Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.1998912
Документ 912-98-п, поточна редакція — Редакція від 20.10.2015, підстава - 818-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 червня 1998 р. N 912
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 818 ( 818-2015-п ) від 07.10.2015 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) та Указу Президента України від 21 квітня 1998 р.
N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України" внести зміни до деяких постанов
Кабінету Міністрів України (додаються).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 червня 1998 р. N 912
ЗМІНИ,
що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 818
( 818-2015-п ) від 07.10.2015 }

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996
р. N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень органів
виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 596;
Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 29) пункт 8
додатка до постанови викласти в такій редакції:
"Національна комісія регулювання електроенергетики регулює
тарифи на електроенергію, що відпускається населенню для побутових
потреб".
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 19 вересня 1997
р. N 1027 ( 1027-97-п ) "Про забезпечення природним газом
народного господарства і населення у 1998 році" та Порядку
забезпечення природним газом народного господарства і населення у
1998 році, затвердженому цією постановою (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 39, с. 5), слова "Національна комісія з
питань регулювання електроенергетики" замінити словами
"Національна комісія регулювання електроенергетики" у відповідних
відмінках.вгору