Документ 918-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.08.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.09.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 серпня 2011 р. N 918
Київ
Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України
від 31 серпня 1995 р. N 700
і від 9 березня 2006 р. N 268

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 31 серпня
1995 р. N 700 ( 700-95-п ) "Про віднесення посад працівників
Національної академії державного управління при Президентові
України до категорій посад державних службовців та умови оплати їх
праці" - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів
України від 5 серпня 2009 р. N 816 ( 816-2009-п ) (Офіційний
вісник України, 2009 р., N 59, ст. 2078) та від 20 січня 2010 р.
N 37 ( 37-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 3,
ст. 99), і від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату
органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших
органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632) зміни,
що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 серпня 2011 р. N 918
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України
від 31 серпня 1995 р. N 700 ( 700-95-п )
і від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )

1. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня
1995 р. N 700 ( 700-95-п ) викласти в такій редакції:
"2. Установити:
президенту, першому віце-президенту, віце-президентам та
іншим керівним працівникам і спеціалістам Академії та регіональних
інститутів, посади яких віднесено до категорій посад державних
службовців, умови оплати праці відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату
органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших
органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632);
науково-педагогічним і науковим працівникам посадові оклади,
передбачені для аналогічних посад у вищих навчальних закладах
IV рівня акредитації, що мають статус національних, та інші умови
оплати праці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 36, ст. 1699).
У разі коли розмір посадового окладу керівних працівників і
спеціалістів Академії та регіональних інститутів нижчий, ніж
визначений законом розмір мінімальної заробітної плати, посадовий
оклад установлюється на рівні відповідного розміру мінімальної
заробітної плати.".
2. Постанову Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р.
N 268 ( 268-2006-п ) доповнити додатком 8-2 такого змісту:
"Додаток 8-2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
Національної академії державного управління
при Президентові України та регіональних
інститутів державного управління Академії

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Національна академія | | |--------------------------------+-------------------------------| |Президент | 2568 | |--------------------------------+-------------------------------| |Перший віце-президент | 2440 | |--------------------------------+-------------------------------| |Віце-президент | 2388-2440 | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник директора Інституту, | 1980-2033 | |начальник самостійного | | |управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник самостійного відділу, | 1873-1926 | |декан факультету, вчений | | |секретар | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділу в складі | 1659-1712 | |самостійного управління, у | | |складі Інституту, помічник | | |президента | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач самостійного сектору | 1472-1498 | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач сектору в складі | 1392-1445 | |самостійного управління, | | |самостійного відділу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний спеціаліст, радник | 1204-1231 | |президента | | |--------------------------------+-------------------------------| |Провідний спеціаліст | 950-963 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст I категорії | 843-856 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст II категорії | 747-760 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст | 683-696 | |--------------------------------+-------------------------------| |Регіональні інститути | | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник директора Інституту | 2096-2220 | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник самостійного | 1926-1980 | |управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник самостійного відділу, | 1819-1873 | |декан факультету | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділу в складі | 1605-1659 | |самостійного управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач самостійного сектору | 1445-1472 | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач сектору в складі | 1338-1392 | |самостійного управління, | | |самостійного відділу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний спеціаліст | 1177-1204 | |--------------------------------+-------------------------------| |Провідний спеціаліст | 936-950 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст I категорії | 829-843 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст II категорії | 733-747 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст | 669-683 | ------------------------------------------------------------------".вгору