Документ 91-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.01.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.02.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 січня 2019 р. № 91
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 29, ст. 1710; 2012 р., № 27, ст. 1014; 2017 р., № 59, ст. 1801; 2018 р., № 22, ст. 726), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1195, зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2019 р. № 91

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства

1. У пункті 5:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

“5. Бюджетні кошти надаються суб’єктам господарювання, які займаються виноградарством, садівництвом і хмелярством (далі - суб’єкти господарювання), для часткової компенсації вартості (без урахування сум податку на додану вартість) будівництва, придбаних основних засобів і товарів, виконаних робіт та отриманих послуг у поточному бюджетному році (далі - компенсація витрат) за такими напрямами:”;

2) абзац одинадцятий виключити.

2. У першому реченні абзацу четвертого пункту 12 цифри “15” замінити цифрою “1”.

3. В абзаці четвертому пункту 14 слова “що провадять діяльність у містах республіканського та обласного значення” замінити словами “яким оформлення документів для компенсації витрат здійснювалося через обласні комісії”.вгору