Документ 909-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.12.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2016. Подивитися в історії? )

62. У пункті 247.1 статті 247 цифри "0,008" замінити цифрами "0,010136".

63. Пункт 248.1 статті 248 викласти в такій редакції:

"248.1. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк:

Категорія відходів

Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів (крім відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання), гривень за 1 куб. метр

Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання, гривень за 1 куб. сантиметр

Високоактивні

483699,51

16123,32

Середньоактивні та низькоактивні

9029,05

3224,65".

64. У підпункті 251.1.6 пункту 251.1 статті 251 слова "природного газу та" виключити.

65. У статті 252:

1) у таблиці пункту 252.20 позиції:

"газ природний (будь-якого походження):


природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів до 5000 метрів

70,00

природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів понад 5000 метрів

14,00

з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України

11,00

природний газ, видобутий під час виконання договорів про спільну діяльність

70,00

з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

55,00

з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

28,00

неенергетичні, нерудні (неметаловмісні (неметалічні) корисні копалини, води підземні-1), води поверхневі, грязі лікувальні (пелоїди)

5,00"

замінити такими позиціями:

"газ природний (будь-якого походження):


природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів до 5000 метрів

29,00

природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів понад 5000 метрів

14,00

з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України

11,00

природний газ, видобутий під час виконання договорів про спільну діяльність

70,00

з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

29,00

з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

14,00

неенергетичні, нерудні (неметаловмісні (неметалічні) корисні копалини, води підземні-1), води поверхневі, грязі лікувальні (пелоїди), крім бурштину

5,00

бурштин

25,00";

2) у таблиці пункту 252.22 позицію:

"Видобування запасів природного газу, що не відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, із свердловин, у тому числі під час дослідно-промислової експлуатації (геологічного вивчення), які внесені до Державного реєстру нафтових та газових свердловин після 1 серпня 2014 року (протягом двох років з дати внесення таких свердловин до зазначеного Реєстру)

0,55"

виключити.

66. Пункт 253.5 статті 253 викласти в такій редакції:

"253.5. Ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються залежно від корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх використання у таких розмірах:

Характер користування надрами

Вид користування надрами

Одиниця виміру

Ставка рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за одиницю обсягу користування надрами, гривень на рік

Використання підземного простору надр - пористих чи тріщинуватих геологічних утворень (пластів - колекторів)

зберігання природного газу та газоподібних продуктів

тис. куб. метрів активного об’єму

0,38

Використання підземного простору - спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин (печер)

зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів

куб. метрів

0,38


витримування виноматеріалів, виробництво і зберігання винопродукції

кв. метрів

1,08


вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин

кв. метрів

0,62


зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів

-"-

0,46


провадження іншої господарської діяльності

-"-

1,51".

67. Пункт 254.4 статті 254 викласти в такій редакції:

"254.4. Ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України встановлюються в таких розмірах:


Вид радіозв’язку

Діапазон радіочастот

Ставка рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, гривень

1.

Радіорелейний зв’язок фіксованої радіослужби

0,03-300 ГГц

0,95

2.

Радіозв’язок:


фіксованої, рухомої сухопутної радіослужб

0,03-470 МГц

926,34

морської радіослужби

0,03-470 МГц

463,17

3.

Радіозв’язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації

30-470 МГц

926,34

4.

Радіозв’язок з використанням радіоподовжувачів

30-470 МГц

464,62

5.

Радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів

1427-2400 МГц
2400-2483,5 МГц
5150-5850 МГц

23,40*

6.

Радіозв’язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT

30-3000 МГц

46,75

7.

Транкінговий радіозв’язок

30-470 МГц

2872,49

8.

Пошуковий радіозв’язок

30-960 МГц

37053,30

9.

Радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби

30-3000 МГц
3-30 ГГц

93,49

10.

Радіозв’язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб

30-3000 МГц
3-30 ГГц

61,37

11.

Стільниковий радіозв’язок

300-2200 МГц

23085,25*

12.

Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації

2-7 ГГц

40,92*

10-42,5 ГГц

14,62*

13.

Передавання звуку залежно від потужності:

30 кГц - 30 МГц


до 1 кВт включно


1110,42

від 1,1 до 10 кВт включно


1668,58

від 10,1 до 100 кВт включно


2361,15

від 101 до 500 кВт включно


2779,00

від 501 кВт і вище


4617,04

14.

Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:

30-300 МГц


від 1 до 10 Вт включно


46,75

від 10,1 до 100 Вт включно


140,28

від 101 Вт до 1 кВт включно


230,85

від 1,1 до 5 кВт включно


371,13

від 5,1 до 20 кВт включно


695,49

від 20,1 кВт і вище


926,34

15.

Передавання звуку залежно від потужності:

66-74 МГц
87,5-108 МГцдо 100 Вт включно


347,74


від 101 Вт до 1 кВт включно


695,49


від 1,1 до 10 кВт включно


1110,42


від 10,1 кВт і вище


1390,94

16.

Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:

300-880 МГц


до 10 Вт включно


32,15

від 10,1 до 100 Вт включно


64,29

від 101 Вт до 1 кВт включно


140,28

від 1,1 до 5 кВт включно


277,64

від 5,1 до 20 кВт включно


555,21

від 20,1 кВт і вище


695,49

17.

Види радіозв’язку (служби, системи, радіотехнології, радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої), що не зазначені у пунктах 1-16 пункту 254.4 цієї статті

9 кГц - 400 ГГц

1390,94

__________
* Для ширини смуги радіочастот до 30 МГц (15 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентної плати - користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75".

68. Пункт 255.5 статті 255 викласти в такій редакції:

"255.5. Ставки рентної плати за спеціальне використання води встановлюються у таких розмірах:

255.5.1. за спеціальне використання поверхневих вод:

Басейни річок, включаючи притоки всіх порядків

Ставка рентної плати, гривень за 100 куб. метрів

Дніпра на північ від м. Києва (Прип’яті та Десни), включаючи м. Київ

45,11

Дніпра на південь від м. Києва (без Інгульця)

42,91

Інгульця

65,44

Сіверського Дінця

87,98

Південного Бугу (без Інгулу)

49,61

Інгулу

60,87

Дністра

27,03

Вісли та Західного Бугу

27,03

Пруту та Сірету

20,30

Тиси

20,30

Дунаю

18,09

Річок Криму

90,21

Річок Приазов’я

108,31

Інших водних об’єктів

49,61;

255.5.2. за спеціальне використання підземних вод:

Найменування регіону

Ставка рентної плати, гривень за 100 куб. метрів

Автономна Республіка Крим (крім м. Севастополя)

83,43

м. Севастополь

83,43

Області:


Вінницька

72,11

Волинська

74,48

Дніпропетровська

63,19

Донецька

85,74

Житомирська

72,11

Закарпатська

47,37

Запорізька:


Веселівський, Мелітопольський, Приазовський, Якимівський райони

72,11

інші адміністративно-територіальні одиниці області

65,44

Івано-Франківська:


Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський райони

112,77

інші адміністративно-територіальні одиниці області

63,19

Київська:


Білоцерківський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Іванківський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Поліський райони

52,42

інші адміністративно-територіальні одиниці області

61,85

Кіровоградська

83,43

Львівська

65,44

Луганська

94,71

Миколаївська

94,71

Одеська

78,95

Полтавська:


Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилівський, Хорольський, Шишацький райони

48,78

інші адміністративно-територіальні одиниці області

54,37

Рівненська:


Володимирецький, Здолбунівський, Костопільський, Рівненський, Сарненський, Острозький райони

58,19

інші адміністративно-територіальні одиниці області

67,59

Сумська:


Глухівський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони

54,37

інші адміністративно-територіальні одиниці області

61,91

Тернопільська

87,98

Харківська

67,64

Херсонська

67,64

Хмельницька:


Деражнянський, Красилівський, Летичівський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Полонський, Шепетівський райони

56,41

інші адміністративно-територіальні одиниці області

85,74

Черкаська

48,78

Чернівецька

78,95

Чернігівська:


Городнянський, Корюківський, Ічнянський, Сосницький, Щорський, Талалаївський райони

67,64

інші адміністративно-територіальні одиниці області

52,88

м. Київ

67,39;вгору