Документ 916-2016-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.11.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30 листопада 2016 р. № 916-р
Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2016 рік, та внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 272

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2016 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків шляхом:

1) зменшення обсягу видатків споживання за програмами:

2201130 “Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, методичне забезпечення закладів професійно-технічної освіти” на 820,1 тис. гривень (з них оплата праці - 620,4 тис. гривень);

2201170 “Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів” на 2790 тис. гривень (з них оплата праці - 2246 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 40 тис. гривень);

2) збільшення обсягу видатків споживання за програмою 2201160 “Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики” на 3610,1 тис. гривень.

2. Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 272 “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2016 рік” зміни, що додаються.

3. Забезпечити:

Міністерству освіти і науки - погодження перерозподілу видатків, передбаченого пунктами 1 і 2 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів - внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2016 р. № 916-р

ЗМІНИ,
що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 272

1. У пункті 1:

1) в абзаці п’ятому цифри “278302,8”, “7118,7” і “271184,1” замінити відповідно цифрами “252937,8”, “6768,7” і “246169,1”;

2) абзац шостий виключити;

3) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“збільшення обсягу видатків споживання за програмою 2201150 “Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики” на 1015 тис. гривень;

збільшення обсягу видатків споживання за програмою 2201160 “Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики” на 21950 тис. гривень;

збільшення обсягу видатків споживання за програмою 2201310 “Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді” на 2700 тис. гривень.”.

2. Додаток до розпорядження викласти в такій редакції:


“Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2016 р. № 272
(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2016 р. № 916-р)

ОБСЯГ
видатків за програмою 2201170 “Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів”, що збільшується

(тис. гривень)

Найменування адміністративно-територіальної одиниці

На видання, придбання, зберігання і доставку підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Область:


Вінницька

9 914,2

Волинська

6 602,8

Дніпропетровська

19 747,8

Донецька

11 256,3

Житомирська

8 308,5

Закарпатська

12 091,2

Запорізька

11 393

Івано-Франківська

8 537,4

Київська

11 760,9

Кіровоградська

5 854,8

Луганська

3 608,4

Львівська

15 397,6

Миколаївська

7 055,4

Одеська

17 514,1

Полтавська

8 090

Рівненська

7 979,7

Сумська

5 862

Тернопільська

6 061,4

Харківська

16 318,6

Херсонська

6 481,9

Хмельницька

7 963,4

Черкаська

6 931,3

Чернівецька

7 216,3

Чернігівська

5 555,5

м. Київ

25 435,3

_________
Усього

252 937,8”.
вгору