Документ 917-2016-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.09.2018, підстава - 727-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 листопада 2016 р. № 917
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань земельних відносин

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 19 від 18.01.2017
№ 727 від 12.09.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2016 р. № 917

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань земельних відносин

1. В абзаці першому пункту 11 Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 р. № 381 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 30, ст. 1012, № 59, ст. 2069), слова “суб’єкта оціночної діяльності, що має ліцензію на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки” замінити словами і цифрою “юридичну або фізичну особу, яка є суб’єктом оціночної діяльності в розумінні статті 6 Закону України “Про оцінку земель”.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 19 від 18.01.2017}

3. У додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 “Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 59, ст. 2374; 2012 р., № 65, ст. 2669; 2013 р., № 2, ст. 41; 2015 р., № 46, ст. 1472) розділ “Держгеокадастр” виключити.

{Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 727 від 12.09.2018}

5. У Положенні про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 7, ст. 164; 2016 р., № 61, ст. 2078):

1) підпункт 52 пункту 4 виключити;

2) пункт 5 доповнити підпунктом 5-1 такого змісту:

“5-1) аналізує результати діяльності територіальних органів, що забезпечують здійснення повноважень з розпорядження землями державної власності сільськогосподарського призначення, розробляє заходи щодо підвищення ефективності функціонування територіальних органів;”.вгору