Про внесення змін і доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.1997914
Документ 914-97-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.01.1999, підстава - 6-99-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 серпня 1997 р. N 914
Київ
Про внесення змін і доповнень до деяких
постанов Кабінету Міністрів України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 6 ( 6-99-п ) від 04.01.99 )

З метою впорядкування плати за видачу спеціальних дозволів
(ліцензій) на здійснення підприємницької діяльності Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити зміни і доповнення, що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України (додаються).
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 1997 р. N 914
ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 6
( 6-99-п ) від 04.01.99 ) 1. У пункті 3 Положення про порядок
видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів
(ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 1994 р. N 316
( 316-94-п ) (ЗП України, 1994 р., N 9, ст. 221; 1996 р., N 2, ст.
49, N 17, ст. 466):
в абзаці третьому слова "Уся сума плати зараховується до
Державного бюджету України" виключити; абзац четвертий вважати абзацом п'ятим; доповнити пункт абзацами четвертим та шостим такого змісту:
"Кошти, отримані за видачу ліцензій, зараховуються
відповідно: 90 відсотків - до Державного бюджету України, 10
відсотків - на рахунки органів, що видають ліцензії"; "Органам, що видають ліцензії, забороняється справляти за
видачу ліцензій додаткову плату понад установлену актами
законодавства, а також передбачати умовою видачі ліцензій внески
до будь-яких позабюджетних фондів і здійснення інших платежів, не
віднесених актами законодавства до обов'язкових".
2. Пункт 6 Порядку встановлення розмірів плати за видачу
ліцензій на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та
будівництві і використання одержаних коштів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 р. N 501
( 501-96-п ) "Про розміри плати за видачу ліцензій на виконання
спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві" (ЗП
України, 1996 р. N 11, ст. 325), викласти в такій редакції:
"6. Кошти, отримані за видачу ліцензій, зараховуються
відповідно: 90 відсотків - до Державного бюджету України, 10
відсотків - на рахунок органу, що видав ліцензії".
3. Абзац четвертий пункту 18 Положення про ліцензування
закладів освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 12 лютого 1996 р. N 200 ( 200-96-п ) "Про
ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти" (ЗП
України, 1996 р., N 7, ст. 216), викласти в такій редакції:
"Кошти, отримані за видачу ліцензій, зараховуються
відповідно: 90 відсотків - до Державного бюджету України, 10
відсотків - на рахунок органу, що видав ліцензії".вгору