 08.12.2006 }
16. З одержанням повідомлення про намір провести інспекцію
згідно з Конвенцією:
Національний орган:
підтверджує Технічному Секретаріату Організації одержання
запиту на інспекцію не пізніше як через одну годину після його
надходження;
сповіщає керівників міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади, представники яких входять до складу групи
супроводження, про одержання запиту на інспекцію;
визначає необхідність залучення для цілей інспекції
представників міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади, зазначених у пункті 6 цього Положення;
визначає склад групи супроводження, порядок її від'їзду до
пункту в'їзду/виїзду та на місце інспекції;
сповіщає керівництво об'єкта, що інспектується, про одержання
запиту на інспекцію;
затверджує склад передової групи.
17. З одержанням інформації про прибуття інспекційної групи:
Міноборони:
вживає заходів до забезпечення інспекційної групи та групи
супроводження всіма необхідними транспортними засобами;
організовує доставку інспекційної групи та групи
супроводження на місце інспекції або до аеропорту, пов'язаного з
місцем інспекції, та у зворотньому напрямку;
сповіщає Національну поліцію про прибуття інспекційної групи;
організовує у пункті в'їзду/виїзду у разі потреби медичне
обслуговування;
вирішує у пункті в'їзду/виїзду питання, пов'язані з
розміщенням інспекторів та екіпажів транспортних засобів у готелі,
їх охороною, а також організацією їх харчування;
призначає своїх представників до складу групи супроводження
та повідомляє про них Секретаріат Національного органу.
Міноборони та Національна поліція:
забезпечують безпеку членів інспекційної групи, екіпажів
їхніх транспортних засобів та охорону цих засобів.
Адміністрація Держприкордонслужби та Держмитслужба:
здійснюють заходи із забезпечення пріоритетного проходження
членами інспекційної групи та спостерігачами в'їзних/виїзних
процедур відповідно до законодавства України, а також
ввезення/вивезення їх багажу, інспекційного обладнання, звільнення
особистих речей членів інспекційної групи та інспекційного
обладнання від митних зборів.
Національна поліція:
організовує охорону поза межами об'єкта інспекції членів
інспекційної групи;
організовує у разі потреби автомобільне супроводження
інспекційної групи;
повідомляє про призначення відповідальних за охорону та
супроводження Міноборони та Національний орган.
Мінтранс:
забезпечує у пункті в'їзду/виїзду інспекційну групу та групу
супроводження транспортними засобами за заявками Міноборони.
забезпечує на місці інспекції інспекційну групу та групу
супроводження транспортними засобами за заявками керівництва
об'єкта, що інспектується.
Міністерство екології та природних ресурсів спільно з
керівництвом об'єкта, що інспектується:
організовує забезпечення інспекції відповідно до статті IX
Конвенції та частини X Додатка із здійснення та перевірки до
Конвенції на місці інспекції.
СБУ, Адміністрація Держспецзв'язку, Міністерство екології та
природних ресурсів і Держпромполітики - призначають своїх
представників до складу передової групи і групи супроводження та
повідомляють про них Національний орган. { Абзац пункту 17 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1700 ( 1700-2006-п )
від 08.12.2006 } { Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 437
( 437-2016-п ) від 13.07.2016 }
18. Керівник об'єкта, що інспектується:
підтверджує Національному органу одержання повідомлення про
намір провести інспекцію;
підтверджує Національному органу та керівнику групи
супроводження готовність прийняти відповідно передову групу, групу
супроводження та інспекційну групу;
забезпечує підготовку об'єкта до інспектування;
організовує на місці інспекції забезпечення інспекційної
групи та групи супроводження житлом, харчуванням, робочими
приміщеннями, транспортом, місцями для зберігання інспекційного
обладнання, охорону в межах об'єкта, а у разі потреби - зв'язок з
Технічним Секретаріатом Організації, включаючи надання окремої
лінії зв'язку за вимогою, медичну допомогу, послуги перекладачів;
забезпечує доставку інспекційної групи та групи
супроводження, інспекційного обладнання з аеропорту, пов'язаного з
місцем інспекції, на місце інспекції та у зворотному напрямку;
вживає заходів до забезпечення здійснення відбору та аналізу
проб на об'єктах, що інспектуються;
призначає представників до складу групи супроводження та
повідомляє про них Національний орган;
здійснює заходи щодо охорони в установленому порядку
інформації з обмеженим доступом;
повідомляє Національний орган про заходи, вжиті для
забезпечення проведення інспекції.
19. Прізвища представників, які включаються до складу
передової групи та групи супроводження, їх робочі та домашні
телефони передаються Національному органу.
20. Загальна координація діяльності, спрямованої на
забезпечення проведення інспекції, здійснюється керівником групи
супроводження.
21. Представники міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади, включені до складу групи супроводження,
прибувають до Національного органу на інструктаж за дві години до
призначеного терміну від'їзду до пункту в'їзду/виїзду. Порядок
від'їзду групи супроводження до аеропорту визначається керівником
групи.
22. За дві години до прибуття інспекційної групи група
супроводження прибуває в пункт в'їзду/виїзду.
23. Передова група прибуває на об'єкт інспекції щонайменше за
12 годин до прибуття на місце інспекції інспекційної групи. Про
результати роботи вона доповідає керівнику групи супроводження.
Після прибуття на об'єкт інспекційної групи передова група входить
до складу групи супроводження.
Адміністративно-організаційні заходи
у пункті в'їзду/виїзду
24. З моменту прибуття до пункту в'їзду/виїзду група
супроводження:
узгоджує порядок своєї роботи з органами авіадиспетчерської
служби, іншими службами аеропорту, представниками прикордонного та
митного контролю;
перевіряє підготовку приміщення для прийому інспекційної
групи та місця для огляду інспекційного обладнання та матеріалів;
упевнюється в наявності та готовності до супроводження
необхідного автотранспорту, служб охорони та ДАІ, а також
готельного та іншого забезпечення.
25. Група супроводження зустрічає інспекційну групу після
проведення прикордонного контролю і організовує доставку членів
інспекційної групи та їх багажу в приміщення, де проводиться огляд
інспекційного обладнання.
У разі використання інспекційною групою нерейсових літаків,
група супроводження спільно з представниками прикордонного
контролю зустрічає інспекційну групу біля літака.
Процедури у пункті в'їзду/виїзду
26. Група супроводження після зустрічі інспекційної групи
спільно з представниками Адміністрації Держприкордонслужби та
Держмитслужби забезпечує проходження в'їзних процедур відповідно
до законодавства України.
27. Керівник групи супроводження отримує від інспекційної
групи мандат на інспекцію. Група супроводження разом з
інспекційною групою підтверджує час прибуття інспекційної групи та
час початку інспекції.
28. Група супроводження підтверджує всю відповідну інформацію
згідно з повідомленням про намір провести інспекцію (кількість
інспекторів, їх прізвища тощо).
29. Інспекційна група надає детальну інформацію щодо
кількості та типу затвердженого інспекційного обладнання, яке вона
використовуватиме під час інспекції.
30. Група супроводження у присутності членів інспекційної
групи або спостерігачів здійснює огляд обладнання на предмет його
відповідності опису обладнання, затвердженого Технічним
Секретаріатом Організації. Огляд здійснюється відповідно до
пунктів 27 - 30 частини II Додатка із здійснення та перевірки до
Конвенції.
31. У разі коли під час такого огляду виявиться, що певне
обладнання не відповідає опису затвердженого обладнання або воно
може виконувати функції, не пов'язані з цілями інспекції, або
встановлення його автентичності неможливе, таке обладнання
затримується та опечатується у пункті в'їзду/виїзду. Рішення про
зберігання такого обладнання приймається за узгодженням з
інспекційною групою.
32. В інспекційній групі підтверджуються адміністративні
заходи організаційного характеру, вжиті групою супроводження з
метою забезпечення інспекційної групи відповідним транспортом,
готельним, медичним та іншим обслуговуванням, а також узгоджуються
питання, пов'язані з порядком оплати (відшкодування) витрат за
надані товари та послуги у зв'язку з перебуванням інспекційної
групи.
33. Група супроводження погоджує з інспекційною групою
заходи, пов'язані з правилами поводження, зберігання,
транспортування інспекційного обладнання, хімічних еталонів, а
також хімічних проб, що можуть бути відібрані під час інспекції.
34. У разі проведення інспекції за вимогою група
супроводження:
спільно з інспекційною групою визначає порядок проведення
переговорів щодо зовнішніх меж місця інспекції;
одержує від інспекційної групи інформацію про запланований
характер та обсяг діяльності у рамках меж місця інспекції;
узгоджує заходи щодо зовнішніх меж інспекції спостерігача;
вирішує інші питання згідно з положеннями Конвенції.
35. Керівник групи супроводження за узгодженням з
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади
визначає остаточний склад групи, яка в'їжджає на місце інспекції.
36. Інспекційна група прибуває на місце інспекції не пізніше
ніж через 12 годин після прибуття до пункту в'їзду/виїзду. Термін
прибуття інспекційної групи на місце інспекції у випадку інспекції
за вимогою визначається відповідними положеннями Конвенції та
частиною X Додатка із здійснення та перевірки Конвенції.
Загальні процедури на місці інспекції
37. Після прибуття на місце інспекції інспекційної групи
представниками об'єкта, що інспектується, проводиться
передінспекційний інструктаж з використанням карт та іншої
відповідної документації про об'єкт та діяльність, яка проводиться
на ньому.
Інформація, що надається під час передінспекційного
інструктажу включає:
загальні дані про діяльність на об'єкті, яка підпадає під
вимоги зазначеної Конвенції;
дані про місце знаходження об'єкта;
схему виробничої зони з окресленням об'єкта, що підлягає
інспектуванню;
дані про технологію хімічного процесу;
дані про сировину, що використовується;
правила поводження з відходами виробництва;
правила доступу до об'єкта інспектування та інших об'єктів у
межах виробничої зони, маршрут пересування;
заходи із забезпечення конфіденційної інформації;
інформацію про обладнання, документацію або ділянки, які є
конфіденційними та такими, що не стосуються цілі інспекції (у разі
потреби);
пропозиції щодо послідовності проведення інспекції;
правила фотографування, використання інспекційного
обладнання;
заходи безпеки;
адміністративні заходи та заходи з матеріально-технічного
забезпечення, які необхідні під час інспекції, включаючи дані про
робочу кімнату інспекційної групи;
пропозиції щодо правил відбору, обробки, аналізу проб,
відповідних матеріалів;
інші відомості відповідно до типу інспекції згідно з Додатком
із здійснення та перевірки до Конвенції.
38. Правила відбору, обробки, аналізу проб, відповідних
матеріалів, а також порядок їх зберігання на час проведення
інспекції, узгоджуються з інспекційною групою.
39. Час, який втрачається на інструктаж, обмежується
необхідним мінімумом і не перевищує трьох годин.
40. З метою полегшення планування інспекції може бути
організовано огляд місця інспекції.
41. Правила проведення інспекції, період інспекції
регулюються відповідними положеннями Конвенції та Додатка із
здійснення та перевірки до Конвенції залежно від типу інспекції.
42. Під час проведення інспекції група супроводження спільно
з представниками об'єкта, що інспектується, забезпечує:
постійне супроводження членів інспекційної групи, включаючи
переклад;
додержання членами інспекційної групи заходів безпеки згідно
з повідомленням під час передінспекційного інструктажу;
можливість входу інспекційної групи до відповідних приміщень;
контроль за використанням інспекційною групою інспекційного
обладнання;
додержання відповідних узгоджених процедур, а також
використання інспекційного обладнання для відбору, обробки,
аналізу проб, відповідних матеріалів;
мінімум впливу на виробничу діяльність на об'єкті;
моніторинг за здійсненням інспекційною групою будь-яких
вимірів, розрахунків або перевірок, а також упевнюється у їх
відповідності цілям інспекції. При цьому будь-які такі виміри,
розрахунки або результати перевірок мають бути складені у
письмовому вигляді, підписані керівниками інспекційної групи та
групи супроводження;
доведення до відома керівника групи супроводження інформації
з будь-яких питань або уточнення неясностей, що можуть виникнути;
визначення рівня конфіденційності будь-якого документа, що
вивозитиметься інспекційною групою за межі об'єкта. При цьому
група супроводження повинна одержувати копію кожного такого
документа;
контроль за відповідністю діяльності членів інспекційної
групи мандату на інспекцію та вимогам конкретних положень
Конвенції. Про будь-які випадки порушень членами інспекційної
групи мандату на інспекцію та вимог Конвенції має бути повідомлено
керівника групи супроводження;
додержання конфіденційності щодо обладнання, документації або
ділянок, які заявлені такими, що не стосуються цілі інспекції;
своєчасне, відповідно до вимог Конвенції, завершення
інспекції, якщо не було досягнуто домовленості про збільшення
періоду інспекції.
43. Для цілей виконання зобов'язань України за Конвенцією,
пов'язаних з інспекційною діяльністю, інспекційна група має право:
відвідувати об'єкти, що інспектуються;
використовувати інспекційне обладнання;
опитувати у присутності групи супроводження персонал об'єкта,
що інспектується;
за узгодженням з керівником групи супроводження та
керівництвом об'єкта, що інспектується, переглядати відповідні
документацію та матеріали об'єкта;
за узгодженням з групою супроводження та керівництвом
об'єкта, що інспектується, здійснювати відбір проб;
проводити аналіз проб у межах місця інспекції з використанням
інспекційного обладнання або передавати проби на аналіз за межі
об'єкта до лабораторій, визначених Організацією;
зберігати одержані у ході інспекції дані в тій мірі, в якій
це необхідно для виконання мандату інспекційної групи згідно з
Конвенцією;
здійснювати інші заходи згідно з відповідними положеннями
Конвенції.
44. Під час проведення інспекцій згідно із статтею IX
Конвенції та частини X Додатка із здійснення та перевірки до
Конвенції інспекційна група також має право:
використовувати інспекційне обладнання для забезпечення під
час інспекції постійного спостереження за об'єктом, що
інспектується;
одержувати від групи супроводження інформацію щодо виїзду
транспорту з об'єкта, що інспектується;
спостерігати за виїздом транспортних засобів за межі об'єкта,
що інспектується, та перевіряти їх:
здійснювати інші заходи для виконання свого мандату.
45. Діяльність представників засобів масової інформації у
ході інспекції організується керівництвом об'єкта, що
інспектується, таким чином, щоб така діяльність не створювала
перешкод проведенню інспекції. На територію об'єкта, що
інспектується, представники засобів масової інформації не
допускаються. Інформація про хід інспекції може бути одержана лише
з дозволу керівника групи супроводження.
Післяінспекційні процедури
46. Після завершення інспекції проводиться підсумкова нарада
з метою розгляду попередніх висновків інспекційної групи та
усунення будь-яких неясностей. Під час підсумкової наради може
розглядатися питання про укладення угоди щодо об'єкта.
Група супроводження одержує від інспекційної групи попередні
висновки, викладені у письмовому вигляді за встановленою формою, а
також перелік будь-яких проб та копії зібраних письмових свідчень
і даних та інші матеріали, що вивозитимуться за межі об'єкта. Цей
документ підписується керівником інспекційної групи та керівником
групи супроводження.
Група супроводження:
перевіряє акуратність опису ходу інспекції;
перевіряє та забезпечує зазначення в звіті усіх матеріалів,
що вивозяться інспекційною групою за межі об'єкта;
визначає рівень конфіденційності доповіді;
готує у разі потреби коментарі до попередньої доповіді.
Підсумкова нарада завершується не пізніше ніж через 24 години
після завершення інспекції.
47. Група супроводження, за узгодженням з керівником
інспекційної групи, перевіряє інспекційне обладнання та інші
матеріали і пересвідчується в тому, що вони не були модифіковані,
відповідають опису і не використовувались у ході інспекції в
інших, ніж це передбачається Конвенцією та мандатом на інспекцію,
цілях.
У разі виявлення інспекційного обладнання або матеріалів, що
визнані модифікованими або такими, що використовувалися у цілях,
несумісних з цілями інспекції, таке обладнання або матеріали мають
бути належним чином запаковані, опечатані і можуть зберігатися у
пункті в'їзду/виїзду до прийняття остаточного рішення. Про
виявлення такого обладнання або матеріалів та про прийняте рішення
керівником групи супроводження зазначається у попередніх висновках
про інспекцію.
48. Група супроводження узгоджує з інспекційною групою
порядок від'їзду, транспортування до пункту в'їзду/виїзду
інспекційного обладнання та матеріалів, а також здійснює
пломбування інспекційного обладнання та матеріалів, що були
відібрані у ході інспекції, стрічковою пломбою-індикатором.
49. Після завершення інспекційних процедур інспекційна група
прибуває до пункту в'їзду/виїзду.
50. Інспекційне обладнання, що було вилучено під час
здійснення в'їзних процедур, повертається інспекційній групі.
51. Група супроводження спільно з представниками
Адміністрації Держприкордонслужби та Держмитслужби забезпечує
проходження інспекційною групою виїзних процедур відповідно до
законодавства України.
Доповіді
52. Національний орган після одержання від інспекційної групи
не пізніш як через 10 днів після інспекції остаточної доповіді про
проведену нею діяльність та про її висновки невідкладно розглядає
доповідь, готує та надсилає до Організації письмові зауваження у
зв'язку з висновками, які в ній містяться. До такого розгляду та
підготовки зауважень залучаються представники об'єкта, що
інспектувався, міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади, представники яких входили до групи супроводження.
Фінансове і матеріально-технічне забезпечення
інспекційної діяльності
53. Представники міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади, які входять до складу передової групи та групи
супроводження, відряджаються на об'єкт, що інспектується, за
рахунок органів, в яких вони працюють.
54. Забезпечення групи супроводження відповідними
матеріалами, обладнанням та засобами зв'язку здійснюється МЗС
відповідно до Кошторису витрат на реалізацію заходів, передбачених
розділом "Супроводження інспекційних груп ОЗХЗ" Програми виконання
Конвенції про заборону розробки, виробництва і застосування
хімічної зброї та про її знищення на 1999-2008 роки, затвердженої
Указом Президента України від 25 січня 1999 року, N 50 ( 50/99 ).
55. Перебування інспекційної групи на території України
згідно з Конвенцією фінансується Організацією.
56. У випадку досягнення домовленості згідно з пунктом 32
цього Положення про наступне відшкодування Організацією витрат за
надані товари та послуги у зв'язку з перебуванням інспекційної
групи, витрати на перебування інспекційної групи у пункті
в'їзду/виїзду несе Міноборони, на місці інспекції - об'єкт, що
інспектується.
57. Міноборони та об'єкт, що інспектується, надсилають
документи на відшкодування таких витрат до Національного органу,
який передає їх до Організації у встановленому порядку.
58. Кошти, які надходять з Організації як відшкодування
витрат на здійснення заходів, передбачених пунктом 17 цього
Положення, зараховуються на валютний рахунок Міноборони.
59. Кошти, які надходять з Організації як відшкодування
витрат на здійснення заходів, передбачених пунктом 18 цього
Положення, зараховуються на валютний рахунок об'єкта, на якому
проводилася інспекція.
60. Оплата послуг зв'язку у разі використання інспекційною
групою власних засобів зв'язку здійснюється згідно із
законодавством України за встановленими тарифами оператора
зв'язку.вгору