Про внесення змін до Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.07.2006911
Документ 911-2006-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.07.2007, підстава - 950-2007-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 липня 2006 р. N 911
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 950 ( 950-2007-п ) від 18.07.2007 }
Про внесення змін до Тимчасового регламенту
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня
2000 р. N 915 ( 915-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 24, ст. 994; 2002 р., N 3, ст. 89; 2003 р., N 18-19, ст. 818,
N 27, ст. 1323; 2004 р., N 42, ст. 2763; 2005 р., N 25, ст. 1438,
N 43, ст. 2711; 2006 р., N 15, ст. 1113 - із змінами, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р.
N 784 ( 784-2006-п ), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 35

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 липня 2006 р. N 911
ЗМІНИ,
що вносяться до Тимчасового регламенту
Кабінету Міністрів України
( 915-2000-п )

1. Розділ II доповнити двома підрозділами такого змісту:
"Діловодство у Секретаріаті, постійних і
тимчасових робочих органах Кабінету Міністрів
17. Порядок роботи з документами в Секретаріаті, постійних і
тимчасових робочих органах Кабінету Міністрів, в тому числі тими,
які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави,
визначається Інструкцією з діловодства в Секретаріаті Кабінету
Міністрів України (далі - Інструкція з діловодства).
18. Інструкція з діловодства встановлює єдині правила
документування управлінської діяльності Кабінету Міністрів,
Секретаріату, постійних і тимчасових робочих органів Кабінету
Міністрів та визначає порядок роботи із службовими документами від
моменту їх надходження або створення до передачі в Урядовий архів
або знищення.
19. Інструкція з діловодства затверджується наказом Міністра
Кабінету Міністрів.
Порядок віднесення інформації до конфіденційної
у Секретаріаті Кабінету Міністрів
20. Інформація, що є власністю держави та створюється або
перебуває у володінні, користуванні чи розпорядженні Секретаріату
Кабінету Міністрів, може бути віднесена до конфіденційної (далі -
конфіденційна інформація) у разі, коли вона відповідає таким
критеріям:
1) створюється за кошти державного бюджету;
2) використовується з метою забезпечення національних
інтересів держави;
3) не належить до державної таємниці;
4) її розголошення може призвести до:
порушення конституційних прав і свобод людини та громадянина;
негативних наслідків у внутрішньополітичній,
зовнішньополітичній, економічній, військовій, соціальній,
гуманітарній, науково-технічній, екологічній, інформаційній сфері
та у сфері державної безпеки і безпеки державного кордону;
створення перешкод у роботі державних органів.
21. На основі критеріїв, зазначених у пункті 20 цього
розділу, Міністр Кабінету Міністрів за пропозиціями керівників
структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів затверджує
перелік відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є
власністю держави, Секретаріату Кабінету Міністрів (далі - перелік
відомостей).
22. Віднесення інформації до конфіденційної, яка міститься в
документах, що створюються або перебувають у володінні,
користуванні чи розпорядженні Секретаріату Кабінету Міністрів,
здійснюється Міністром Кабінету Міністрів.
23. На документах, які містять конфіденційну інформацію, що є
власністю держави, у правому верхньому кутку першої сторінки, а у
друкованих виданнях Секретаріату Кабінету Міністрів на титульній
сторінці проставляється гриф "Для службового користування" і номер
примірника.
24. У разі коли інформація, що міститься у документах, які
мають гриф "Для службового користування", не відповідає переліку
відомостей, Міністр Кабінету Міністрів України знімає з таких
документів гриф обмеження доступу в установленому порядку.
25. Робота з документами з грифом "Для службового
користування", надісланими до Кабінету Міністрів органами
державної влади і органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями, проводиться
Секретаріатом Кабінету Міністрів відповідно до вимог Інструкції з
діловодства та цього Регламенту".
2. У пункті 16 розділу III:
абзац перший після слів "що становить державну таємницю
України" доповнити словами "або містить конфіденційну інформацію";
абзац другий доповнити словами "або документами, які містять
конфіденційну інформацію, що є власністю держави";
доповнити пункт абзацами третім і четвертим такого змісту:
"Віднесення актів Кабінету Міністрів до документів, які
містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави,
здійснюється за пропозицією органів виконавчої влади, які вносять
проект відповідного акта.
Рішення щодо зняття грифу обмеження доступу з актів Кабінету
Міністрів, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю
держави, приймає Прем'єр-міністр за поданням органів виконавчої
влади".
3. У пункті 22 розділу IV:
абзац перший після слів "становить державну таємницю України"
доповнити словами "або інформація про нього є конфіденційною і
належить державі";
абзац другий доповнити словами "або документами, які містять
конфіденційну інформацію, що є власністю держави".
4. У розділі VI:
пункт 3 доповнити словами "крім тих, що мають гриф "Таємно"
або "Для службового користування";
абзац перший пункту 16 доповнити реченням такого змісту: "У
разі коли проект постанови Кабінету Міністрів містить інформацію,
що становить державну таємницю, або конфіденційну інформацію, що є
власністю держави, головний розробник проставляє на проекті,
супровідному листі та інших документах, що додаються до нього,
відповідний гриф обмеження доступу".вгору