Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. N 117
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2004907
Документ 907-2004-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.07.2004

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 липня 2004 р. N 907
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 29 січня 2003 р. N 117

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня
2003 р. N 117 ( 117-2003-п ) "Про Єдиний державний автоматизований
реєстр осіб, які мають право на пільги" (Офіційний вісник України,
2003 р., N 5, ст. 177, N 37, ст. 1981) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2004 р. N 907
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 29 січня 2003 р. N 117
( 117-2003-п )

1. У постанові:
у вступній частині слова "забезпечення умов для заміни
системи пільг на адресну грошову допомогу населенню" замінити
словами "удосконалення обліку осіб, які мають право на пільги за
соціальною ознакою";
пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:
"забезпечити у 2004 році включення до Реєстру інформації про
осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою згідно із
Законами України "Про статус ветеранів військової служби і
ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист"
( 203/98-ВР ), "Про реабілітацію жертв політичних репресій на
Україні" ( 962-12 ) та "Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ).
2. У Положенні про Єдиний державний автоматизований реєстр
осіб, які мають право на пільги, затвердженому зазначеною
постановою:
пункт 2 після слів "рік народження" доповнити словами
"ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб -
платників податків та інших обов'язкових платежів";
абзац четвертий пункту 4 викласти у такій редакції:
"отримувати відомості від пільговиків, органів виконавчої
влади, де перебувають на обліку пільговики, підприємств та
організацій, що надають послуги, а також від
житлово-експлуатаційних організацій та державних органів
реєстрації актів цивільного стану (в тому числі про осіб, які
померли) з питань, пов'язаних з формуванням та веденням Реєстру";
пункт 6 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого
змісту:
"Якщо фізична особа має право на пільги згідно з кількома
законами, до Реєстру включається така інформація про пільговика".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
пункт 7 викласти у такій редакції:
"7. У разі зміни місця проживання в межах
адміністративно-територіальної одиниці пільговик або його законний
представник повинні письмово повідомити про це уповноважений
орган.
У разі зміни зареєстрованого місця проживання поза межами
адміністративно-територіальної одиниці пільговик знімається з
обліку в уповноваженому органі за попереднім зареєстрованим місцем
проживання та стає на облік за новим зареєстрованим місцем
проживання.
Уповноважені органи за попереднім зареєстрованим місцем
проживання пільговика закривають його персональну облікову картку
та видають пільговику довідку про зняття з обліку, а за новим
зареєстрованим місцем проживання відкривають нову облікову картку
з дати реєстрації пільговика".вгору