Документ 915-2015-п, перша редакція — Прийняття від 28.10.2015
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 жовтня 2015 р. № 915
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виробництва та трансляції телерадіопрограм для державних потреб, збирання, оброблення та розповсюдження офіційної інформаційної продукції

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виробництва та трансляції телерадіопрограм для державних потреб, збирання, оброблення та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, що додається.

2. Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб, збирання, оброблення та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу “EuroNews”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. № 539 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 45, ст. 1772), такі зміни:

1) абзац третій пункту 2 виключити;

2) пункт 5 виключити.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 17
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2015 р. № 915

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виробництва та трансляції телерадіопрограм для державних потреб, збирання, оброблення та розповсюдження офіційної інформаційної продукції

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції” для виробництва та трансляції телерадіопрограм для державних потреб, збирання, оброблення та розповсюдження офіційної інформаційної продукції (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МІП.

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня в частині виробництва та трансляції телерадіопрограм для державних потреб є Державна телерадіокомпанія “Всесвітня служба “Українське телебачення і радіомовлення”.

Одержувачем бюджетних коштів у частині збирання, оброблення та розповсюдження офіційної інформаційної продукції є Українське національне інформаційне агентство “Укрінформ” (далі - Укрінформ).

3. Бюджетні кошти спрямовуються Державній телерадіокомпанії “Всесвітня служба “Українське телебачення і радіомовлення” на виробництво телерадіопрограм для державних потреб та на оплату послуг з трансляції таких телерадіопрограм.

Державні контракти на виконання державного замовлення на виробництво та трансляцію телерадіопрограм на відповідний бюджетний період укладаються з урахуванням вимог Положення про державне замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р. № 918 (Офіційний вісник України, 2004 p., № 28, ст. 1897).

МІП проводить щокварталу аналіз фактично здійснених обсягів трансляції телерадіопрограм і розрахунків за надані послуги з метою забезпечення відповідності обсягів державного замовлення на трансляцію бюджетним призначенням.

МІП разом із Державною телерадіокомпанією “Всесвітня служба “Українське телебачення і радіомовлення” вживає заходів щодо недопущення виникнення на кінець бюджетного року заборгованості за надані послуги з виробництва та трансляції телерадіопрограм.

4. Бюджетні кошти спрямовуються Укрінформу на виконання робіт, пов’язаних із:

збиранням, обробленням, перекладом і поширенням інформації про діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших органів державної влади;

забезпеченням засобів масової інформації та передплатників інформацією з найважливіших політичних, соціальних та інших питань;

створенням та утриманням кореспондентських пунктів в іноземних державах.

Розподіл бюджетних коштів здійснюється МІП відповідно до поданих Укрінформом обґрунтувань потреби в коштах і детальних розрахунків витрат.

Укрінформ використовує бюджетні кошти відповідно до плану використання бюджетних коштів, погодженого з МІП.

5. Бюджетні кошти використовуються з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору про їх закупівлю на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг.

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, ведення обліку бюджетних зобов’язань, а також відкриття рахунків в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

8. Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня та одержувач бюджетних коштів надсилають щокварталу до 20 числа наступного місяця МІП інформацію про їх використання для її узагальнення і подання Мінфіну до 30 числа зазначеного місяця.

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору