Документ 909-93-п, попередня редакція — Редакція від 17.11.2004, підстава - 1567-2004-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 листопада 1993 р. N 909
Київ
Про перелік закладів і установ освіти,
охорони здоров'я та соціального захисту
і посад, робота на яких дає право на
пенсію за вислугу років
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1436 ( 1436-2002-п ) від 26.09.2002
N 1567 ( 1567-2004-п ) від 17.11.2004 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Перелік закладів і установ освіти, охорони
здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право
на пенсію за вислугу років, що додається. Пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров'я
і соціального захисту призначаються при наявності спеціального
стажу роботи не менше 25 років.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО
Інд.28

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 листопада 1993 р. N 909
ПЕРЕЛІК
закладів і установ освіти, охорони здоров'я
та соціального захисту і посад, робота на
яких дає право на пенсію за вислугу років
————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування закладів | Найменування посад і установ | —————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Освіта
Загальноосвітні навчальні заклади, учителі, логопеди,
військові загальноосвітні вчителі-логопеди,
навчальні заклади, музичні і вчителі-дефектологи,
художні школи викладачі, сурдопедагоги,
тифлопедагоги, вихователі,
завідуючі та інструктори
слухових кабінетів, директори,
завідуючі, їх заступники з
навчально-виховної
(навчальної, виховної),
навчально-виробничої частини
або роботи з виробничого
навчання, завідуючі навчальною
і навчально-виховною частиною,
соціальні педагоги
(організатори позакласної та
позашкільної виховної роботи з
дітьми), практичні психологи,
педагоги-організатори, майстри
виробничого навчання,
керівники гуртків, секцій,
студій та інших форм гурткової
роботи
Міжшкільні навчально-виробничі директори, заступники
комбінати директорів з
навчально-виховної
(навчальної, виховної
навчально-виробничої) роботи,
вчителі, майстри виробничого
навчання, практичні психологи,
керівники гуртків, секцій,
студій та інших форм гурткової
роботи
Дитячі будинки, дитячі трудові та директори, завідуючі, їх
виховно-трудові колонії, дитячі заступники з
приймальні пункти і приймальники- навчально-виховної частини або
розподільники для неповнолітніх, роботи, вчителі, вихователі,
логопедичні пункти і стаціонари, сурдопедагоги, тифлопедагоги,
школи-клініки вчителі-дефектологи,
вчителі-логопеди, майстри
виробничого навчання,
практичні психологи, соціальні
педагоги, керівники гуртків,
секцій, студій та інших форм
гурткової роботи
Вищі навчальні заклади I-II рівнів директори, їх заступники з
акредитації, професійно-технічні навчально-виховної
навчальні заклади (навчальної, виховної,
навчально-виробничої) роботи,
старші майстри виробничого
навчання, майстри виробничого
навчання, викладачі, педагоги
професійного навчання,
практичні психологи, соціальні
педагоги, керівники гуртків,
секцій, студій та інших форм
гурткової роботи
Дошкільні навчальні заклади завідуючі,
всіх типів вихователі-методисти,
вихователі, музичні керівники,
вчителі-дефектологи,
вчителі-логопеди, практичні
психологи
Позашкільні навчальні заклади директори, їх заступники з
навчально-виховної,
навчальної, виховної роботи,
завідуючі відділами
(лабораторіями, кабінетами),
художні керівники, керівники
гуртків, секцій, студій та
інших форм гурткової роботи
Бібліотеки завідуючі, бібліотекарі
Дитячі клініки, поліклініки, учителі, вихователі, логопеди,
лікарні, санаторії, диспансери, сурдопедагоги, тифлопедагоги".
будинки дитини, дитячі відділення
в лікарнях, санаторіях,
диспансерах і установах для
виконання покарань
2. Охорона здоров'я
Лікарняні заклади, лікувально- лікарі та середній медичний
профілактичні заклади особливого персонал (незалежно від найме-
типу, лікувально-трудові профіла- нування посад)
кторії, амбулаторно-поліклінічні
заклади, заклади швидкої та неві-
дкладної медичної допомоги,
заклади переливання крові, закла-
ди охорони материнства і дитинст-
ва, санаторно-курортні заклади,
санітарно-епідеміологічні закла-
ди, діагностичні центри
Аптеки, аптечні кіоски, аптечні провізори, фармацевти (неза-
магазини, контрольно-аналітичні лежно від найменування посад),
лабораторії лаборанти
Медико-соціальні експертні комі- лікарі та середній медичний
сії, бюро судово-медичної експер- персонал (незалежно від найме-
тизи нування посад)
3. Соціальний захист
Інтернатні заклади для інвалідів, медичні працівники (незалежно
дітей-інвалідів і престарілих від найменування посад), педа-
гоги, вчителі, логопеди, інс-
труктори ЛФК та з праці
Медичні відділи протезних підпри- медичні працівники (незалежно
ємств від найменування посад) _______________________
Примітки: 1. Вчителі й інші працівники освіти заочних навчальних
закладів, зазначених у цьому переліку, відносяться
до числа осіб, що мають право на одержання пенсії за
вислугу років.
1-1. Лікарі та середній медичний персонал (незалежно
від найменування посад), які працюють у навчальних
закладах і установах, перелічених у розділі
"1. Освіта", відносяться до числа осіб, що мають
право на пенсію за вислугу років.
2. Робота за спеціальністю в закладах, установах і на
посадах, передбачених цим переліком, дає право на
пенсію незалежно від форми власності або відомчої
належності закладів і установ.
3. Робота за спеціальністю в закладах, установах і на
посадах до 1 січня 1992 р., яка давала право на
пенсію за вислугу років відповідно до раніше діючого
законодавства, в тому числі на посаді старшої
піонервожатої зараховується до стажу для призначення
пенсії за вислугу років.
4. При призначенні пенсії за вислугу років зазначеним у
цьому переліку особам допускається підсумовування
стажу за періоди їх роботи у закладах і установах
освіти, охорони здоров'я та соціального захисту.
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1436
( 1436-2002-п ) від 26.09.2002, N 1567 ( 1567-2004-п ) від
17.11.2004 )вгору