Про відповідальність за дії, спрямовані проти громадського порядку і безпеки громадян
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 20.04.19909082-XI
Документ 9082-XI, попередня редакція — Редакція від 01.09.2001, підстава - 2341-III
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
Про відповідальність за дії, спрямовані проти
громадського порядку і безпеки громадян

 
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1990, N 18, ст. 278 )
 
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 - набуває чинності з 01.09.2001 )

 
     Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
 
( Стаття 2 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
 
     3. Поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку, тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі до трьохсот кабованців або виправних робіт на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку.
 
     4. Надання службовими особами для проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій приміщень, транспорту, технічних засобів або створення інших умов для організації і проведення зазначених заходів тягне за собою накладення штрафу в розмірі до однієї тисячі карбованців.
 
( Стаття 5 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
 
     6. Справи про правопорушення, передбачені статтями 3 і 4 цього Указу, розглядаються народними суддями районних (міських) народних судів.
 
     Протоколи про зазначені правопорушення складаються уповноваженими на те службовими особами органів внутрішніх справ.
 
     7. У зв'язку з цим внести доповнення і зміни до таких законодавчих актів Української РСР:
 
     1) Кримінальний кодекс Української РСР ( 2001-05, 2002-05 ) доповнити статтями 187-5 і 206-1 такого змісту:
 
     "С т а т т я 187-5. Захват державних або громадських будівель чи споруд
 
     Захват державних або громадських будівель чи споруд з метою незаконного користування ними або перешкодження нормальній роботі установ, організацій, підприємств -
     карається позбавленням волі на строк до п'яти років або виправними роботами на строк до двох років";
 
     "С т а т т я 206-1. Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку і безпеці громадян
 
     Заклики до погромів, насильного виселення громадян або до вчинення інших дій, що загрожують громадському порядку і безпеці громадян, а так само розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів такого змісту (листівок, плакатів і т. ін.) -
     караються виправними роботами на строк до одного року або штрафом у розмірі до п'ятисот карбованців.
 
     Те саме діяння, що спричинило тяжкі наслідки або вчинене повторно, -
     карається позбавленням волі на строк до п'яти років або виправними роботами на строк до двох років";
 
     2) у Кодексі Української РСР про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 17, ст. 415, N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25 ст.ст. 453, 454, N 35, ст. 674, N 49, ст. 1009, N 50, ст. 1016; 1988 р., N 33, ст. 808, N 52, ст. 1184; 1989 р., N 19, ст. 182, N 22 ст.236, N 49, ст. 673; 1990 р., N 5, ст.ст. 59, 60, N 12, ст. 194):
 
     доповнити Кодекс статтями 173-1 і 185-2 такого змісту:
 
     "С т а т т я 173-1. Поширювання неправдивих чуток
 
     Поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку, -
      тягне за собою накладення штрафу в розмірі до трьохсот карбованців або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку";
 
     "С т а т т я 185-2. Створення умов для організації і проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій
 
     Надання службовими особами для проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій приміщень, транспорту, технічних засобів або створення інших умов для організації і проведення зазначених заходів -
     тягне за собою накладення штрафу в розмірі до однієї тисячі карбованців";
 
     статтю 221 після цифр "173" доповнити цифрами "173-1", а після цифр "185-1" - цифрами "185-2";
 
     в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 255 цифри "173, 174" замінити цифрами "173-174";
 
     пункт 1 частини другої статті 262 після слів "вуличних походів і демонстрацій" доповнити словами "при поширюванні неправдивих чуток, вчиненні";
 
     частину другу статті 277 після цифр "173" доповнити цифрами "173-1";
 
     частину першу статті 294 після цифр "173" доповнити цифрами "173-1", а після цифр "185-1" - цифрами "185-2";
 
     3) у Кримінально-процесуальному кодексі Української РСР ( 1001-05, 1002-05 ) частину першу статті 112 після цифр "187-3" доповнити цифрами "187-5", а частину другу статті після цифр "206" - цифрами "206-1".
 
     8. Цей Указ набирає чинності з моменту опублікування в газетах "Радянська Україна" і "Правда Украины".

 
 Голова Президії 
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 20 квітня 1990 року
N 9082-XIвгору