Документ 914-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.06.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.06.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 45 Закону України
"Про банки і банківську діяльність"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 38, ст.322 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 45 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 5-6, ст. 30) такі зміни:
1) у частині першій слова "правління (ради директорів)"
замінити словами "спостережної ради";
2) у пункті 5 частини другої слова "правлінню (раді
директорів)" замінити словами "спостережній раді";
3) частину третю викласти у такій редакції:
"Служба внутрішнього аудиту підпорядковується спостережній
раді банку та звітує перед нею, діє на підставі положення,
затвердженого спостережною радою";
4) у частині сьомій слова "правлінню (раді директорів)"
замінити словами "спостережній раді".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 червня 2003 року
N 914-IVвгору