Документ 910-2000-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.03.2012, підстава - 150-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 червня 2000 р. N 910
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 150 ( 150-2012-п ) від 15.02.2012 }
Про внесення змін і доповнень до Правил
в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України
і транзитного проїзду через її територію

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Правил в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з
України і транзитного проїзду через її територію, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 р. N 1074
( 1074-95-п ) (ЗП України, 1996 р., N 4, ст. 148), зміни і
доповнення, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2000 р. N 910
ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до Правил в'їзду іноземців в Україну,
їх виїзду з України і транзитного проїзду через її
територію ( 1074-95-п )
1. Пункт 3 викласти у такій редакції:
"3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в
Україні, зобов'язані мати паспортний документ, яким є документ, що
підтверджує громадянство іноземця або посвідчує особу без
громадянства, виданий уповноваженим органом іноземної держави або
статутною організацією ООН, дає право виїзду за кордон і визнаний
Україною. Паспортний документ реєструється в порядку,
встановленому цими Правилами, і пред'являється на вимогу посадових
осіб зазначених у пункті 10 цих Правил органів".
2. У тексті Правил слова "національний паспорт" в усіх
відмінках замінити словами "паспортний документ" у відповідному
відмінку.
3. Пункт 9 викласти в такій редакції:
"9. Іноземцям та особам без громадянства, які прибули в
Україну, статус біженця надається відповідними підрозділами з
питань національностей та міграції Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської, Севастопольської міських
держадміністрацій".
4. Пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:
"Іноземці, які постійно проживають в Україні, - на підставі
паспортного документа з відміткою згідно з додатком 1 щодо
наявності дозволу на постійне проживання та посвідки на постійне
проживання".
5. Пункт 13 викласти у такій редакції:
"13. За кордон виїжджають:
особи без громадянства, які постійно проживають в Україні -
за посвідченням особи без громадянства для виїзду за кордон;
іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні
на підставі дозволу відповідного центру зайнятості для
працевлаштування на визначений термін, - на підставі паспортного
документа з відміткою згідно з додатком 2 щодо наявності дозволу
на працевлаштування та посвідки на тимчасове проживання;
іноземці та особи без громадянства, які навчаються у вищих
закладах освіти України усіх рівней акредитації не менш як
протягом одного року, - на підставі паспортного документа з
відміткою згідно з додатком 3 та студентського квитка".
Додаток 1
до Правил в'їзду іноземців в Україну, їх
виїзду з України і транзитного проїзду
через її територію ( 1074-95-п )

60 мм -------------------------------------------- | |30 мм | Дозволено | | постійне проживання | | в Україні | | | | "____" _____________ 200 р. | | | | Місце для печатки | | | -------------------------------------------- Підпис посадової особи

Додаток 2
до Правил в'їзду іноземців в Україну, їх
виїзду з України і транзитного проїзду
через її територію ( 1074-95-п )

60 мм -------------------------------------------- | |30 мм | Має дозвіл на | | працевлаштування в Україні | | | | терміном до "____" _____________ 200 р. | | | | Місце для печатки | | | -------------------------------------------- Підпис посадової особи

Додаток 3
до Правил в'їзду іноземців в Україну, їх
виїзду з України і транзитного проїзду
через її територію ( 1074-95-п )

60 мм -------------------------------------------- | |30 мм | Навчається у ___________________________ | | (назва вищого закладу | | ________________________________________ | | освіти) | | | | терміном до "____" _____________ 200 р. | | | | "____" _______________ 200 р. | | | | Місце для печатки | | | -------------------------------------------- Підпис посадової особивгору